CROWD

Crowdsoft Technology

Initiating coverage

Print

Crowdsoft: Attraktiv affärsmodell

Crowdsoft är verksamt inom marknadssegmentet ”Situational Awareness Systems” och grundades 2014.
Bolaget säljer ett system (mobilapp, server, webbklient) kallat C-One för kommunikation och säkerhetstillämpningar till företag/organisationer. Marknaden för produkten är bred med vertikaler som sjukhus, köpcentrum, flygplatser, industrier etc.

Ett kommersiellt avtal har ingåtts med Karolinska Universitetssjukhuset samt ett samarbete inletts med Ascom gällande en smartphone speciellt utvecklad för sjukhussektorn. Affärsmodellen med månadsbaserad abonnemangskostnad är väldigt skalbar – kostnader för att addera nya kunder är låg.

Värderingen vid base case uppgår till 0,46 kronor per aktie och fair value range till 0,25-0,90 SEK. Crowdsoft kommer behöva göra någon form av kapitalanskaffning under 2017 innan lönsamhet uppnås.

Continue reading (pdf) icon-download