Unexpected Change

There has been unexpected changes in this company. Data made available on this page may no longer apply, or may be subject to changes. Ratings to reflect these changes will be updated.

CROWD

Crowdsoft Technology

Research note

Print

Crowdsoft Q1'17: en första kommentar

Crowdsoft presenterade idag sin rapport för det första kvartalet 2017. Inför rapporten skrev vi att siffrorna är av mindre betydelse och att vi istället fokuserar på pågående samarbeten (bland annat A-train, Karolinska Universitetssjukhuset samt pågående säljprocesser/kundprocesser). Gällande Karolinska Universitetssjukhuset sker ett kontinuerligt arbete så att verksamheten får en än större nytta av systemet skriver Crowdsoft. Bolaget arbetar idag med än fler säljprocesser och effekten av satsningarna på försäljning stärks kontinuerligt heter det i kommentar från vd. Ingen ny information presenterades gällande A-train eller Ironman/Velothon Stockholm. Sammantaget en rapport utan större händelser, framförallt anser vi att det arbete som lagts ner på försäljning bör generera nya kommersiella avtal under året.

Siffermässigt landar försäljning på 0,065 MSEK – i linje med prognoser. EBIT uppgick till -2,7 MSEK (väntat: -3,2). Avvikelsen är framförallt hänförbar till en större andel aktiverat arbete än prognoser, 1,5 MSEK mot väntade 1,0 MSEK. Rörelsekostnaderna uppgick till 3,9 MSEK (väntat: 4,2).

Vi återkommer med en längre analysuppdatering inom de närmsta dagarna. 

Download our latest Research Report from 2017-08-31

Download full report icon-download