Bid on the company

There is a bid on the company. Published information on this site may therefore be inaccurate. Read our latest report or note for our view on the situation.

DGC One

Research note

Print

Studsvik, Kopy Goldfields och DGC under luppen

Dagens Today sammanfattar våra intryck efter att ha träffat Studsviks relativt nytillträdda koncernchef som ser god förbättringspotential i bolaget. Vi noterade även att prospekteringsbolaget Kopy Goldfields i fredags gav besked om att genomföra en nyemission samt att teleoperatören DGC fick ett nytt stort kundkontrakt.

Studsvik: möte med nye koncernchefen Vi träffade nyligen Studviks nye koncernchef, Anders Jackson, som tillträdde den första januari i år. Vi ville främst höra hans första intryck och få en uppfattning om ledningsbytet kommer påverka bolagets framtida inriktning eller verksamhet. Eftersom vissa enheter har haft lönsamhetsproblem var vi givetvis intresserade att höra om några förändringar (läs strukturkostnader) var aktuella i dessa enheter. Vi blev i viss mån lugnade på denna punkt. Inga större skelett verkar ha uppenbarat sig. Däremot är situation i Tyskland osäker med tanke på att underhållsuppdragen har minskat efter besluten att stänga ett flertal reaktorer. Men detta problem har ju kommunicerats flera gånger redan under fjolåret. På den positiva sidan kan sägas att Anders Jackson ser goda möjligheter för bolaget att sälja mer och att ta bättre betalt. Hans åsikt är att Studsvik borde ha större intäktssynergier om bara dotterbolagen samordnade sina marknadsaktiviteter bättre. Han tyckte också att de övergripande finansiella målsättningarna var rimliga och att det även fanns förutsättningar att överträffa dem på sikt. Däremot förespeglade han oss inte några kortsiktiga resultatlyft utan det var snarast utifrån ett långsiktigt perspektiv som Studsviks teknikhöjd borde medge klart högre lönsamhet. Målen är att nå 10 procent organisk tillväxt och 8 procent rörelsemarginal. Kopy Goldfields genomför emission

Kopy Goldfields meddelade i fredags att de genomför en nyemission för att finansiera 2012-års prospekteringskampanj. Bolaget släppte nyligen sin rapport för fjärde kvartalet där VD Mikhail Damrin var optimistisk kring utvecklingen vid Krasnyy. Den prospektering som genomförts under 2011 har bekräftat historiska data som indikerar en potential på över 0,6 miljoner tr oz. Fokus under 2012 kommer därmed vara att fortsätta prospektering vid Krasnyy-licensen och för att finansiera detta meddelade bolaget nyligen om en företrädesemission på 26,6 miljoner kronor. Emissionen är inte garanterad men bolagets större ägare motsvarande 60 procent av kapitalet avser att både teckna sin andel i emissionen samt de aktier som eventuellt inte blir tecknade av övriga aktieägare. Således ser vi låg risk att emissionen inte blir fulltecknad. Med finansiering på plats ser vi därmed potential för en positiv utveckling för Kopy Goldfields under året. Dagens mineraltillgång som idag endast består av Kopylovskoye-fyndigheten uppgår till ca 117k tr oz. Med en potential på över 600k tr oz vid Krasnyy finns chans till att flerfaldigt öka mineratillgången vilket i sin tur borde leda till en betydligt högre värdering av Kopy Goldfields.

DGC: levererar telefonitjänster till Axstores

DGC meddelade i fredags att de tecknat ett telefoniavtal med Axstores där bland annat Åhléns, Kicks och Lagerhaus ingår. Avtalet gäller både fast- och mobiltelefoni och löper på tre år med ett totalt avtalsvärde på cirka 10 miljoner kronor. Axstores är sedan tidigare kund hos DGC inom datakommunikation. DGC telefonisatsning har till skillnad från den övriga verksamheten haft en svag utveckling. I höstas tecknade DGC ett service provider avtal med Telia vilket innebar att de nu även kan leverera mobila telefonilösningar vilket de flesta kunder idag kräver. Det här avtalet är det första större avtalet som DGC tecknar inom telefoni sedan det avtalet kom på plats och vi ser den här ordern som ett bevis på att DGCs erbjudande inom telefoni nu är konkurrenskraftigt och vi kommer att justera upp våra estimat för telefonidelen något, det får dock mycket liten påverkan på vårt DCF värde. För att se värdering av DGC se vår senaste analysuppdatering: http://www.redeye.se/analys/update/dgc-one-stark-q4a-och-bibehallen-utdelning

Download our latest Research Report from 2017-05-04

Download full report icon-download