Bid on the company

There is a bid on the company. Published information on this site may therefore be inaccurate. Read our latest report or note for our view on the situation.

DGC One

Research note

Print

DGC One Q4: En första kommentar

DGC:s rapport för det fjärde kvartalet visar på lite lägre försäljning och marginaler än väntat. Vi hade framförallt räknat med högre intäkter från affärsområdet IT-drift.

Försäljning och EBIT uppgick till 187,1 (165,9) och 18,2 MSEK (14,5), mot väntade 193,0 respektive 21,0 MSEK. DGC kommunicerar också att Förvaltningsrätten i januari dömt till Telias fördel gällande Arbetsförmedlingens stora upphandling av kontaktcenter- och växeltjänster (en upphandling DGC vann i juni men som Telia överklagade). DGC överklagar nu domen för att ge sin bild av upphandlingen och har fortfarande hopp om att få affären. Ingen ny information gällande ramavtalet (IT-drifttjänster) med Kammarkollegiet kommunicerades.

Vi återkommer med en sedvanlig analysuppdatering inom de närmsta dagarna.

Download our latest Research Report from 2017-05-04

Download full report icon-download