NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version

Bid on the company

There is a bid on the company. Published information on this site may therefore be inaccurate. Read our latest report or note for our view on the situation.

DGC

DGC One

Research update

Print

DGC One: Miljardmarschen fortsätter

DGC:s försäljning uppgick till 187,1 MSEK (tillväxt, 13,0 procent) under det fjärde kvartalet, väntat var 193,0 MSEK. Resultatmässigt uppgick EBITDA till 44,4 MSEK, motsvarande 23,7 procent i marginal, att jämföra mot väntade 46,0 MSEK och 23,8 procent. Vi hade framförallt räknat med en högre försäljning inom affärsområdet IT-drift.

Likt tidigare präglas bolaget fortsatt av fiberinvesteringar pga. teknikskiftet, vilket pressar marginalerna på kort sikt. Genom att vara offensiva i sina fiberinvesteringar säkerställer DGC sin konkurrenskraft och säkrar den långsiktiga tillväxten – en strategi vi är positiva till.

Rapporten föranleder endast mindre prognosförändringar och vi upprepar därmed vårt tidigare värderingsintervall mellan 90-145 kronor.

Download full report icon-download