ELOS B

Elos Medtech

Research update

Print

Elos Medtech: Låga förväntningar inför 2017

Försäljning och resultat kom in under våra prognoser i det fjärde kvartalet. Det var främst lagernedragningar hos nyckelkunder och något högre kostnader som bidrog till differensen mellan prognos och utfall. Vi summerar 2016 till ett konsolideringsår och räknar med en normalisering av försäljning och resultat från Q2 2017. Dental och Diagnostics utvecklades starkt under det fjärde kvartalet medan övriga segment var något svagare. Bolaget känner av en ökad efterfrågan inom Medical Devices och synergier från förvärvet av Onyx Medical. Det gör att vi räknar med en stigande organisk tillväxt till CAGR-nivåer i linje med bolagets målsättning (10%) fram till 2019. Vi har justerat ner vårt motiverade värde till 150 (160) kronor per aktie. Trots sänkta marginalantaganden ser multiplarna för 2018e attraktiva ut samtidigt som bolagets amorteringstakt möjliggör nya förvärv efter 2018.

Continue reading (pdf) icon-download