ENDO

Endomines

News article

Print

ENDOMINES: BESLUTAT ÖKA PRODUKTIONSKAPACITET I PAMPALO (NY)

(Tillägg: från fjärde stycket)
STOCKHOLM (Direkt) Endomines har beslutat att öka produktionskapaciteten i anrikningsverket i Pampalo upp till maximalt 450.000 ton per år.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Beslutet baseras på resultatet av ...

(Tillägg: från fjärde stycket)
STOCKHOLM (Direkt) Endomines har beslutat att öka produktionskapaciteten i anrikningsverket i Pampalo upp till maximalt 450.000 ton per år. 
Det framgår av ett pressmeddelande.
Beslutet baseras på resultatet av en nyligen genomförd lönsamhetsstudie. En begagnad och renoverad kvarn inköptes i slutet av föregående år och detta kommer att möjliggöra en snabb kapacitetsökning. En ansökan om förnyat miljötillstånd för kapacitetsökningen lämnades nyligen in och ett beslut förväntas i början av nästa år, skriver bolaget. 
Förberedelser pågår för att påbörja testproduktion i Rämepuro, som sannolikt blir den första satellitförekomsten som utvecklas vidare.
Som delfinansiering av utvidgningen har Endomines nyligen avslutat förhandlingar med Nordea i Finland och Finnvera om villkoren i sitt femåriga lån från 2009. 
Enligt de ändrade villkoren kommer 2012 års amorteringar på 1,6 miljoner euro senareläggas. Återbetalningen ska nu ske halvårsvis med 0,4 miljoner euro per tillfälle samtidigt med de regelbundna amorteringarna under åren 2014-2015 med början i juni 2014. Banken har vidare lämnat undantag avseende vissa finansiella kovenanter i syfte att lätta på begränsningarna av kassaflödet, framgår det av pressmeddelandet.
För att ytterligare stödja finansieringen av kapacitetsökningen i Pampalo har Endomines enats med Nordea om att rulla fram totalt 6.000 uns av nuvarande guldprissäkring till år 2016. Största delen av framrullningen, 4.500 uns, avser det andra kvartalet i år och resterande 1.500 uns tredje kvartalet. Säkringspriset för år 2016 är satt till 796 euro per uns och den positiva likviditetseffekten på innevarande år uppskattas till cirka 2,4 miljoner euro med aktuella terminspriser på guld och valutakurser.