ENEA

Enea

News article

Print

ENEA 3 KV: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -48,6 MKR, SÄNKER PRG

STOCKHOLM (Direkt) It-konsulten Enea redovisar ett resultat efter skatt på -48,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2011 (10,9). Resultatet per aktie uppgick till -2:82 kronor (0:63).
Nettoomsättningen uppgick till 156 miljoner kronor ...

STOCKHOLM (Direkt) It-konsulten Enea redovisar ett resultat efter skatt på -48,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2011 (10,9). Resultatet per aktie uppgick till -2:82 kronor (0:63).
Nettoomsättningen uppgick till 156 miljoner kronor (166).
Rörelseresultatet blev -53,3 miljoner kronor (20,2).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 miljoner kronor (26,1).
Eneas ändrar sina utsikter för helåret. Nuvarande bedömning är att omsättningen samt rörelseresultatet exklusive gjorda nedskrivningar kommer att bli lägre än föregående år.
Bolagets tidigare bedömning var att omsättning och lönsamhet skulle ligga i linje med föregående år