ENEA

Enea

News article

Print

ENEA: SÄLJER NORDISK KONSULTVERKSAMHET FÖR CA 140 MKR

STOCKHOLM (Direkt) Enea säljer koncernens svenska konsultbolag i Stockholm, Lund och Linköping till Xdin som ingår i franska Alten Group.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Köpeskillingen för de sålda enheterna uppgår till cirka 140 ...

STOCKHOLM (Direkt) Enea säljer koncernens svenska konsultbolag i Stockholm, Lund och Linköping till Xdin som ingår i franska Alten Group.
Det framgår av ett pressmeddelande.	
Köpeskillingen för de sålda enheterna uppgår till cirka 140 miljoner kronor. Försäljningen innebär en reavinst om cirka 66 miljoner kronor och kommer att påverka Eneas kassaflöde positivt med cirka 135 miljoner kronor under första och andra kvartalet.
De avyttrade verksamheterna omfattar 228 medarbetare och cirka 90 underkonsulter vilket motsvarar drygt hälften av Eneas totala konsultverksamhet. De nordiska enheterna omsätter tillsammans cirka 300 miljoner på årsbasis