ENEA

Enea

Research note

Print

Enea Q1'17 preview: Tillfälligt avbrott i vinsttillväxt-trenden

Eneas Q1-rapport, den 26 april, markerar det första kvartalet med full konsolidering av Qosmos-förvärvet, vilket innebär en relativt högre osäkerhet än innan för våra estimat. Vi antar en årlig intäktstillväxt på 28 procent, motsvarande 155,0 MSEK. Vad gäller EBIT räknar vi dock försiktigt med att rörelseresultatet och rörelsemarginalen faller till 16 procent och 25,2 MSEK (22 % och 26,9 MSEK). Delvis grundar sig dessa antaganden i fortsatta problem för Ericsson men vi antar också att Qosmos inledning på året kan bli något lugnare eftersom mycket fokus under H2’16 bör ha legat på att sälja bolaget, vilket kan ha haft en kortsiktig påverkan på pipeline och tillväxt. Vi bedömer dock att risken i förhållande till våra estimat främst ligger på uppsidan. Enea har flaggat för att vinsttillväxten för 2017 väntas komma under andra halvåret när marginalerna tros återställas.

Vi väntar oss inte att Enea i och med rapporten presenterar några Qosmos-siffror men håller utkik efter div. uttalanden om Qosmos. I brist på Qosmos-data håller vi särskilt koll på middleware-intäkterna (där Qosmos-försäljningen slutligen hamnar). Q1’16 och Q4’16 bjöd på 8 och 22 procent middleware-intäkter, vilket innebär cirka 10 respektive 30 MSEK.  En siffra på 50 MSEK och 32 procent Middleware skulle innebära en negativ  årlig tillväxt inom produktgruppen operativsystem på -7 procent. 
 
Om vår gissning att vinsttillväxt-trenden tillfälligt bryts i Q1’17 utfaller korrekt ser vi en negativ prispåverkan på aktien. Nota bene, pris och inte värde. Som långsiktiga värdeinvesterare upprepar vi därför vårt bear och base case på 63 respektive 116 SEK och vi noterar att aktiekursen ligger ungefär mitt emellan, vilket ger en angenäm risk/reward-profil. Det bör noteras att denna värdering sedan vår senaste analys har justerats efter Eneas stora private placement på 162 MSEK som stärker krigskassan för framtida förvärv.
 
Det blir förstås även intressant att höra om bolaget säger någonting mer om hur och när dessa pengar ska användas. Vår bedömning är dock att Enea, med tanke på bolagets tidigare tålmodiga approach till förvärv, inte kommer sätta sprätt på pengarna i omedelbar närtid. Precis som med Qosmos-förvärvet finns det dock en intressant potential i detta avseende givet ledningens goda förvärvs-track record. Det är dock närmast ogörligt att räkna på denna innan förvärvet i fråga skett utan den blir närmast att se som en katalysator tillsammans med ett avgörande av skiljeförfarandet.
 

Download our latest Research Report from 2017-11-02

Download full report icon-download