ENEA

Enea

Research note

Print

Enea inför Q1’18: Allt fokus på Openwave Mobility

Inför Eneas Q1’18-rapport, den 25 april, är det för vår del full fokus på förvärvet av Openwave Mobility. Trots att Openwave endast är konsoliderat sedan i mars så väntar vi oss att Openwave, givet sin storlek, kan komma att stå för cirka 8 procent av intäkterna för det första kvartalet.

Vi väntar oss att totalförsäljningen växer med 14 procent till 161 MSEK, varav 12 MSEK från nyss förvärvade Openwave Mobility. Vi antar en EBIT-marginal på 20 procent motsvarande 32 MSEK. Om vår prognos slår in innebär det en årlig resultattillväxt på 36 procent.

Det har varit utmanande att hitta vettig information om marknaden etc. vad gäller Openwave Mobility. All eventuell ytterligare information om Openwave i samband med rapporten är därför av största intresse. Läs gärna vår senaste analysuppdatering från 28 mars om Openwave-förvärvet.

Den andra intressanta nyheten är Intels avyttring av Eneas konkurrent Wind River, vilket vi kommenterade kort efter att det blev känt.  En intressant fråga utöver denna kommentar är om Enea har utvecklat några first mover-fördelar på ARM-arkitekturen och i så fall i vilken utsträckning samt hur lång tid det tar för Wind River att komma ikapp. Det vore inte förvånande om Intel drivit Wind Rivers utveckling hårt mot x86-arkitekturen under Wind Rivers nio år under Intel-paraplyet.

Vårt bear och base case uppgår efter Openwave-förvärvet till 70 respektive 127 SEK per aktie (tidigare 65 & 114), vilket innebär att aktien, enligt oss, prissätts nära ett pessimistiskt framtidsscenario. Värderingen i vårt grundscenario har alltså ökat med cirka 250 MSEK efter förvärvet men om Openwave kan fortsätta att leverera i enighet med historien så finns det en ännu större potentiell uppsida, vilken vi försökt fånga i vårt bull case på 178 SEK (148). Vi behöver dock förstå mer om Openwave, inte minst vilka konkurrensfördelar bolaget har och om det finns någon s.k. moat. Till dess försöker vi hålla en konservativ approach.

Download our latest Research Report from 2018-07-24

Download full report icon-download