EPIS B

Episurf Medical

Market Cap 165.7M

Episurf Medical är ett medicintekniskt bolag med huvudkontor i Stockholm. Bolagets mål är att göra patient-specfika implantat till standard för medelålderspatienter som lider av smärta och försämrad livskvalitét på grund av fokala broskskador. Idag saknas adekvata behandlingsalternativ för denna paatientgrupp, en obehandlad broskskada kan leda till att fullskalig artros utvecklas. Verksamheten är för närvarande fokuserat till knäimplantat där bolagets huvudprodukt är Episelaer. Uppföljningsdata på patienter som har genomgått ett Episealer ingrepp har hittills varit mycket goda. Bolaget har cirka 27 anställda. Sedan 2014 är Episurf noterat på OMX Stockholms huvudlista i segmentet Small Cap.

+ more