Under review

The Redeye Rating is under review so information on our site may be outdated. We will get back with an updated view of the company after our review.

EUCI

Eurocine Vaccines

Market Cap 47.7M

Eurocine Vaccines utvecklar nasala vaccin. Huvudkandidaten för bolaget är influensavaccinet Immunose™ FLU. Bolaget använder sig av den egna teknologin Endocine™, som är ett adjuvans på kroppsegna fetter. På senare år har Eurocines prioriterade marknad blivit barnmarknaden där bolaget vill göra Immunose™ FLU till det första nasala influensavaccinet för barn under 2 år. Befintliga vaccin på marknaden har inte kunnat visa tillräcklig effektdata inom denna ålderskategori vilket gör att det idag finns ett stort behov av ett nytt vaccin. Immunose™ FLU har tidigare utvärderats i prekliniska studier samt en klinisk fas I/II-studie med helvirus, där vaccinet har visat på en bra säkerhet och positiv immunologisk effekt. Eurocine har avslutat en klinisk fas I/II studie  under influensasäsongen 2017/18 och resultaten väntas i andra halvan av 2018.      

+ more

Redeye Research

Reports

Notes