EUCI

Eurocine Vaccines

Initiating coverage

Print

Eurocine Vaccines AB: Med näsa för affärer

Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner mot influensa, lunginflammation och andra smittsamma sjukdomar. Eurocines fokus ligger på så kallade adjuvanser och ska medverka till förbättrade vacciner
Bolagets längst gångna projekt är ett influensavaccin som genomgått studier i människa och i iller med goda resultat. Bolaget är just nu i diskussioner med internationella läkemedelsbolag och för att ta dessa i mål genomför man nu en nyemission på 30 mkr.
Marknaden har höga förväntningar på att bolaget ska leverera ett licensavtal, vilket är den främsta anledningen till att bolagets aktie handlas till en, jämförelsevis, låg rabatt jämfört med vårt motiverade värde, vilket är 31,1 kr per aktie, ett genomsnitt av tre värderingsmodeller.

Continue reading (pdf) icon-download