FING B

Fingerprint Cards

Blog article

Print

Sälj Starbreeze, Fingerprint Cards

Denna text är skriven av Redeyes bloggforums skribent. Det är denne, och EJ Redeye, som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets kvalitet och trovärdighet. Läsarna av detta inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

Dataspel och fingeravtrycks-läsare verkar vara framtidsbranscher. Är aktierna i bolagen Starbreeze och Fingerprint Cards köpvärda?

 

Starbreeze:

...Inriktning: dataspel

...värt 1 miljard kr på börsen (vid rådande börskurs ca 7 kr)

 

Fingerprint Cards:

...Inriktning: fingeravtrycks-läsare

...värt nästan 3 miljarder kr på börsen (vid rådande börskurs ca 50 kr)

 
 
 
Starbreeze
 
En dataspelsfirma i Stockholm med drygt 50 pers anställda per slutet av 2014.
 
Så här beskriver sig bolaget i senaste resultatrapporten (från 26 feb 2015):
 
KORT OM STARBREEZE
 
Starbreeze är en oberoende
 
skapare
utgivare
och distributör 
 
av högkvalitativa underhållningsprodukter med huvudkontor i Stockholm.
 
 
På Starbreeze skapar vi tv- och dataspel efter egen design och genom licensierade varumärken.
 
Vår vilja är att alltid förbättra och maximera våra varumärken - med gameplay som vårt ledord.
 
 
Starbreeze ligger i framkant för självständig digital distribution inom spelbranschen där vårt spelarforum är det största på distributionsplattformen Steam.
 
 
Våra senaste produkter inkluderar
 
...det adrenalinpumpande bankrånarspelet PAYDAY 2
 
...och det kritikerrosade äventyrsspelet Brothers - A Tale of Two Sons.
 
 
//Edit: Dock har Starbreeze tydligen sålt av rättigheterna till spelet "Brothers..." per jan 2015.
 
Enl senaste resultatrapporten (från 26 feb 2015):
 
detta är sista redovisningen för produkten Brothers då rättigheterna under januari såldes till 505 Games för 500 TUSD.
 
 
//
 
 
Forts beskrivning av Starbreeze ur bolagets senaste resultatrapport:
 
 
Starbreeze AB är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier (STAR, ISIN kod: SE0005992831).
 
//Edit: Dvs Starbreeze-aktien är noterad på Stockholmsbörsens småbolagslista First North.
 
//
 
 
Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.
 
 
Starbreeze varumärken inkluderar 
 
...OVERKILL Software
 
...och PAYDAY-serien.
 
 
 
 
 
Starbreeze har "brutet" bokföringsår som varar from juli ena året tom juni året därpå.
 
Starbreezes ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:
 
Intäkter:
q1 (juli-sep 2012): 13 miljoner kr
q2 (okt-dec 2012): 13 miljoner kr
q3 (jan-mars 2013): 5 miljoner kr
q4 (apr-jun 2013): 6 miljoner kr
 
q1 (juli-sep 2013): 90 miljoner kr (+611%)
q2 (okt-dec 2013): 40 miljoner kr (+206%)
q3 (jan-mars 2014): 32 miljoner kr (+555%)
q4 (apr-jun 2014):  51 miljoner kr (+714%)
 
q1 (juli-sep 2014): 30 miljoner kr (-67%)
q2 (okt-dec 2014): 48 miljoner kr (+19%)
 
 
Intäkter för Starbreezes dataspel Payday 2:
q1 (juli-sep 2013): 86 miljoner kr
q2 (okt-dec 2013): 36 miljoner kr
q3 (jan-mars 2014): 29 miljoner kr
q4 (apr-jun 2014): 47 miljoner kr
 
q1 (juli-sep 2014): 23 miljoner kr (-73%)
q2 (okt-dec 2014): 45 miljoner kr (+28%)
 
 
Intäkter för Payday 2 som andel av Starbreezes totala intäkter:
q1 (juli-sep 2013): 95%
q2 (okt-dec 2013): 89%
q3 (jan-mars 2014): 89%
q4 (apr-jun 2014): 91%
 
q1 (juli-sep 2014): 76%
q2 (okt-dec 2014): 95%
 
 
Nettoresultat (resultat efter skatt):
q1 (juli-sep 2012): -2 miljoner kr
q2 (okt-dec 2012): -1 miljon kr
q3 (jan-mars 2013): 1 miljon kr
q4 (apr-jun 2013): 3 miljoner kr
 
q1 (juli-sep 2013): 72 miljoner kr
q2 (okt-dec 2013): 18 miljoner kr
q3 (jan-mars 2014): 12 miljoner kr
q4 (apr-jun 2014): 17 miljoner kr
 
q1 (juli-sep 2014): 3 miljoner kr
q2 (okt-dec 2014): 14 miljoner kr
 
 
Kassa per slutet av respektive kvartal:
q1 (juli-sep 2012): 22 miljoner kr
q2 (okt-dec 2012): 21 miljoner kr
q3 (jan-mars 2013): 15 miljoner kr
q4 (apr-jun 2013): 13 miljoner kr
 
q1 (juli-sep 2013): 93 miljoner kr
q2 (okt-dec 2013): 78 miljoner kr
q3 (jan-mars 2014): 126 miljoner kr
q4 (apr-jun 2014): 137 miljoner kr
 
q1 (juli-sep 2014): 162 miljoner kr
q2 (okt-dec 2014): 184 miljoner kr
 
 
Förändring av kassan under respektive kvartal (nivå per slutet av kvartalet minus nivå i början av kvartalet):
q1 (juli-sep 2012)
q2 (okt-dec 2012): -1 miljon kr
q3 (jan-mars 2013): -5 miljoner kr
q4 (apr-jun 2013): -2 miljoner kr
 
q1 (juli-sep 2013): +79 miljoner kr
q2 (okt-dec 2013): -15 miljoner kr
q3 (jan-mars 2014): +49 miljoner kr
q4 (apr-jun 2014): +10 miljoner kr
 
q1 (juli-sep 2014): +25 miljoner kr
q2 (okt-dec 2014): +23 miljoner kr
 
 
Starbreezes kvartalssiffror ovan präglas av att bolaget lanserade sitt nya dataspel Payday 2 i aug 2013.
 
Och sedan dess har det spelet dominerat bolagets intäkter.
 
Som väntat när ett nytt dataspel lanseras säljs det bäst i början, varefter intäkterna klingar av.
 
Starbreeze har dock lyckats upprätthålla intäkterna ganska väl för Payday 2, tydligen bla genom kontinuerliga uppdateringar av spelet (så kallade tilläggspaket) som spelarna kan ladda ner.
 
Tex under senast rapporterade kvartalet (okt-dec 2014) lyckades Starbreeze tom öka intäkterna för Payday 2 jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare.
 
 
 
Kvartalssiffrorna ovan innebär följande i årstakt under senast rapporterade 12 mån:
 
Intäkter:
jan-dec 2013: 142 miljoner kr
jan-dec 2014: 161 miljoner kr (+14%)
 
Intäkter från Payday 2:
jan-dec 2013: 121 miljoner kr
jan-dec 2014: 143 miljoner kr (+18%)
 
Intäkter från Payday 2 som andel av totala intäkter:
jan-dec 2013: 86%
jan-dec 2014: 89%
 
Nettoresultat:
jan-dec 2013: 94 miljoner kr
jan-dec 2014: 45 miljoner kr (-52%)
 
Förändring av kassan ("kassaflöde"):
jan-dec 2013: +57 miljoner kr
jan-dec 2014: +107 miljoner kr (+88%)
 
 
Dvs:
 
Positivt med ökande intäkter i årstakt.
 
Det är dock delvis missvisande eftersom
 
...Payday 2 lanserades först under andra halvåret 2013 och var alltså ännu ej lanserat under första halvåret 2013.
 
...Däremot har Starbreeze fått intäkter för Payday 2 under hela 2014.
 
 
Men ändå positivt att Starbreeze lyckades få
 
...större intäkter för Payday 2 under kalenderåret 2014
 
...jämfört med "lanserings-året" (kalenderåret) 2013.
 
 
 
Vad gäller lönsamheten går siffrorna isär:
 
...Nettoresultatet mer än halverades under 2014.
 
...Men kassaflödet nästan dubblades.
 
 
För aktieinvesterare är ju kassaflödet det viktigaste.
 
Bokfört resultat i all ära men det är inget som ger "mat på bordet" om det inte motsvaras av faktiskt kassaflöde.
 
Teoretiskt sett borde det dock i längden inte gå att kassaflödet är så mycket större än bokfört nettoresultat (om man antar att bokföringen och bokfört resultat ger en någorlunda rättvisande indikator på ett bolags kassaflöde).
 
Frågan är om det finns några engångsposter etc som bidragit till Starbreezes stora positiva kassaflöde.
 
 
Börsvärde och aktiens värderingsnivå
 
...Det fanns ca 145 miljoner st utestående Starbreeze-aktier per slutet av 2014.
 
...Aktien slutade tors 26 feb 2015 i 6,95 kr.
 
Dvs Starbreeze är därmed värt ca 1 miljard kr på börsen (antal utestående aktier gånger rådande börskurs).
 
 
Det verkar vara en väldigt hög värderingsnivå givet att bolaget under senaste 12 mån hade
 
...intäkter kring 160 miljoner kr
 
...ett nettoresultat på 40-50 miljoner kr
 
Dock genererade Starbreeze samtidigt ett kassaflöde på drygt 100 miljoner kr.
 
Även de senaste två kvartalen ligger kassaflödet på 20-25 miljoner kr per kvartal dvs 90-100 miljoner kr i årstakt.
 
 
//Edit: Dvs Starbreezes bokförda nettoresultat per kvartal de senaste kvartalen (enl ovan):
 
q1 (juli-sep 2013): 72 miljoner kr
q2 (okt-dec 2013): 18 miljoner kr
q3 (jan-mars 2014): 12 miljoner kr
q4 (apr-jun 2014): 17 miljoner kr
 
q1 (juli-sep 2014): 3 miljoner kr
q2 (okt-dec 2014): 14 miljoner kr
 
Det innebär följande nettoresultat i årstakt för senast rapporterade 12 mån:
 
jan-dec 2014: 45 miljoner kr
 
 
Men Starbreezes kassaförändring under respektive kvartal:
 
q1 (juli-sep 2013): +79 miljoner kr
q2 (okt-dec 2013): -15 miljoner kr
q3 (jan-mars 2014): +49 miljoner kr
q4 (apr-jun 2014): +10 miljoner kr
 
q1 (juli-sep 2014): +25 miljoner kr
q2 (okt-dec 2014): +23 miljoner kr
 
Det innebär följande kassaförändring under senast rapporterade 12 mån:
 
jan-dec 2014: +107 miljoner kr
 
 
Ganska stor skillnad alltså mellan bokfört resultat och faktiskt kassaflöde.
 
 
Enl Starbreezes senaste resultatrapport:
 
Skillnaderna mellan resultat och kassaflöde från rörelsen beror
 
...avskrivningar
 
...investeringar
 
...och på rörelsekapitalförändringar vilka framför allt är hänförliga till likvid-avräkningar med Starbreeze samarbetspartners
 
 
 
Dvs om ett bolag tidigare har gjort stora investeringar så leder det senare till stora avskrivningar på dessa investeringar vilket sänker det bokförda resultatet.
 
Men om bolaget ej behöver göra stora investeringar nu längre, så innebär det att investeringarna (som påverkar kassaflödet) är låga samtidigt som avskrivningarna (som påverkar det bokförda resultatet) är höga.
 
Då kan ju det bokförda resultatet bli lågt fast det faktiska kassaflödet är högre.
 
För aktieinvesterare är då det relevanta att se på kassaflödet och värdera bolaget utifrån det.
 
Frågetecken dock för om ett bolag som Starbreeze kan ligga kvar med en låg investeringsnivå (i tex nya spel?) under en längre tid.
 
 
Investering: När ett bolag lägger pengar på något som kommer att vara länge, tex en fabriksmaskin.
 
Investeringsbeloppet påverkar då inte resultatet, utan istället bokförs investeringen som en tillgång i balansräkningen.
 
Däremot påverkas resultatet framöver i form av avskrivningar på investeringen.
 
Tex kan en fabriksmaskin antas vara lönsam att ha i fem år innan den behöver bytas.
 
Då kan man fastställa att maskinen ska skrivas av med årliga avskrivningar på motsvarande en femtedel av investeringsbeloppet.
 
...Investeringen påverkar kassaflödet men ej bokfört resultat.
 
...Avskrivningarna påverkar bokfört resultat men ej kassaflödet.
 
 
Tex hade Starbreeze under kvartalet okt-dec 2014:
 
...investeringar i materiella anläggningstillgångar: 0,4 miljoner kr
 
...avskrivningar avseende tidigare gjorda investeringar i materiella anläggningstillgångar: 0,1 miljoner kr
 
...avskrivningar avseende tidigare gjorda investeringar i immateriella anläggningstillgångar: 4,3 miljoner kr
 
(Dataspel betraktas väl som immateriell anläggningstillgång.)
 
 
Dvs under kvartalet verkar S ha haft:
 
...investeringar 0,4 miljoner kr
...avskrivningar 4,4 miljoner kr
 
Och det verkar då bidra till att kassaflödet var bättre än bokfört resultat under kvartalet.
 
Men det verkar ej vara enda skillnaden efterom S under kvartalet hade
 
...ett nettoresultat på 14 miljoner kr
...ett kassaflöde på 23 miljoner kr
 
Dvs kassaflödet var 7 miljoner kr högre än nettoresultatet.
 
 
Ev är då resterande skillnad på 3 miljoner kr pga att S:s rörelsekapital minskat under kvartalet.
 
Rörelsekapital är ju (förenklat):
 
...varulager
plus
...kundfordringar
minus
...leverantörsskulder
 
Stigande rörelsekapital =>sjunkande kassa (dvs =negativt kassaflöde).
 
Orsaken är att kapital då binds upp i rörelsekapitalet.
 
Det är alltså alltid bättre för bolag att ha så lågt rörelsekapital som möjligt, dvs:
 
...minsta möjliga varulager
...att tvinga kunderna att betala fakturor med kort betalningstid
...att betala leverantörsfakturor med lång betalningstid
 
 
I sin senaste resultatrapport specificerar Starbreeze sitt kassaflöde under kvartalet okt-dec 2014 enl följande:
 
kassaflöde från löpande verksamhet 19 miljoner kr
investeringar -1 miljon kr
pengar erhållna via finansiering 0,5 miljoner kr
valutakurseffekt för kassan 5 miljoner kr
- - -
Summa 23 miljoner kr
 
 
Investeringarna består då av
 
...köp av materiella anläggningstillgångar (datorer etc för programmerarna?): 0,4 miljoner kr
 
...investering i övriga finansiella anläggningstillgångar: 0,9 miljoner kr
- - -
Summa 1,3 miljoner kr
 
 
För övrigt verkar det alltså som att en stor del av Starbreezes kassa är i dollar, och när dollarkursen stigit så kraftigt mot kronan ger det bolaget en valutavinst.
 
Sådana effekter på kassaflödet är ju bra men inte lika mycket värda eftersom valutaeffekter kan anses vara tillfälliga.
 
 
Verkar som att valutaeffekterna (den stigande dollarkursen) haft följande effekt på S:s kassaflöde per kvartal de senaste kvartalen:
 
q1 (juli-sep 2013): -2 miljoner kr
q2 (okt-dec 2013): 1 miljon kr
q3 (jan-mars 2014): 0 kr
q4 (apr-jun 2014): 0,5 miljoner kr
 
q1 (juli-sep 2014): 1 miljon kr
q2 (okt-dec 2014): 5 miljoner kr
 
Men det blir alltså bara 6-7 miljoner kr under de senaste fyra kvartalen.
 
 
Dvs det förklarar inte så mycket av skillnaden på över 60 miljoner kr under samma period mellan
 
...nettoresultatet på 45 miljoner kr
 
och
 
...kassaflödet på 107 miljoner kr
 
 
Det återstår alltså fortfarande en skillnad på 55-56 miljoner kr att förklara (exkl valutaeffekter på kassan).
 
 
Starbreezes bokförda avskrivningar de senaste fyra kvartalen:
 
q3 (jan-mars 2014): 5 miljoner kr
q4 (apr-jun 2014): 5 miljoner kr
q1 (juli-sep 2014): 4 miljoner kr
q2 (okt-dec 2014): 4 miljoner kr
- - -
Summa 18 miljoner kr
 
 
Och Starbreezes gjorda investeringar under samma period:
 
q3 (jan-mars 2014): 0 kr
q4 (apr-jun 2014): 7 miljoner kr
q1 (juli-sep 2014): 1 miljon kr
q2 (okt-dec 2014): 1 miljon kr
- - -
Summa 9 miljoner kr
 
 
Dvs där finns ytterligare en skillnad på 9 miljoner kr mellan resultat och kassaflöde.
 
Men det är heller inte särskilt mycket.
 
 
Dvs total skillnad drygt 60 miljoner kr, varav:
 
...valutaeffekter på kassan: 6-7 miljoner kr
 
...lägre investeringar än avskrivningar: 9 miljoner
 
De två posterna kan alltså tillsammans bara förklara 15-16 miljoner kr av diffen på över 60 miljoner kr.
 
 
(Och förresten borde väl valutaeffekterna på kassan även bokföras i resultatet?
 
I så fall är dessa valutaeffekter ingen förklaring till den stora diffen mellan S:s kassaflöde och bokförda resultat.)
 
 
Tittar man på den del av kassaflödet som S kallar "kassaflöde från löpande verksamhet", har den uppgått till följande nivåer de senaste kvartalen:
 
q3 (jan-mars 2014): 49 miljoner kr
q4 (apr-jun 2014): 16 miljoner kr
q1 (juli-sep 2014): 25 miljoner kr
q2 (okt-dec 2014): 19 miljoner kr
- - -
Summa 108 miljoner kr
 
 
Den posten består i sin tur av:
 
...kassaflöde från rörelsen
...finansnetto (ränteintäkter minus räntekostnader etc)
...betald skatt
 
 
Och härav kassaflödet från rörelsen:
 
q3 (jan-mars 2014): 51 miljoner kr
q4 (apr-jun 2014): 17 miljoner kr
q1 (juli-sep 2014): 47 miljoner kr
q2 (okt-dec 2014): 19 miljoner kr
- - -
Summa 133 miljoner kr
 
 
Finansnettot har i princip varit noll.
 
Och betald skatt har påverkat kassaflödet enl följande:
 
q3 (jan-mars 2014): -2 miljoner kr
q4 (apr-juni 2014): -1 miljon kr
q1 (juli-sep 2014): -22 miljoner kr
q2 (okt-dec 2014): -1 miljon kr
 
 
Dvs särskilt stora positiva poster för "kassaflödet från rörelsen" under q3 förra bokföringsåret och q1 detta bokföringsår.
 
Men effekten i q1 dämpas av att betald skatt då även var stor.
 
 
Kvarstår alltså stort kassaflöde från rörelsen på över 50 miljoner kr i q3 förra bokföringsåret (då betald skatt bara var 2 miljoner kr).
 
 
Förändringar i rörelsekapitalet specificeras ej utan verkar vara inbakade i posten "kassaflöde från rörelsen".
 
Däremot kan man gå till balansräkningen och försöka urskilja separata poster för rörelsekapitalet.
 
Tex har posten "kundfordringar och övriga fordringar" haft följande nivå per slutet av respektive kvartal:
 
q2 (okt-dec 2013): 26 miljoner kr
q3 (jan-mars 2014): 7 miljoner kr
q4 (apr-juni 2014): 18 miljoner kr
q1 (juli-sep 2014): 36 miljoner kr
q2 (okt-dec 2014): 15 miljoner kr
 
 
Det innebär följande förändring av denna post per kvartal (nivå per slutet av kvartalet minus nivå per början av kvartalet):
 
q3 (jan-mars 2014): -19 miljoner kr
q4 (apr-juni 2014): 11 miljoner kr
q1 (juli-sep 2014): 18 miljoner kr
q2 (okt-dec 2014): -21 miljoner kr
 
 
Och fallande nivå för kundfordringarna ger ju en positiv effekt på kassaflödet, eftersom det innebär att kunderna betalat av på de fakturor man skickat till dem.
 
Dvs ovannämnda förändring av kundfordringarna ger följande effekt på kassaflödet:
 
q3 (jan-mars 2014): +19 miljoner kr
q4 (apr-juni 2014): -11 miljoner kr
q1 (juli-sep 2014): -18 miljoner kr
q2 (okt-dec 2014): +21 miljoner kr
- - -
Summa +11 miljoner kr
 
Dvs inte heller det kan direkt förklara S:s stora kassaflöden sett över de fyra senaste kvartalen som helhet.
 
(Dock delvis det stora kassaflödet i q3 förra bokföringsåret.)
 
Kundfordringarna har helt enkelt minskat med 11 miljoner kr under de senaste fyra kvartalen vilket gett en motsvarande positiv effekt på kassaflödet.
 
 
Dvs ev förklaringar till S:s stora skillnad mellan kassaflöde och nettoresultat de senaste fyra kvartalen:
 
...lägre kundfordringar 10 miljoner kr
 
...investeringar lägre än avskrivningar: 8 miljoner kr
 
...valutaeffekter på kassan 6-7 miljoner kr
- - -
Summa 26 miljoner kr (av total diff på 62 miljoner kr)
 
Osv.
 
 
Och risk för att inga av de tre ovannämnda förklaringarna till diffen, är uthålliga (bestående).
 
Tex investeringarna kommer väl i klumpar (och har varit låga på sistone) medan de bokförda avskrivningarna är mera stabila.
 
Dvs risk för att diffen mellan nettoresultat och kassaflöde kommer att bli lägre för S framöver än under de senaste fyra kvartalen.
 
Osv.
 
//
 
 
 
Positivt att Starbreezes vd Bo Andersson Klint är delägare i bolaget Varvtre AB som har en ägarandel på 14% av Starbreeze.
 
Det motsvarar ca 20 miljoner st Starbreeze-aktier som vid börskurs ca 7 kr är värda nästan 140 miljoner kr.
 
Enl Starbreezes senaste resultatrapport ägs Varvtre AB av 
 
...Bo Andersson Klint
 
och
 
...Ulf Andersson
 
 
Dvs om man antar att de äger hälften var så är vd Bo Andersson Klints aktiepost värd nästan 70 miljoner kr.
 
Han verkar alltså tro rejält på Starbreezes framtid och borde vara rejält motiverad att se till att bolaget får en långsiktigt god utveckling.
 
Sedan får man se om han lyckas med det.
 
Dataspelsbranschen är svår med många konkurrenter och svårt för ett enskilt bolag att vara unikt.
 
En del bolag kan lyckas med något enstaka spel, men sedan blir det svårt att upprepa.
 
Positivt att Starbreeze verkar ha lyckats bra med Payday 2 och att hålla någorlunda liv i spelets intäkter efter lanseringen.
 
Men hur länge varar det?
 
 
Tydligen är fortsatta Payday-uppdateringar på gång.
 
Starbreeze håller även på att utveckla ett dataspel baserat på tv-serien "The walking dead".
 
Ur Starbreeze senaste resultatrapport:
 
I samma anda närmar vi oss nu den faktiska invigningen av Starbreeze Los Angeles-kontor som skall slå upp sina dörrar till den nya lokalen under april månad (2015).
 
Kontoret kommer förutom Geminose, att husera ett insourcat team utvecklare som även de kommer att
 
...producera PAYDAY-uppdateringar under året
 
...och delta i den pågående produktionen av OVERKILL´S The Walking Dead.
 
Vi har lyckats knyta till oss ett antal personer med en gedigen bakgrund i spelbranschen och ser fram emot att följa hur de utvecklas vidare i våra projekt.
 
 
Dvs ev negativt att Starbreeze drar på sig kostnadsökningar i form av ett kontor i Los Angeles.
 
 
The walking dead är tydligen en amerikansk zombiebaserad tv-serie som startade under hösten 2010:
 
The Walking Dead är en amerikansk postapokalyptisk skräck-TV-serie utvecklad av Frank Darabont och baserad på serietidningen The Walking Dead av
 
Robert Kirkman
Tony Moore
och Charlie Adlard.
 
Serien kretsar kring en liten grupp människor ledda av polisen Rick Grimes, efter att en zombieepidemi slagit USA i spillror.
 
 
 
Tydligen håller tv-serien fortfarande igång flera år efter starten, vilket är starkt gjort (och ovanligt?).
 
 
 
Det verkar ha varit i aug 2014 som besked kom om att Starbreeze ska göra att dataspel baserat på The walking dead.
 
Ur Starbreezes resultatrapport för juli-sep 2014:
 
I augusti (2014) utannonserades nyheten att Starbreeze går vidare med ett långsiktigt samarbete med Skybound för att göra spel baserat på IP:et The Walking Dead.
 
Samtidigt släpptes nyheten att Starbreeze kommer att leverera ett helt nytt
co-op-spel, OVERKILL’s The Walking Dead.
 
 
 
Enl resultatrapporten för okt-dec 2014 är "Geminose" Starbreezes andra framtidshopp bland bolagets nya dataspel:
 
Utvecklingsarbetet med våra framtida produkter
 
...OVERKILLS The Walking Dead (OTWD)
 
...och Geminose
 
fortlöper enligt plan.
 
 
 
Även ur den rapporten:
 
Geminose är i en fas där designen börjar trappas ned och tillverkning av innehåll nu är dominerande.
 
Vi använder oss till stor del av outsourcing vad gäller innehållet i Geminose.
 
Delar av spelet är nu redo för de första interna testerna av spelbarhet och grafik.
 
 
 
 
Geminose verkar även vara ett amerikanskt bolag som Starbreeze har köpt (och som utvecklar det kommande dataspelet Geminose?).
 
Enl rapporten:
 
I september 2014 gjordes en riktad nyemission av 4 606 778 aktier.
 
Aktierna erlades som apportegendom vid förvärvet av Geminose Inc.
 
 
 
Dvs är det ett sätt för Starbreeze att säkra upp bolagets framtida intäktsflöde?
 
Dvs att köpa bolag som håller på att utveckla nya dataspel.
 
Det kan ju tolkas som ett svaghetstecken.
 
Det kostar ju att köpa in utomstående bolag.
 
Tydligen har Starbreeze betalat för Geminose med 4-5 miljoner st nya Starbreeze-aktier (vilket leder till utspädning av Starbreezes befintliga aktiestock).
 
Dessutom ev framtida tilläggsköpeskilling på upp till 10 miljoner dollar om dataspelet Geminose säljer bra.
 
 
 
Mer om Starbreezes köp av bolaget Geminose ur Starbreezes resultatrapport för juli-sep 2014:
 
FÖRVÄRV GEMINOSE
 
Den 10 september 2014 förvärvade koncernen 100% av aktiekapitalet i Geminose Inc för 7 MUSD.
 
Köpeskillingen erlades genom 4 606 778 nyemitterade aktier i Starbreeze AB.
 
Köpeskillingen beräknades utifrån aktiekursen den 10 september 2014.
 
Därutöver finns en villkorad köpeskilling, kopplad till spelet Geminoses EBITDA, på max 10 MUSD som kan komma att utfalla inom 5 år fr.o.m. förvärvsavtalets tecknande.
 
 
Geminose är ett franchise för ungdomar i åldrarna 5-12 som kombinerar leksaker och interaktivt spelande på flertalet plattformar, bland annat iOS.
 
Bolaget fusionerades 2014-09-11 med koncernens nystartade dotterbolag Starbreeze USA Inc.
 
Goodwill består av
 
...bolagets marknadsposition,
 
...relationer med tredjeparter
 
...och till viss del möjlig vidareutveckling av teknologi.
 
Ingen del av goodwillen beräknas vara skattemässigt avdragsgill vid inkomsttaxeringen.
 
Då förvärvet skett genom en apportemission blir den kassaflödesmässiga effekten av förvärvet på koncernnivå förvärvade likvida medel om 64 TSEK med avdrag för förvärvskostnader om 1 267 TSEK.
 
Den villkorade köpeskillingen som beskrivs ovan regleras kontant.
 
Utgifterna för förvärvet av Geminose Inc uppgår till 1 267 TSEK och har, i koncernen, belastat resultatet i första kvartalet.
 
 
 
 
Dvs Geminose är tydligen ett kommande "barnspel" från Starbreeze.
 
Det kan i och för sig utgöra en bra komplettering av det våldsamma dataspelet Payday 2 som väl är för äldre tonåringar osv.
 
 
Mer om Payday 2: 
 
Payday 2
 
Payday 2 (stylized as PAYDAY 2) is a cooperative first-person shooter video game developed by Overkill Software and published by 505 Games.
 
The game is a sequel to 2011's Payday: The Heist.
 
It was released on 13 August 2013 for
 
Microsoft Windows
PlayStation 3
and Xbox 360.
 
A second version of the game is scheduled to be released for PlayStation 4 and Xbox One, subtitled Crimewave Edition.
 
 
 
Som det står där är Payday 2 utvecklat av dataspelsfirmorna Overkill Software och Starbreeze Studios.
 
 
Separat om Overkill Software: http://en.wikipedia.org/wiki/Overkill_Software
 
Startades tydligen 2009 av
 
Ulf Andersson
Bo Andersson
Simon Viklund
 
Och år 2012 köptes Overkill Software av Starbreeze Studios.
 
 
//Edit: Om Payday 2 står separat att det spelet har
 
...Ulf Andersson som "designer"
 
...samt Simon Viklund och Gustaf Grevberg som "kompositörer"
 
 
//
 
 
Det står bla att Bo och Ulf Andersson hade bakgrund från dataspelsfirman Grin som de startade år 1997: http://en.wikipedia.org/wiki/Grin_(company)
 
 
Tydligen finns Overkill Software kvar inom det nuvarande börsnoterade bolaget Starbreeze.
 
Om Overkill står det bla att dess nya dataspel "The walking dead" ska lanseras under 2016 och blir (precis som Payday 2) också ett spel där man ska skjuta andra.
 
Och det står att det även håller på att utveckla nya science fiction-baserade spelet Storm.
 
 
Mer om Storm enl Starbreezes resutlatrapport för juli-sep 2014:
 
STORM fortsätter finnas i vår produktion och vi har en oförändrad plan för detta.
 
Vi bedömer att
 
teknikplattform
kundgrupp
konkurrerande produkter
och intern utvecklingskapacitet
 
inte kommer att ge STORM en release under 2015.
 
Det har heller aldrig vart vår intention.
 
 
STORM är vår framtid.
 
Vi ämnar släppa STORM under 2017 och det kommer ge oss maximal
intäkt i en stor befintlig kundgrupp efter lång PAYDAY 2-utveckling och OVERKILL´s The Walking Deads lansering.
 
Tillsammans med Geminose teknikplattform blir ett sådant släpp optimalt ur både kostnads- och marknadsföringssynpunkt.
 
 
 
Även ur den rapporten:
 
Geminose är i förproduktion och vi använder oss av ett litet core team i Los Angeles och en stor del kostnadseffektiv outsourcing.
 
Och:
 
Under kalenderåret 2016:s första hälft kommer Geminose att lanseras.
 
OVERKILL´s The Walking Dead kommer fullkomligt dominera sista hälften av samma kalenderår.
 
 
Dvs verkar alltså som att Starbreezes intäkter framöver kan komma enl följande:
 
...fortsatta Payday 2-uppdateringar
 
...from första halvåret 2016: Geminose
 
...from andra halvåret 2016: The walking dead
 
...from 2017: Storm
 
 
 
I resultatrapporten för juli-aug 2014 nämner även Starbreeze mer om det nya Los Angeles-kontoret:
 
I Los Angeles installerar vi även ett nytt kontor med tillträde i mars 2015.
 
Det kommer ge utrymme till
 
...Geminose
 
...byggande av teknik för STORM
 
...affärsverksamhet kring PAYDAY
 
...förlagsverksamhet
 
...samt stöd till vår stora satsning på OVERKILL´s The Walking Dead.
 
Det blir ett kontor för cirka 15 till 20 personer under 2015.
 
 
 
 
Dvs Starbreeze värt ca 1 miljard kr på börsen vid börskurs ca 7 kr.
 
För det ett bolag som i dagsläget har intäkter kring 160 miljoner kr per år och ett bokfört nettoresultat på 40-50 miljoner kr per år.
 
Återstår att se om kassaflödet på över 100 miljoner kr kan ligga kvar på den höga nivån eller rör sig ned mot bokfört nettoresultat.
 
Risk för att fortsatta intäkter för Payday 2 trots allt kommer att sjunka allt eftersom tiden går och det blir allt längre sedan spelet nylanserades.
 
I och för sig spännande med Geminose, The walking dead och Storm, men osäkert vilka intäkter det kan ge.
 
 
I bästa fall kan Starbreeze anses vara fullvärderat vid börsvärde 1 miljard kr vid börskurs ca 7 kr, men risken för misslyckande med framtida intäkter etc kan anses vara hög.
 
Samtidigt verkar det vara duktigt folk i Starbreeze och positivt att vd själv har stor ägarandel.
 
Men låter lite flummigt (och ev dyrt) att de ska öppna kontor i LA osv.
 
 
Dataspelsbranschen är "flashig" men svår pga hård konkurrens och svår att tjäna pengar på som aktieinvesterare.
 
Men huvudscenariot att Starbreezes nuvarande intäkter och resultat successivt kommer att försämras och att de kommande spelen bara blir mediokra framgångar, är slutsatsen att Starbreeze-aktien får rekommendationen "sälj" vid nuvarande börskurs 6,95 kr (aktiens slutkurs 26 feb 2015).
 
Samtidigt går det att se potential i aktien även på nuvarande nivå om man är högrisktagare och tror på Starbreeze-folkets expertis osv.
 
Men det känns mer som en gamble än ett klockrent köp.
 
 
 
Balansräkningen
 
Positivt som nämnt att Starbreeze hade över 180 miljoner kr i kassan per slutet av 2014 (jämfört med nuvarande börsvärde ca 1 miljard kr vid börskurs ca 7 kr).
 
Däremot andra ev "lik i lasten" i balansräkningen:
 
Ev "luft" i form av stort bokfört värde på abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar (ia-tillgångar).
 
Starbreezes ia-tillgångar var bokförda till 113 miljoner kr per slutet av 2014, vilket då motsvarade
 
...33% av bolagets totala tillgångar
 
...49% av bolagets egna kapital
 
Dvs om Starbreeze börjar gå dåligt finns risk för att ia-tillgångarnas bokförda värde måste nedjusteras till i värsta fall noll kr.
 
Det ger då en resultateffekt på -113 miljoner kr vilket skulle utradera nästan hälften av Starbreezes egna kapital
 
...som då skulle falla från drygt 230 miljoner kr per slutet av 2014 
 
...till knappt 120 miljoner kr.
 
Det kan då anses vara ett för litet eget kapital som buffert mot ev fortsatta förluster, varför Starbreeze i ett sådant läge kan tvingas be aktieägarna om stort kapitaltillskott genom utförsäljning av nya Starbreeze-aktier vilket då leder till utspädning och ev nedgång i börskursen osv.
 
Dock ej lika allvarligt som om Starbreeze hade haft stora räntebärande lån.
 
Nu verkar bolaget som tur är bara ha kassan på över 180 miljoner kr och inga (eller bara små) räntebärande lån.
 
 
Men en käpphäst här i bloggen är att bolag med (ett relativt sett) stort bokfört värde på ia-tillgångarna innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.
 
 
 
 
Fingerprint Cards
 
Ett bolag med inriktning på fingeravtrycks-läsare för tex identifikationskontroll vid inloggning på mobiltelefoner etc.
 
En del är hur optimistiska som helst om Fingerprint Cards (nedan även kallat FPC) och menar att bolaget är världsledande på detta, och att fingeravtrycks-läsare i mobiltelefoner kommer att bli standard eftersom man alltmer kommer att använda mobiltelefonerna för bankärenden och för att köpa grejer osv vilket då gör det viktigt att identifiera användaren.
 
Optimismen har gjort att FPC-aktien stigit kraftigt på börsen de senaste åren.
 
...Idag (tors 26 feb 2015) slutade aktien i 49 kr.
 
...Och det finns totalt 58-59 miljoner st utestående FPC-aktier.
 
Bolagets börsvärde ligger därmed på nästan 3 miljarder kr!
 
 
 
...Så sent som sommaren 2012 kunde FPC-aktien köpas för 2-3 kr på börsen.
 
...Blåstes sedan upp rejält till en topp på nästan 90 kr under hösten 2013.
 
...Därefter besvikelse över att utvecklingen för FPC inte blivit så bra som väntat, och börskursen dalade till en botten på 25-26 kr nu under hösten 2014.
 
 
Bla:
 
- Dålig ekonomisk utveckling som vid flera tillfällen varit sämre en de prognoser bolaget gett.
 
- FPC har flera gånger bett aktieinvesterare om ytterligare kapitaltillskott.
 
- Dessutom skumt att förre vd:n Johan Carlström avgick plötsligt efter misstankar om insiderbrott (även om han själv anser sig helt oskyldig och man inte ska döma någon på förhand innan saken avgjorts i domstol osv).
 
 
...Men en del hängivna optimister finns kvar och aktien har på sistone skjutit ny fart till nuvarande kurs på nästan 50 kr.
 
 
 
FPC är baserat i Göteborg och hade drygt 100 pers anställda per slutet av 2014.
 
Så här beskriver sig bolaget i q4/2014-resultatrapporten (från 26 feb 2015):
 
Om Fingerprint Cards
 
Fingerprint Cards AB (FPC)
 
utvecklar
producerar
och marknadsför
 
biometriska komponenter, som genom analys och matchning av
individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten.
 
 
Tekniken utgörs av
 
biometriska sensorer
processorer
algoritmer
och moduler
 
som kan användas separat eller i kombination med var
tredje.
 
 
De konkurrensfördelar som FPC:s teknik erbjuder är bl.a.
 
+ unik bildkvalitet
+ extrem robusthet
+ låg strömförbrukning
+ och kompletta biometriska system.
 
Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader, kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.
 
FPC:s teknik används även i produkter för IT, internetsäkerhet, passerkontroll, etc.
 
 
 
Även ur rapporten:
 
Produktion
 
FPC har ingen egen produktion.
 
 
Och:
 
Produktionsstrategi
 
Producera genom nära samarbete med utvalda underleverantörer.
 
Produktionskritiska delar av tillverkningen ska ske i verktyg ägda av FPC men opererade av underleverantören.
 
All tillverkning sker efter prognoser baserade på kunders och distributörers information.
 
 
 
FPC:s ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:
 
Intäkter:
q1/2012: 5 miljoner kr
q2/2012: 1 miljon kr
q3/2012: 3 miljoner kr
q4/2012: 2 miljoner kr
 
q1/2013: 9 miljoner kr (+75%)
q2/2013: 21 miljoner kr (+3 333%)
q3/2013: 32 miljoner kr (+1 115%)
q4/2013: 34 miljoner kr (+1 695%)
 
q1/2014: 18 miljoner kr  (+102%)
q2/2014: 44 miljoner kr (+114%)
q3/2014: 66 miljoner kr (+109%)
q4/2014: 105 miljoner kr (+208%)
 
 
Nettoresultat:
q1/2012: -9 miljoner kr
q2/2012: -10 miljoner kr
q3/2012: -10 miljoner kr
q4/2012: -10 miljoner kr
 
q1/2013: -12 miljoner kr
q2/2013: -5 miljoner kr
q3/2013: -1 miljon kr
q4/2013: -15 miljoner kr
 
q1/2014: -26 miljoner kr
q2/2014: -45 miljoner kr
q3/2014: -43 miljoner kr
q4/2014: -30 miljoner kr
 
 
Kassa per slutet av respektive kvartal:
q4/2011: 23 miljoner kr
 
q1/2012: 29 miljoner kr
q2/2012: 36 miljoner kr
q3/2012: 26 miljoner kr
q4/2012: 61 miljoner kr
 
q1/2013: 149 miljoner kr
q2/2013: 148 miljoner kr
q3/2013: 142 miljoner kr
q4/2013: 212 miljoner kr
 
q1/2014: 307 miljoner kr
q2/2014: 238 miljoner kr
q3/2014: 192 miljoner kr
q4/2014: 102 miljoner kr
 
 
Kassaförändring under respektive kvartal (nivå per slutet av kvartalet minus nivå per början av kvartalet):
q1/2012: +6 miljoner kr
q2/2012: +8 miljoner kr
q3/2012: -10 miljoner kr
q4/2012: +35 miljoner kr
 
q1/2013: +88 miljoner kr
q2/2013: 0 kr
q3/2013: -6 miljoner kr
q4/2013: +69 miljoner kr
 
q1/2014: +95 miljoner kr
q2/2014: -69 miljoner kr
q3/2014: -46 miljoner kr
q4/2014: -90 miljoner kr
 
 
Dvs:
 
...Goda ökningar av intäkterna från nästan ingenting.
 
...Men samtidigt stigande förluster.
 
(Är det kostnader som tas som förberedelse för att klara av fortsatt stora intäktsökningar?)
 
...Kassaförändringarna kan vara påverkade av kapitaltillskott från aktieinvesterare.
 
Dock ej de senaste tre kvartalen då kassaförbränningen legat på nästan 300 miljoner kr i årstakt!
 
(I snitt nästan 70 miljoner kr per kvartal.)
 
 
 
Verkar som att FPC fått följande kapitaltillskott från aktieinvesterare de senaste åren:
 
2012:
 
...q4/2012: 36 miljoner kr (drygt 4 miljoner st nya FPC-aktier utsålda för 8,60 kr per st)
- - -
Summa 36 miljoner kr
 
 
2013:
 
...q1/2013: 40 miljoner kr (1,4 miljoner nya FPC-aktier sålda för 28,81 kr per st)
 
...q1/2013: 54 miljoner kr (1,6 miljoner st nya FPC-aktier sålda för 34 kr per st)
 
...q1/2013, q2/2013: 13 miljoner kr (800 000-900 000 st nya FPC-aktier sålda för 15,74 kr per st via personaloptioner)
 
...q4/2013: 120 miljoner kr (2,5 miljoner st nya FPC-aktier sålda för 48 kr per st)
- - -
Summa 228 miljoner kr
 
 
2014:
 
...q1/2014: 138 miljoner kr (2,5 miljoner st nya FPC-aktier sålda för 55,25 kr per st)
 
...q4/2014: 24 miljoner kr (ca knappt 2 miljoner st nya FPC-aktier sålda för 13,64 kr per st via personaloptioner)
- - -
Summa 162 miljoner kr
 
 
- - -
= Summa 7 kapitaltillskott på totalt 426 miljoner kr sedan slutet av 2012 (dvs på drygt två år)
 
Och härav fanns det då 102 miljoner kr kvar i kassan per slutet av 2014 (ca två år senare)
 
 
 
Prognosmissar
 
Anmärkningsvärt
 
...att FPC fått in kapitaltillskotten i samband med att bolaget gett prognoser för sin framtida ekonomiska utveckling
 
...fast dessa prognoser i efterhand inte alls visat sig hålla.
 
Kriminellt?
 
Aktieinvesterare kan ju tycka att de blivit lurade.
 
Ok om prognoserna inte riktigt når ända fram, men för FPC har prognoserna långt ifrån nåtts.
 
 
Tex tidigare missade FPC-prognoser:
 
1)
I q4/2011-resultatrapporten (från 9 feb 2012) gav FPC följande prognoser för helåret 2012:
 
...intäkterna väntas uppgå till 70-90 miljoner kr
 
...bruttomarginalen väntas bli "fortsatt stark" (blev 56% under 2011)
 
...orderingången väntas bli 100-140 miljoner kr
 
 
 
Utfall:
 
...intäkter 10 miljoner kr
 
...bruttomarginal 66% enl tidgare beräkningsmetod, -55% enl "ny" beräkningsmetod
 
...Orderingången verkar ej anges i q4/2012-resultatrapporten.
 
Däremot anges orderstocken uppgå till 20 miljoner kr per slutet av 2012.
 
Då kan väl knappast orderingången ens ha varit i närheten av 100-140 miljoner kr om intäkterna (dvs under året levererade och fakturerade produkter) bara blev 10 miloner kr.
 
 
 
2)
I nov 2012 (inför kapitaltillskottet i dec 2012) gav FPC följande prognoser för sin utveckling helåret 2013:
 
...en omsättning i intervallet 130-190 Mkr
 
...samt en EBITDA-marginal om 20-35%
 
 
Ebitda = rörelseresultat före avskrivningar.
 
Ebitda-marginal = ebitda delat med intäkter.
 
En ebitda-marginal på 20-35% vid intäkter på 130-190 miljoner kr innebär alltså ett ebitda på 26-67 miljoner kr.
 
 
De prognoserna upprepades i FPC:s q4/2012-resultatrapport (från 21 feb 2013), inför de kapitaltillskott FPC sedan fick
 
...under q1/2013
 
...och q2/2013.
 
 
 
Men när FPC:s resultatrapport för q4/2013 kom (6 feb 2014) visade sig siffrorna bli följande för helåret 2013:
 
...intäkter 95 miljoner kr
 
...ebitda -21 miljoner kr
 
...ebitda-marginal -22%
 
 
3)
I q4/2013-resultatrapporten (från 6 feb 2014) gav FPC därefter prognoser för helåret 2014:
 
FPC bedömer fortsatt att
 
...omsättningen 2014 kommer att överstiga 500 Mkr
 
...samt att EBITDA-marginalen kommer att överstiga 20 procent
för helåret.
 
 
 
De prognoserna fanns även i FPC:s q3/2013-resultatrapport (från 17 okt 2013):
 
...omsättningen 2014 kommer överstiga 500 Mkr
 
...samt att EBITDA-marginalen kommer att överstiga 20 procent för helåret 2014
 
 
 
Den resultatrapporten hade för övrigt följande haussade rubrik:
 
Rekordförsäljning och pole position på en mångmiljardmarknad
som nu öppnas
 
 
Även separat pressmeddelande redan 23 sep 2013 med prognoserna för 2014:
 
...Baserat på de rådande marknadsförhållandena förväntar FPC för närvarande att försäljningen för 2014 kommer att överstiga 500 Mkr (...)
 
...FPC bedömer att bolaget kommer att redovisa vinst från och med tredje kvartalet 2014 samt att EBITDA-marginalen kommer att öka varje kvartal och överstiga 20 procent för helåret 2014
 
 
 
 
...Därefter fick alltså FPC i dec 2013 in ovannämnda kapitaltillskott på 120 miljoner kr från aktieinvesterare (genom utförsäljning av 2,5 miljoner nya FPC-aktier för 48 kr per st).
 
...Och även 138 miljoner kr i kapitaltillskott under q1/2014.
 
Det var FPC:s klart största kapitaltillskott någonsin.
 
 
 
Och hur blev sedan facit för FPC 2014?
 
...intäkter 234 miljoner kr
 
...ebitda -84 miljoner kr
 
...ebitda-marginal -36%
 
 
 
Dvs det kan man tycka är flagranta prognosmissar tre år i rad (för 2012, 2013 och 2014), bla:
 
2012:
 
prognos intäkter 2012: 70-90 miljoner kr
faktiska intäkter 2012: 10 miljoner kr
 
 
2013:
 
prognos intäkter 2013: 130-190 miljoner kr
faktiska intäkter 2013: 95 miljoner kr
 
prognos ebitda-resultat 2013: 26-67 miljoner kr
faktiskt ebitda-resultat 2013: -21 miljoner kr
 
 
2014:
 
prognos intäkter 2014: över 500 miljoner kr
faktiska intäkter 2014: 234 miljoner kr
 
prognos ebitda-resultat 2014: över 100 miljoner kr
faktiskt ebitda-resultat 2014: -84 miljoner kr
 
 
 
 
FPC:s ovannämnda kassaförändringar per kvartal:
 
q1/2012: +6 miljoner kr
q2/2012: +8 miljoner kr
q3/2012: -10 miljoner kr
q4/2012: +35 miljoner kr(1
 
q1/2013: +88 miljoner kr(2
q2/2013: 0 kr(2
q3/2013: -6 miljoner kr
q4/2013: +69 miljoner kr(3
 
q1/2014: +95 miljoner kr(4
q2/2014: -69 miljoner kr
q3/2014: -46 miljoner kr
q4/2014: -90 miljoner kr(5
 
1) Varav kapitaltillskott +36 miljoner kr.
 
2) Varav kapitaltillskott +108 miljoner kr under första halvåret 2013:
 
...+95 miljoner kr under q1/2013
...+13 miljoner kr under q1/2013 och q2/2013
- - -
Summa +108 miljoner kr under första halvåret 2013
 
3) Varav kapitaltillskott +120 miljoner kr.
 
4) Varav kapitaltillskott +138 miljoner kr.
 
5) Varav kapitaltillskott +24 miljoner kr
 
 
 
Kvartalssiffrorna ovan innebär att FPC haft följande ekonomiska utveckling i årstakt de senaste åren:
 
Intäkter:
2011: 69 miljoner kr
2012: 10 miljoner kr
2013: 95 miljoner kr
2014: 234 miljoner kr
 
Nettoresultat:
2011: 3 miljoner kr
2012: -38 miljoner kr
2013: -33 miljoner kr
2014: -144 miljoner kr
 
Kassa per slutet av respektive år:
2011: 23 miljoner kr
2012: 61 miljoner kr
2013: 212 miljoner kr
2014: 102 miljoner kr
 
Kassaförändring per år:
2012: +38 miljoner kr
2013: +151 miljoner kr
2014: -110 miljoner kr
 
 
Av de kassaförändringarna svarade kapitaltillskott från aktieinvesterare för följande belopp:
 
...2012: 36 miljoner kr (ett kapitaltillskott på 36 miljoner kr)
 
...2013: 228 miljoner kr (fyra kapitaltillskott; 40 miljoner kr + 54 miljoner kr + 13 miljoner kr + 120 miljoner kr)
 
...2014: 162 miljoner kr (två kapitaltillskott; 138 miljoner kr + 24 miljoner kr)
- - -
Summa kapitaltillskott 426 miljoner kr
 
 
Dvs kassaförändring per år exkl kapitaltillskott:
 
2012: 1 miljon kr
2013: -77 miljoner kr
2014: -272 miljoner kr
 
Av kapitaltillskotten så har alltså nästan 350 miljoner kr bränts (förbrukats av FPC) under 2013 och 2014.
 
 
Så nu sitter bolaget med bara drygt 100 miljoner kr kvar i kassan och en verksamhet som ännu så länge i varje fall visat brakförluster.
 
 
 
Och nu i q4/2014-resultatrapporten (från 26 feb 2015) har FPC mage att upprepa ännu en vidlyftig prognos:
 
Bolagets bedömning om att försäljningen för 2015 kommer att överstiga en miljard kronor kvarstår.
 
 
Den intäktsprognosen för FPC 2015 fanns även med i q3/2014-resultatrapporten (från 6 nov 2014):
 
För 2015 ser bolaget en starkt ökande efterfrågan
 
...framför allt på touchsensorer
 
...men även för swipe-sensorer i de lägre prissegmenten av smartphones. 
 
Denna starka efterfrågan samt den ökade visibiliteten vi erhållit genom de omfattande kundaktiviteter vi för närvarande genomför, känner bolaget sig konfident med att försäljningen för helåret 2015 kommer överstiga 1 miljard kronor.
 
 
 
//Edit: Verkar vara lite bristande grammatik i sista meningen ovan ur FPC:s q4/2014-resultatrapport.
 
Borde vara:
 
Denna starka efterfrågan samt den ökade visibiliteten vi erhållit genom de omfattande kundaktiviteter vi för närvarande genomför, gör att bolaget känner sig konfident med att försäljningen för helåret 2015 kommer överstiga 1 miljard kronor.
 
//
 
 
 
Balansräkningen
 
1)
Skuldsättning:
 
Som nämnt hade FPC drygt 100 miljoner kr i kassan per slutet av 2014.
 
Bolaget verkar inte ha några räntebärande lån.
 
 
Dvs:
 
...FPC:s kassa: 3-4% av börsvärdet (drygt 100 miljoner kr av knappt 3 miljarder kr)
 
...Starbreezes kassa: 18% av börsvärdet (180-190 miljoner kr av 1 miljard kr)
 
Som nämnt verkar varken FPC eller Starbreeze ha några räntebärande lån, varför kassorna kan betraktas som nettokassor (kassa minus räntebärande lån).
 
Men Starbreeze alltså relativt sett klart större nettokassa än FPC.
 
 
2)
Immateriella anläggningstillgångar (ia-tillgångar):
 
FPC hade ev luft i balansräkningen i form av ia-tillgångar bokförda till 70 miljoner kr per slutet av 2014.
 
Det motsvarade då:
 
...16% av totala tillgångar
 
...23% av eget kapital
 
 
Dvs det är relativt låga nivåer.
 
Som jämförelse Starbreezes ia-tillgångar enl ovan:
 
...33% av bolagets totala tillgångar
 
...49% av bolagets egna kapital
 
 
Värre i så fall att FPC hade ett eget kapital på bara drygt 300 miljoner kr per slutet av 2014, jämfört med en nettoförlust på 140-150 miljoner kr.
 
Dvs nettoförluster tär på det egna kapitalet med samma belopp som nettoförlusternas storlek.
 
Så om FPC:s förluster fortsätter måste bolaget snart få ytterligare stora kapitaltillskott för att inte bli konkursmässigt.
 
Ett bolag är ju per definition konkursmässigt om det egna kapitalet blir negativt (eftersom det innebär att skulderna är större än tillgångarna).
 
 
Starbreeze hade ett eget kapital på drygt 230 miljoner kr per slutet av dec 2014, men gjorde i alla fall en nettovinst på 40-50 miljoner kr under senast rapporterade 12 mån.
 
Så där är det inte samma fara på taket.
 
 
 
FPC:s fd vd Johan Carlström
 
År 2009 tillträdde fd aktieanalytikern mm Johan Carlström som vd för FPC.
 
Så här beskrevs han i FPC:s årsredovisning för 2013:
 
Johan Carlström
 
CEO sedan 2009.
 
Född: 1963.
 
 
Utbildning:
 
...Ekonomlinjen, Uppsala och Stockholms universitet.
 
 
Tidigare uppdrag:
 
...20 års erfarenhet som säljchef hos Ulticom, Ericsson och Mercury Interactive. 
 
...5 år som finansanalytiker.
 
 
 
 
Så här stod det i FPC:s pressmeddelande från 8 apr 2009 om att Carlström skulle bli bolagets vd:
 
Fingerprint Cards: NY VD UTSEDD FÖR FINGERPRINT CARDS
 
8 april, 2009
 
Styrelsen för Fingerprint Cards AB(publ) har anställt Johan Carlström som ny Verkställande direktör.
 
Han tillträder sin befattning den 6 maj 2009.
 
 
Civilekonom Johan Carlström är 46 år och från Stockholm.
 
Han har 16 års erfarenhet av internationell försäljning inom telekom och It –branscherna med längre anställningar hos bl.a. Ericsson, Comdisco Systems samt Allgon.
 
Han kommer närmast från amerikanska Ulticom, där han haft globalt försäljnings- och kundansvar mot telekomsektorn.
 
Hans långa internationella marknads- och säljerfarenhet omfattar såväl Nordamerika som Fjärran Östern inklusive Kina.
 
Utöver erfarenheterna från nämnda branscher har Johan Carlström under fem år även arbetat som finansanalytiker på SHB (dvs Handelsbanken) med specialisering på telekomleverantörer.
 
 
Nuvarande VD, Lennart Carlson, sade upp sin anställning den 2 februari 2009.
 
Han kommer under sin ettåriga uppsägningstid att kvarstå som en resurs för Bolaget och den nye VD:n.
 
För ytterligare information kontaktas:
 
Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB
 
 
 
Det skulle sedan inte dröja förrän sep 2009 förrän FPC bad aktieägarna om 50 miljoner kr i kapitaltillskotthttp://www.fingerprints.com/corporate/fingerprint-cards-fingerprint-cards-genomfor-garanterad-foretradesemission/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osv.
 
 
 
Och sedan bla pressmedelande från FPC 11 sep 2014: 
 
Fingerprint Cards AB: Klargörande kring information rörande misstankar om insiderbrott
 
11 september, 2014
 
Med anledning av medias rapportering om misstänkt insiderbrott får Fingerprint Cards göra följande förtydligande.
 
Fingerprint Cards bekräftar att
 
...en tidigare styrelseledamot och aktieägare i bolaget är under utredning för grovt insiderbrott.
 
...Därutöver är även bolagets VD (dvs Johan Carlström) under utredning för grovt insiderbrott.
 
 
Den uppkomna situationen är djupt beklaglig och vi ser naturligtvis mycket allvarligt på de misstankar som nu riktats mot bolagets VD och den tidigare styrelseledamoten.
 
Fingerprint Cards har från första stund samarbetat med Ekobrottsmyndigheten i deras utredning och har beslutat att parallellt starta en intern utredning. 
 
...I anledning av den uppkomna situationen
 
...och i avvaktan på resultatet av den pågående utredningen
 
har styrelsen och VD i samråd beslutat att Jörgen Lantto tills vidare träder in som tillförordnad VD.
 
För mer information kontakta:
 
Urban Fagerstedt, Styrelseordförande Fingerprint Cards AB

http://www.fingerprints.com/corporate/fingerprint-cards-ab-klargorande-kring-information-rorande-misstankar-om-insiderbrott/

 

Dvs sedan dess är tydligen Carlström inte längre FPC:s vd.

Hur går det med Ekobrottsmyndighetens utredning av bla Carlström?

Kommer åtal att väckas och kommer det bli rättegång av det?

Vad är det han misstänks ha gjort mer exakt?

 

 

Enl tex Svenska Dagbladet samma dag (11 sep 2014):

Fingerprint Cards vd misstänkt för grovt insiderbrott 
 
Härvan runt Fingerprint Cards FING B rullar vidare - och nu misstänks även vd:n  Johan Carlström för grovt insiderbrott.
 
Han lämnar tills vidare sin tjänst i bolaget.
 
Aktien rasar 35 procent under torsdagen.
 
http://www.svd.se/naringsliv/fingerprint-cards-vd-misstankt-for-grovt-insiderbrott_3905024.svd
 
 
Sedan uppföljningsartikel i Svenska Dagbladet 1 dec 2014:
 
Starkt bevisläge mot Fingerprint-vd 
 
Redan i februari (2015) kan det vänta åtal mot Fingerprint Cards vd Johan 
Carlström.
 
Han är misstänkt för grovt insiderbrott.
 
 - Det är ett starkt bevisläge, säger åklagaren.
 
 
Tydligen Pontus Hamilton från Ekobrottsmyndigheten som är åklagare i målet.
 
 
Enl artikeln bla:
 
Misstanken mot Johan Carlström rör handel med både aktier och turbowarranter i Fingerprint Cards under 2013. 
 
 
 
Tydligen var det stor dramatik när härvan började rullas upp.
 
Enl tex tidningen Ny Teknik fre 12 sep 2014:
 
I tisdags (9 sep 2014) gick beväpnad polis in lokalerna på bolagets (FPC:s) Göteborgskontor och beslagtog
 
datorer
insiderloggbok
 
och förhörde personalen. 
 
 
 
Enl artikeln om FPC:s styrelseordförande Urban Fagerstedt:
 
Även bolagets styrelseordförande Urban Fagerstedt är en välkänd profil i Ny Teknik.
 
...Han är FoU-chef för (Ericsson-konkurrenten) Huawei i Sverige sedan flera år
 
...men var tidigare chef för hela Ericssons utveckling av radiosystem (dvs i praktiken chef för Ericssons huvudverksamhet; mobiltelefoni-nät).
 
 
Om Fagerstedt på FPC:s hemsida:
 
Urban Fagerstedt
 
Styrelseordförande, i styrelsen sedan 2009.
 
Född: 1953.
 
Sysselsättning: Vice president R&D, Huawei Technologies Sweden AB.
 
Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola.
 
Andra uppdrag: Ägare av och styrelseordförande i Fagerstedt Dynamics AB.
 
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Vice President och General Manager of Design unit Radio Networks i Ericsson AB. Styrelseordförande i Fagerstedt Dynamics Radio AB. Styrelseledamot i Netcom Consultants AB.
 
Innehav i FPC: 1 200 000 A-aktier via Sunfloro AB*.
 
Beroende som större ägare.
 
 
 
 
Där framgår att Carlström tydligen fortfarande är styrelseledamot i FPC fast han avgått som vd.
 
Så här beskrivs Carlström där som styrelseledamot:
 
Johan Carlström
 
Styrelseledamot sedan 2013. Född: 1963.
 
Utbildning: Ekonomlinjen, Uppsala och Stockholms universitet.
 
Tidigare uppdrag:
 
20 års erfarenhet som säljchef hos bl. a. Ericsson, Ulticom och Mercury Interactive.
 
5 år som finansanalytiker, varav huvudsakligen på Svenska Handelsbanken.
 
Innehav i FPC: 1 200 000 A-aktier via Sunfloro AB,
 16 600 B-aktier, 2 808 000 teckningsoptioner*
 
Beroende till bolaget som större ägare.
 
*Innehav per 24 mars 2014
 
 
Även enl Ratsit.se sitter Carlström fortfarande i FPC-styrelsen: http://www.ratsit.se/5561542381-Fingerprint_Cards_AB
 
 
 
Om Jörgen Lantto (som i sep 2014 tog över som FPC-vd efter Carlström) enl Ny Teknik-artikeln:
 
Sedan i torsdags är (FPC:s) teknikchef Jörgen Lantto tillförordnad vd.
 
Lantto är känd för flera av Ny Tekniks läsare.
 
Han har tidigare varit teknikchef för ST-Ericsson.
 
 
ST-Ericsson var ju det fiaskobolag som Ericsson var delägare i och skulle leverera teknik för mobiltelefoner som tex mobiltelefoni-operatörer kunde lansera under eget varumärke osv.
 
Det äventyret slutade med brakförluster för Ericsson som lämnade det sjunkande skeppet.
 
Tex ur Ericssons årsredovisning för 2013:
 
Två ärenden som tog upp mycket av styrelsens tid under 2013 var
 
...avvecklingen av ST-Ericsson, med integrering i Ericsson av verksamheten för tunna modem
 
...och det viktiga patentavtalet med Samsung.
 
 
Bla tvingades Ericsson tydligen nedjustera sitt bokförda värde på ägarandelen i ST-Ericsson med hela 8 miljarder kr:
 
2012 redovisade bolaget icke-kontanta kostnader om SEK 8,0 miljarder relaterade till ST-Ericsson
 
 
 
Om ST-Ericsson i Ericssons årsredovisning för 2012:
 
Lönsamheten har varit under hårt tryck under året på grund av förlusterna inom ST-Ericsson
 
Och:
 
Bolaget redovisade icke-kontanta kostnader om SEK 8,0 miljarder relaterade till bolagets 50-procentiga andel i ST-Ericsson.
 
Dessa kostnader innefattar
 
...nedskrivningar av investeringar om SEK 4,7 miljarder för att återspegla den aktuella uppskattningen av Ericssons andel av JV:ts marknadsvärde.
 
...En avsättning om SEK 3,3 miljarder gjordes också, med avseende på
tillgängliga strategiska alternativ för ST-Ericsson-tillgångarnas framtid.
 
 
 
 
Om FPC:s vd Jörgen Lantto enl FPC:s hemsida:
 
Jörgen Lantto
 
tillförordnad CEO sedan 2014, Executive VP CTO sedan 2013.
 
Född: 1963.
 
Utbildning: Gymnasieingenjör.
 
Tidigare uppdrag:
 
...CTO ST-Ericsson 2009-2012
 
...22 år på Ericsson
 
...VD Alice Systems
 
...samt medgrundare av Northstream.
 
Innehav i FPC: 7 300 B-aktier, 1 300 000 teckningsoptioner*
 
*Innehav per 24 mars 2014
 
 
 
 
Svenska Dagbladet 23 jan 2015:
 
Insiderhärvan i Fingerprint sväller 
 
Insiderhärvan i Fingerprint växer.
 
Nu är två ytterligare personer misstänkta.
 
För den tidigare vd:n Johan Carlström ska misstankarna handla om grovt insiderbrott med sjusiffriga belopp.
 
 
Sjusiffrigt belopp innebär alltså ensiffrigt miljontal kronor.
 
Det står att Carlström har förhörts vid två tillfällen och att det rör sig om att Carlströms handel med FPC-aktier och FPC-relaterade derivat.
 
Dock uppger åklagaren Pontus Hamilton att det först i apr 2015 kommer besked om åtal i härvan.
 
Svenska Dagbladet hänvisar till Sydsvenska Dagbladet som ska ha skrivit att det totalt är fyra personer misstänkta i härvan.
 
 
Även enl Svenska Dagbladet-artikeln i länken närmast ovan:
 
Det var i september förra året som det framkom att Fingerprint Cards FING B +24,68%
 
Det var i september förra året (dvs 2014) som det framkom att Fingerprint Cards vd Johan Carlström hade suttit anhållen i ett dygn och var misstänkt för grovt insiderbrott.
 
Under de timmar som Johan Carlström satt på Kronobergshäktet i Stockholm genomförde polisen en razzia mot Fingerprints huvudkontor i Göteborg.
 
 
 
 
Affärsvärlden i okt 2014 om att Carlström anlitat Per Samuelsson som försvarsadvokat i härvan
 
Stjärnadvokaten som ska fria Fingerprint Cards vd
 
Han lyckades få Peter Mattsson frikänd i Trustorhärvan.
 
Nu ska advokaten Per E Samuelsson göra allt för att förundersökningen mot Fingerprint Cards vd Johan Carlström ska läggas ned.
 
 
 
Enl artikeln har Samuelsson varit advokat åt:
 
...Julian Assange
 
....Alexander Richards
 
...Trustor-härvans Peter Mattsson.
 
 
 
Enl Affärsvärlden-artikeln ovan var det ons 10 sep 2014 (och ej tis 9 sep 2014) som Carlström anhölls:
 
Onsdagen den 10 september anhölls Johan Carlström misstänkt för grovt insiderbrott.
 
 
Även enl artikeln:
 
I ett mejl till Affärsvärlden skriver Per E Samuelsson att Johan Carlström har uppvisat skriftlig dokumentation som ”klart och tydligt” visar att han inte vid något tillfälle har handlat med insiderinformation.
 
 
 
Om det står det även att Samuelsson uppgett följande för Affärsvärlden:
 
Jag (dvs Per Samuelsson) har därför begärt hos EBM (Ekobrottsmyndigheten) att ett nytt förhör ska hållas med honom (Johan Carlström) så snart som möjligt med förhoppning om att förundersökningen mot honom kommer att läggas ner inom kort.
 
 
Men uppenbarligen har EBM-åklagaren Pontus Hamilton inte lagt ner detta eftersom han senare i jan 2015 sagt till Svenska Dagbladet enl ovan att åtal mot bla Carlström väntas väckas i apr 2015.
 
 
 
Även om Alexander Richards väl friades från brott i NRS-härvan, har den härvan delvis stora likheter med FPC i så måtto att
 
...Richards gav kraftigt överoptimistiska prognoser om NRS framtid vilket gjorde att NRS-aktie sköt i höjden
 
...men senare visade det sig inte bli något alls av NRS.
 
 
 
Mer om Alexander Richards och NRS-härvan i tidigare blogginlägg från 12 dec 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler
 
Där står det även om den ovannämnda så kallade Trustor-härvan.
 
 
 
 
Slutsats
 
Mot bakgrund vad som framkommit i detta blogginlägg blir rekommendationerna följande:
 
...Starbreeze-aktien: "Sälj" vid börskurs 6,95 kr.
 
...Fingerprint Cards-aktien: "Sälj" vid börskurs 49 kr.
 
Och av vad som framkommit verkar Fingerprint Cards-aktien mer säljvärd än Starbreeze-aktien.
 
 
 
//Tillägg 2 mars 2015
 
FI (Finansinspektionen) tar Fingerprint i örat
 
Fingerprint Cards tvingas betala straffavgift för att ha underlåtit att föra loggbok kring vilka som haft insiderinformation om förhandlingarna med Huawei, skriver Realtid.
 
www.avanza.se/placera/redaktionellt/2015/03/02/fi-tar-fingerprint-i-orat.html
 
Dvs därmed går det ev ej att belägga vilka som haft denna insiderinformation.
 
Billig för FPC att betala böter på 180 000 kr till FI för att komma undan med detta.
 
 
Artikeln (från Avanza/Placera.nu) i länken ovan verkar vara baserad på denna artikel från Realtid.se:
 
INSIDERSKANDALERNA AVLÖSER VARANDRA
 
Straffavgift för Fingerprint
 
Finansinspektionen noterar att bolaget inte fört loggbok vid förhandlingarna med Huawei då marknaden inte kände till Huaweis identitet.
 
 
//
 
 
- - -
 
Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:
 
• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).
 
• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.
 
• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).
 
• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.
 
• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.
 
• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.
 
Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").
 
Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.
 
Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella
 
Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.
 
 
 
"Käpphästar" i denna blogg bla:
 
1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys
 
På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.
 
Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.
 
Det har även visat sig i vetenskapliga studier.
 
Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.
 
Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.
 
Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.
 
 
 
2) Aktieutdelningar
 
Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.
 
Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).
 
Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.
 
Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.
 
Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.
 
Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.
 
Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.
 
Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.
 
Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.
 
 
 
3) Immateriella tillgångar
 
Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.
 
Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.
 
Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.
 
Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).
 
Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.
 
Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.
 
Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.
 
 
 
I detta blogginlägg blev alltså rekommendationerna följande:
 
...Starbreeze-aktien: "Sälj" vid börskurs 6,95 kr.
 
...Fingerprint Cards-aktien: "Sälj" vid börskurs 49 kr.
 
Det var aktiernas slutkurser tors 26 feb 2015.