FING B

Fingerprint Cards

Blog article

Print

Fingeravtrycks-bubblan

Denna text är skriven av Redeyes bloggforums skribent. Det är denne, och EJ Redeye, som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets kvalitet och trovärdighet. Läsarna av detta inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

Är aktierna i fingeravtrycks-bolagen Fingerprint Cards och Precise Biometrics köpvärda?

Aktierna i bolagen Fingerprint Cards och Precise Biometrics är noterade på Stockholmsbörsen.
 
 
Bolagens affärsidé:
 
Teknologi för fingeravtrycks-läsning (fingeravtrycks-teknologi).
 
 
Vad är bra med fingeravtrycks-läsning?
 
Det används väl bla för att identifiera personer.
 
Man trycker tex sitt pekfinger mot en fingeravtrycks-läsare, så kan den identifiera vem du är och om du har rätt att tex gå in genom en port eller köpa något via din mobiltelefon etc.
 
 
Frågetecken:
 
Hur ligger FC och PB till med sina teknologier internationellt jämfört med andra konkurrenter i samma bransch?
 
Fingeravtrycks-teknologi är väl ingen rocket science och det finns säkert horder av företag runt om i världen med inriktning på detta.
 
 
Ändå har både FC och PB i perioder (särskilt FC) blivit populära bland aktieägare och bolagens börskurser har i perioder skjutit i höjden.
 
 
Är aktierna köpvärda vid nuvarande kursnivåer?
 
 
 
Rådande börskurser (slutkurserna måndag 18 maj 2015):
 
...Fingerprint Cards: 104,50 kr
 
...Precise Biometrics: 1,36 kr
 
 
 
Antal utestående aktier per bolag:
 
...Fingerprint Cards: Ca 58,4 miljoner st per slutet av 2014.
 
...Precise Biometrics: Ca 345 miljoner st per slutet av q1/2015.
 
 
Det innebär att bolagen för närvarande är värda följande belopp på börsen (beräknat som rådande börskurser gånger antal utestående aktier per bolag):
 
...Fingerprint Cards: Drygt 6 miljarder kr.
 
...Precise Biometrics: 400-500 miljoner kr.
 
 
 
Är dessa värden motiverade?
 
Dvs är aktierna i FC och PB köpvärda vid ovannämnda börskurser (som innebär att bolagen är värda ovannämnda belopp)?
 
 
 
Man kan tex se om börsvärdena ovan verkar rimliga i förhållande till den ekonomiska utveckling bolagen har haft de senaste kvartalen.
 
FC:s ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:
 
Intäkter (försäljning):
q1/2013: 9 miljoner kr
q2/2013: 21 miljoner kr
q3/2013: 32 miljoner kr
q4/2013: 34 miljoner kr
 
q1/2014: 18 miljoner kr (+102%)
q2/2014: 44 miljoner kr (+114%)
q3/2014: 66 miljoner kr (+109%)
q4/2014: 105 miljoner kr (+208%)
 
q1/2015: 140 miljoner kr (+661%)
 
 
Resultat:
q1/2013: -12 miljoner kr
q2/2013: -5 miljoner kr
q3/2013: -1 miljon kr
q4/2013: -15 miljoner kr
 
q1/2014: -26 miljoner kr
q2/2014: -45 miljoner kr
q3/2014: -43 miljoner kr
q4/2014: -29 miljoner kr
 
q1/2015: negativt
 
(FC:s fullständiga q1/2015-resultatrapport kommer först nu på tors 21 maj 2015 även om intäkter etc redan meddelats.)
 
Dvs positivt att FC:s intäkter ökar i god takt.
 
Och ev tecken på att förlusterna håller på att börja minska i takt med de ökade intäkterna.
 
 
Men intäkterna är fortfarande på låg nivå i förhållande till det stora börsvärdet på över 6 miljarder kr.
 
FC:s kvartalssiffror ovan blir följande i årstakt:
 
Intäkter:
2013: 95 miljoner kr
2014: 234 miljoner kr (+145%)
 
Resultat:
2013: -33 miljoner kr
2014: -144 miljoner kr
 
Dvs vem vill köpa ett bolag för över 6 miljarder kr om bolaget har
 
...intäkter på drygt 200 miljoner kr per år
 
...en årlig förlust på 100-200 miljoner kr per år
 
?
 
 
Säg att FC i bästa fall kan nå följande siffror i årstakt inom 5-10 år:
 
...intäkter 1 miljard kr per år
 
...nettoresultat (resultat efter skatt) 100 miljoner kr per år
 
Med ett p/e-tal på 15-20 (om man bakar in lite fortsatta framtidsförhoppningar) ger det då ett motiverat börsvärde på
 
p/e 15-20
 
gånger
 
årligt nettoresultat 100 miljoner kr
 
= motiverat börsvärde 1,5-2 miljarder kr (dvs som ett optimistiskt scenario)
 
 
Som jämförelse ligger bolagets börsvärde alltså redan i dagsläget på över 6 miljarder kr vid börskurs 104,50 kr.
 
 
 
Dessutom risk för fortsatt utspädning av aktiestocken om FC kommer att behöva mera kapitaltillskott från aktieägarna (genom att FC säljer ut ytterligare FC-aktier), innan ökade intäkter gör att förlusterna successivt vänds till vinster.
 
Per slutet av 2014 hade FC kvar drygt 100 miljoner kr i kassan.
 
Om FC säljer ut flera FC-aktier blir det alltså ett ökat antal utestående FC-aktier vilket (förenklat och allt annat lika) minskar det motiverade värdet per FC-aktie (eftersom bolagets värde då måste fördelas på fler antal utestående aktier).
 
 
Antag tex att FC kommer att behöva 200-300 miljoner kr i kapitaltillskott för att kunna uppnå ovannämnda prognoser inom 5-10 år.
 
I och för sig positivt att FC:s nuvarande börskurs är uppblåst, vilket sänker antalet nya FC-aktier som måste säljas ut för att få in 200-300 miljoner kr i friskt kapitaltillskott.
 
 
Vid nuvarande börskurs 104,50 kr krävs det (teoretiskt sett) en utförsäljning av 2-3 miljoner st nya FC-aktier.
 
Det är ju inte så mycket i relation till nuvarande antal (58,4 miljoner st utestående FC-aktier).
 
En utförsäljning av 2-3 miljoner st ytterligare FC-aktier gör då att det totala antalet aktier kommer att öka till ca 60-61 miljoner st.
 
Och om FC:s motiverade börsvärde (optimistiskt räknat) är 1,5-2 miljarder kr innebär det då (med 60-61 miljoner st utestående aktier) en motiverad börskurs på ca 24-33 kr.
 
(Siffrorna blir ca desamma även om FC skulle be om 300-400 miljoner kr i kapitaltillskott genom utförsäljning av ca 3-4 miljoner st nya FC-aktier.)
 
Som jämförelse ligger alltså rådande börskurs i 104,50 kr.
 
 
 
//Edit: Riktkursen 24-33 kr per FC-aktie är ju aktiens motiverade värde om 5-10 år om FC i ett "best case scenario" då nått intäkter på 1 miljard kr och ett nettoresultat på 100 miljoner kr i årstakt (enl antagandena).
 
Det innebär ju att aktiens motiverade värde idag (nuvärde) är klart lägre.
 
Om aktieinvesterare tex har ett avkastningskrav på 10% per år blir aktiens motiverade värde idag i så fall ca 10-20 kr.
 
Det är altså beräknat som nuvärdet (värdet idag) av riktkursen 24-33 kr om 5-10 år enl "nuvärdesmetoden" (givet att aktieinvesterare har ett avkastningskrav (en "kalkylränta" eller en alternativkostnad för sina investeringar) på 10% per år): http://sv.wikipedia.org/wiki/Nuvärdesmetoden
 
Dvs när aktieinvesterare idag köper FC-aktien för 104,50 kr har man väsentligt högre prognoser för FC:s framtida intäkter och resultat (och/eller väsentligt lägre avkastningskrav)
 
//.
 
 
 
Visst kan det kännas hett med fingeravtrycks-teknologi nu när mobiltelefon-tillverkarna har börjat pröva sig fram med att installera fingeravtrycks-läsare direkt i mobiltelefonerna.
 
Men det finns stora risker, tex vips så kan det komma någon ny överlägsen teknologi som gör FC:s teknologi helt obsolet (dvs oanvändbar och värdelös) även om den i dagsläget verkar lovande.
 
FC borde agera kvickt och smida medan järnet är varmt genom att snarast möjligt be aktieägarna om nytt kapitaltillskott så länge börskursen är så uppblåst som nu.
 
 
 
 
Hur är det då med PB och dess börsvärde på 400-500 miljoner kr vid börskurs 1,36 kr?
 
Hur förhåller det sig till PB:s ekonomiska utveckling de senaste kvartalen?
 
Intäkter:
q1/2013: 17 miljoner kr
q2/2013: 9 miljoner kr
q3/2013: 6 miljoner kr
q4/2013: 3 miljoner kr
 
q1/2014: 7 miljoner kr (-57%)
q2/2014: 7 miljoner kr (-24%)
q3/2014: 7 miljoner kr (+20%)
q4/2014: 10 miljoner kr (+241%)
 
q1/2015: 5 miljoner kr (-38%)
 
 
Resultat:
q1/2013: -1 miljon kr
q2/2013: -13 miljoner kr
q3/2013: -10 miljoner kr
q4/2013: -19 miljoner kr
 
q1/2014: -11 miljoner kr
q2/2014: -10 miljoner kr
q3/2014: -14 miljoner kr
q4/2014: -10 miljoner kr
 
q1/2015: -9 miljoner kr
 
 
Dvs här ger siffrorna inte någon bild (som hos FC) av att det ens i ett optimistiskt scenario kan bli särskilt mycket utav PB, ens på lång sikt.
 
I och för sig viss uppryckning av intäkterna i q4/2014, men man får intrycket att bärkraften i PB:s affärsmodell är tveksam.
 
Ev är alltså PB:s teknologi helt enkelt inte lika attraktiv som FC:s.
 
 
 
PB:s kvartalssiffror ovan blir följande i årstakt för senast rapporterade 12 mån:
 
Intäkter:
apr 2013-mars 2014: 25 miljoner kr
apr 2014-mars 2015: 29 miljoner kr (+13%)
 
Resultat:
apr 2013-mars 2014: -53 miljoner kr
apr 2014-mars 2015: -42 miljoner kr
 
Dvs visst går det i någon mån åt rätt håll med ökade intäkter och fallande förlust.
 
Men det går på tok för segt för att man ens i ett optimistiskt framtidsscenario ska våga motivera ett börsvärde på 400-500 miljoner kr.
 
 
Finansiellt sett oroväckande att PB bara hade drygt 50 miljoner kr kvar i kassan per slutet av q1/2015.
 
Dvs med bibehållen förlusttakt räcker kassan bara i max ca 1 år till.
 
I så fall måste PB be om stort kapitaltillskott innan dess om verksamheten ska fortsätta.
 
Säg att PB ber om 100-200 miljoner kr till för att kunna fortsätta med verksamheten i några år till.
 
Då måste PB sälja ut ca 70-150 miljoner st nya aktier.
 
Det blir ganska mycket i relation till nuvarande antal aktier kring 345 miljoner st.
 
Dvs om PB ska sälja ut så många aktier blir utspädningen stor, och minskningen kraftig vad gäller det motiverade värdet per PB-aktie (om det nu finns något).
 
 
Men precis som för FC borde PB i så fall agera snabbt och snarast möjligt be aktieägarna om stort kapitaltillskott innan PB-aktien (och den rådande fingeravtrycks-hajpen bland aktieinvesterare) svalnar.
 
 
1)
Ett optimistiskt framtidsscenario för PB:
 
Om man anstränger sig och tänker optimistiskt kanske PB i bästa fall kan nå följande siffror i årstakt inom 5 år:
 
...intäkter 200 miljoner kr
 
...nettoresultat 20 miljoner kr
 
P/e 15-20 på det ger då ett motiverat börsvärde på 300-400 miljoner kr.
 
 
Och om PB säljer ut 70-150 miljoner st nya aktier ger det totalt ca 400-500 miljoner st utestående aktier.
 
Då blir den motiverade börskursen per aktie ca 0,60-1 kr (jämfört med nuvarande börskurs 1,36 kr.
 
 
 
//Edit: Enl samma resonemang som för FC ovan avser riktkursen 0,60-1 kr PB-aktiens motiverade värde om 5 år (om bolaget då i ett "best case scenario" nått intäkter på 200 miljoner kr och ett nettoresultat på 20 miljoner kr i årstakt).
 
Vad blir i så fall PB-aktiens motiverade värde idag?
 
Om aktieinvesterare antas ha ett avkastningskrav på 10% per år för PB-aktien innebär det att PB-aktiens motiverade värde idag blir ca 0,40-0,60 kr (jämfört med nuvarande börskurs 1,36 kr).
 
//
 
 
2)
En något nedskruvad optimism:
 
Men som nämnt med de senaste kvartalens ekonomiska utveckling är det svårt att ens tro på intäkter kring 200 miljoner kr per år inom 5 år.
 
Säg att det istället bara blir följande för PB inom 5 år:
 
...intäkter 100 miljoner kr per år
 
...nettoresultat 10 miljoner kr per år
 
P/e 15-20 på det ger då ett motiverat börsvärde på 150-200 miljoner kr.
 
Med 400-500 miljoner st utestående aktier ger det en motiverad börskurs på ca 0,30-0,50 kr.
 
Och det ska då alltså jämföras med nuvarande börskurs 1,36 kr.
 
 
//Edit: Riktkursen 0,30-0,50 kr om 5 år enl detta också optimistiska scenario innebär en riktkurs på ca 0,20-0,30 kr idag.
 
 
Dvs egentligen enl ovannämnda optimistiska scenarier skulle man i dagsläget inte vara villig att betala mer än
 
...ca 10-20 kr per FC-aktie
 
...ca 0,20-0,30 kr per PB-aktie.
 
Och om det är ett best case scenario enl resonemanget, finns alltså stor risk (hög sannolikhet) för att det faktiska utfallet kommer att bli sämre (och kurserna värda mindre än ovannämnda nivåer).
 
//
 
 
 
 
 
FC- och PB-aktierna tog särskilt fart måndag 18 maj 2015:
 
...FC-aktien var då +35% (jämfört med slutkursen föreg börsdag, dvs fre 15 maj 2015).
 
...PB-aktien var +18%.
 
 
Orsaken verkar ha varit följande pressmeddelande från FC måndag 18 maj 2015 kl 8 (dvs innan börsen hade öppnat kl 9):
 
Fingerprint Cards får order på touchsensorer om 230 Mkr samt höjer försäljningsprognosen för 2015
 
18 maj, 2015
 
Fingerprint Cards (FPC) har fått en order avseende touchsensorerna
 
FPC1020,
FPC1025,
FPC1145,
FPC1155
och FPC1035
 
från en av bolagets modulpartners.
 
Leveranserna planeras ske från juni fram till och med tredje kvartalet 2015 och sensorerna kommer att användas av smartphoneleverantörer i Asien.
 
Kommunicerade ordervärden för 2015 uppgår härmed till 740 Mkr till dags dato.  
 
I tillägg till
 
...tidigare redovisade intäkter för första kvartalet om 140 Mkr
 
...och ett antal mindre orders som ej kommunicerats separat om sammanlagt drygt 120 Mkr
 
uppgår ordervärde samt intäkter till drygt 1 000 Mkr för 2015.
 
 
Eftersom FPC ser en sekventiellt kraftigt ökande försäljning under helåret 2015 höjs försäljningsprognosen för 2015
 
...från att överstiga 1 000 Mkr vilket tidigare kommunicerats
 
...till att nu överstiga 1 500 Mkr.
 
Skälet till detta är det allt större intresset från marknaden att integrera touchsensorer och bolagets starka produktportfölj.
 
 
Jörgen Lantto, tillförordnad VD för FPC, kommenterar:
 
”Denna order avser samtliga touchsensorer i vår produktportfölj och visar att marknaden nu tagit fart på allvar, inte bara i Kina utan även bredare bland asiatiska telefonleverantörer.
 
Med denna affär har vi redan nu intäkter och mottagna orders om sammanlagt mer än 1 000 Mkr fram till och med tredje kvartalet 2015.
 
Tack vare vår ledande teknologi och breda portfölj bedömer vi att vi kommer att ta en betydande del av den snabba marknadstillväxt vi nu ser, och vi höjer därför vår försäljningsprognos för 2015 från att överstiga 1 000 Mkr till att överstiga 1 500 Mkr.”
 
För mer information kontakta:
Jörgen Lantto tf VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com
 
 
 
Utifrån det skulle FC alltså nå intäkter på 1,5 miljarder kr redan år 2015.
 
Dvs grattis och det låter ju bra.
 
Men
 
- tidigare har FC presenterat denna typ av optimistiska prognoser just i samband med att bolaget verkar ha velat blåsa upp börskursen inför begäran om kapitaltillskott från aktieinvesterare.
 
- Och i efterhand har dessa prognoser från FC visat sig vara alldeles för optimistiska och inte hållit.
 
Det finns alltså skäl att ta denna prognos med en stor nypa salt.
 
Tex anger inte vilket bolag som lagt ordern på 230 miljoner kr.
 
Dessa uppgifter kan därmed ej dubbelkollas genom att fråga beställaren.
 
FC kanske hävdar att kunden ej vill skylta med sitt namn av konkurrensskäl.
 
Men faktum kvarstår att kunden då ej kan dubbelkollas vilket ytterligare sänker trovärdigheten.
 
 
 
I och för sig meddelade FC så sent som 11 maj 2015 en annan order på 235 miljoner kr och angav då beställaren som bolaget World Peace Industrial Group (WPI, som i sin tur uppges ingå i bolaget WPG Holding):
 
Fingerprint Cards får touchsensororder om 235 miljoner SEK
 
11 maj, 2015
 
Fingerprint Cards (FPC) har fått en order avseende touchsensorerna FPC1025 och FPC1155 från distributören World Peace Industrial Group (WPI), som ingår i WPG Holding.
 
WPI är en av FPC:s distributörer på den asiatiska marknaden. Leveranserna planeras ske under det tredje kvartalet 2015 och sensorerna kommer att användas av smartphoneleverantörer i Kina.
 
Ordervärdet om 235 MSEK är inkluderad i bolagets gällande försäljningsprognos för helåret 2015 om +1 000 MSEK. 
 
Jörgen Lantto, tillförordnad VD för FPC, kommenterar:
 
”Denna order, vars värde är lika stort som FPC:s totala intäkter under 2014 visar på att touchsensorer nu etableras som en standardkomponent i en växande del av smartphonemarknaden.
 
Vår breda portfölj av touchsensorer, som kan integreras på många olika sätt i smartphonetillverkarnas produkter, ger oss goda möjligheter att ta en stor del av denna snabbt växande marknad”.
 
För mer information kontakta:
Jörgen Lantto tf VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com
 
 
Dvs bara namnet World Peace Group låter suspekt.
 
Även suspekt att det är en distributör och inte en slutkund (mobiltelefon-tillverkare) som uppges ha lagt beställningen.
 
Dvs oro för att om slutkunden ej behöver så många fingeravtrycks-läsare som planerat, så kommer ordern i slutändan att bli klart mindre för FC?
 
 
WPG verkar åtminstone ha en hemsida (om det nu är det bolaget): http://www.wpgholdings.com/main/index/en
 
Kallar sig där WPG Holdings (och inte WPG Holding som FC kallar bolaget).
 
Och det finns även en flik om WPI Group: http://www.wpgholdings.com/wpig/index/en
 
 
Beskrivning av WPG (på WPG:s hemsida):
 
Overview
 
About WPG Holdings:
 
"WPG Holdings” is
 
...No.1 Global Semiconductor Distributor
 
...and the largest electronics distributor
 
in Asia, headquarters in Taipei, Taiwan (TSE:3702).
 
WPG Holdings operating through four leading semiconductor components distributors (WPI, SAC, AIT, and Yosun) serves as a franchise partner for nearly 250 world-wide suppliers.
 
With 6,000 staff in over 120 sales offices around the world (about 70 in Greater China and Asia Pacific region), WPG Holdings achieved US$14.9 billion in 2014 revenue. (*Source: Ranked No. 1 by Gartner Research Feb. 2015.)
 
WPG Holdings, the first holding company in semiconductor components industry, continues optimizing sales and service team.  
 
We performing comprehensively in semiconductor distribution provide value-added services as Demand Creation, Turnkey Solution, Technical Support, Warehousing, Logistics and E-commerce to meet diverse needs of OEM(Original Equipment Manufacturer), ODM(Original Design Manufacturer), EMS(Electronic Manufacturing Services) and SME(Small and Medium Enterprises).
 
WPG Holdings has global operation, local flexibility and long-term development in Asia-Pacific Market.  
 
We have been selected as “The best IC distributor in Asia “ and ranked the top one IC component distributors worldwide.
 
With our vision “the First Choice of Industry • the Benchmark of Distribution”, and shared values “Teamwork, Integrity, Professionalism and Effectiveness”, WPG Holdings professionally serves our suppliers, customers and shareholders to create a win-win situation.
 
 
 
Verkar dock ej stå något pressmeddelande om FC-ordern.
 
 
WPG Holdings verkar vara börsnoterat på Taiwan-börsen och där värt 60-70 miljarder Taiwan-dollar: http://www.bloomberg.com/quote/3702:TT
 
Verkar som att det blir 17-18 miljarder kr vid en valutakurs på ca 0,27 kr per Taiwan-dollar.
 
WPG-aktien +5% under senaste 12 mån (enl Bloomberg i länken ovan).
 
Dvs det verkar som att WPG och WPI finns i alla fall.
 
Men oroväckande att det bara är en distributör.
 
 
 
Även 2 apr 2015 meddelade FC order från WPI/WPG:
 
Fingerprint Cards erhåller touchsensororder om 110 miljoner SEK
 
2 april, 2015
 
Fingerprint Cards (FPC) har mottagit en order avseende touchsensorn FPC1025 från distributören World Peace Industrial Group (WPI) som ingår i WPG Holding.
 
WPI är en av FPCs distributörer på den asiatiska marknaden.
 
Leveranserna kommer att inledas under andra kvartalet 2015, men merparten kommer att levereras under det tredje kvartalet.
 
Sensorerna kommer att användas av smartphoneleverantörer i Kina.
 
Ordervärdet, om 110 MSEK, är inkluderad i bolagets gällande försäljningsprognos för helåret 2015 om +1000 MSEK. 
 
Jörgen Lantto, tillförordnad VD för FPC, kommenterar:
 
”Det här är den tredje ordern som vi på kort tid tagit hem avseende leveranser av FPC1025.
 
Dessa beställningar visar på att våra partners i allt större utsträckning kommer att använda FPC1025 för leveranser till smartphonetillverkare i Kina.”
 
För mer information kontakta:
Jörgen Lantto tf VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com
 
 
 
 
Dvs FC-ordrar på sistone:
 
19 mars 2015: 75 miljoner kr (från hemlig kund)
 
24 mars 2015: 90 miljoner kr (från hemlig kund)
 
2 apr 2015: 110 miljoner kr (från WPI/WPG)
 
11 maj 2015: 235 miljoner kr (från WPI/WPG)
 
18 maj 2015: 230 miljoner kr (från hemlig kund)
- - -
Summa 740 miljoner kr
 
 
...19 mars-ordern:
 
leveranser kommer att ske mellan mars och juli 2015
 
 
...24 mars-ordern:
 
Leveranser är planerade att ske under andra kvartalet 2015
 
 
...2 apr-ordern:
 
Leveranserna kommer att inledas under andra kvartalet 2015, men merparten kommer att levereras under det tredje kvartalet.
 
 
...11 maj-ordern:
 
Leveranserna planeras ske under det tredje kvartalet 2015
 
 
...18 maj-ordern:
 
Leveranserna planeras ske från juni fram till och med tredje kvartalet 2015
 
 
Dvs när leveranserna sker enl ovan brukar ju även vara när ett bolag skickar faktura till kunden (dvs när bolaget bokför intäkter från ordern).
 
 
 
Och även enl FC i pressmeddelandena om ordrarna:
 
...19 mars-ordern:
 
Underbygger prognos om intäkter 1 miljard kr 2015.
 
...24 mars-ordern:
 
Underbygger prognos om intäkter 1 miljard kr 2015.
 
...2 apr-ordern:
 
Underbygger prognos om intäkter 1 miljard kr 2015.
 
...11 maj-ordern:
 
Underbygger prognos om intäkter 1 miljard kr 2015.
 
...18 maj-ordern:
 
Gör att FC höjer sin intäktsprognos för 2015 till 1,5 miljarder kr.
 
 
 
 
FC:s tidigare kapitaltillskott
 
Tex i dec 2013 fick FC in ett kapitaltillskott på 120 miljoner kr genom utförsäljning av 2,5 miljoner st nya FC-aktier (utförsäljnings pris 48 kr per aktie): http://www.fingerprints.com/corporate/fingerprint-cards-genomfor-riktad-nyemission-om-120-miljoner-kronor/
 
Aktiemäklarfirman Carnegie skötte den aktieutförsäljningen.
 
Och i jan 2014 fick FC in ett kapitaltillskott på 138 miljoner kr genom utförsäljning av 2,5 miljoner st nya FC-aktier (utförsäljningspris 55,25 kr per aktie): http://www.fingerprints.com/corporate/fingerprint-cards-genomfor-riktad-nyemission-om-138-miljoner-kronor-2/
 
Aktiemäklarfirmorna Piper Jaffray och Carnegie skötte den aktieutförsäljningen.
 
 
Hur gjorde då FC för att underlätta möjligheterna att få in kapitaltillskotts-pengarna från investerarna?
 
1)
 
Där gav FC bla följande prognoser för bolagets 2014:
 
...intäkter på över 500 miljoner kr
 
...en ebitda-marginal* på över 20%
 
*Ebitda-resultatet (rörelseresultat före avskrivningar) delat med intäkter.
 
 
2)
Dessa prognoser upprepades i FC:s q3/2013-resultatrapport (som kom i okt 2013): http://mb.cision.com/Main/62/9483057/172326.pdf
 
 
 
Hur blev sedan utfallet för FC:s 2014?
 
I feb 2015 kom facit i FC:s q4/2014-resultatrapport: http://hugin.info/132202/R/1897404/673385.pdf
 
Enl den visade FC följande siffror för helåret 2014:
 
...intäkter 234 miljoner kr
 
...ebitda-marginal -36%
 
 
What??? kanske investerarna (som pumpade in kapitaltillskotts-pengarna på totalt 200-300 miljoner kr i dec 2013 och jan 2014) undrade över det.
 
 
 
 
Och innan dess fick FC in ett kapitaltillskott på 95 miljoner kr i mars 2013 i två omgångar:
 
...1,4 miljoner st nya FC-aktier såldes ut för 28,81 kr per s (gav 40 miljoner kr i kapitaltillskott)
 
...1,6 miljoner st nya FC-aktier såldes ut för 34 kr per st (gav 54 miljoner kr)
- - -
Summa 3 miljoner st aktier sålda (gav 95 miljoner kr)
 
Även den gången var det Carnegie som hade hand om utförsäljningen av de FC-aktierna.
 
 
Och hur krattades manegen för de kapitaltillskotten?
 
Tex i feb 2013 kom FC:s q4/2012-resultatrapport med följande prognoser för bolagets 2013:
 
...intäkter 130-190 miljoner kr
 
...ebitda-marginal 20-35%
 
 
 
Och hur blev FC:s 2013 sedan?
 
Enl q4/2013-resultatrapporten (från feb 2014):
 
...intäkter 95 miljoner kr
 
...ebitda-marginal -22%
 
 
 
 
Visar sig att FC innan dess tog in ett kapitaltillskott på 36 miljoner kr i dec 2012: http://www.fingerprints.com/corporate/fingerprint-cards-genomfor-riktad-nyemission/
 
4,2 miljoner st nya FC-aktier såldes ut för 8,60 kr per st.
 
Och bara ett par veckor innan dess hade FC (i slutet av nov 2012) krattat manegen för det kapitaltillskottet genom att för första gången lämna prognoserna för bolagets 2013 med intäkter på 130-190 miljoner kr och en ebitda-marginal på 20-35%: http://www.fingerprints.com/corporate/fpc-uppdaterar-forsaljningsprognos-samt-lamnar-finansiell-prognos-pa-omsattning-och-ebitda-marginal-for-2013/
 
 
 
Dvs FC:s agerande:
 
...nov 2012: optimistiska prognoser för 2013
 
...dec 2012: kapitaltillskott 36 miljoner kr erhålls från aktieinvesterare
 
...feb 2013: optimistiska prognoser för 2013 upprepas
 
...mars 2013: kapitaltillskott på 95 miljoner kr
 
...feb 2014: utfallet för 2013 blev klart sämre än prognoserna
 
 
...sep 2013: optimistiska prognoser för 2014
 
...okt 2013: optimistiska prognoser för 2014 upprepas
 
...dec 2013: kapitaltillskott på 120 miljoner kr
 
...jan 2014: kapitaltillskott på 138 miljoner kr
 
...feb 2015: utfallet för 2014 blev klart sämre än prognoserna
 
 
Och nu på sistone:
 
...okt 2014: optimistisk prognoser för 2015 lämnas (intäkter 1 miljard kr)
 
...maj 2015: optimistisk prognos för 2015 uppjusteras (till intäkter 1,5 miljarder kr)
 
 
Dvs med manegen återigen krattad är frågan därmed när nästa kapitaltillskott kommer att begäras?
 
 
Anmärkningsvärt att aktiemäklarfirman Carnegie går med på att tappa i trovärdighet genom att delta i spelet ovan.
 
Carnegies agerande även berört i tidigare blogginlägg från apr 2015 (om finansbolaget Hoist): http://www.redeye.se/aktiebloggen/hoist-finance/skumt-om-hoist
 
 
 
 
Och PB:s liknande tvivelaktiga metoder för att få in kapitaltillskott från investerare beskrivet i tidigare blogginlägg från dec 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-4
 
Det var när dansken Thomas Marschall tidigare var PB-vd och utlovade guld och gröna skogar (varav det hittills inte synts något av).
 
Själv var han dock kvick med att sälja ut sina egna PB-aktier när kursen då stod högt.
 
 
Dvs man kan med fog hävda att både FC och PB agerat kriminellt för att lura aktieinvesterare på pengar.
 
Var är åtalen och rättegångarna om det?
 
 
 
 
Bloggens "track record" på sistone för fingeravtrycks-bolagen
 
Tidigare blogginlägg om fingeravtrycks-bolagen
 
 
...Där fick FC-aktien rekommendationen "sälj" vid dåvarande börskurs 49 kr.
 
...Och nu ligger den alltså i 104,50 kr.
 
 
 
...Även där fick FC-aktien rek "sälj", då vid kurs 43,90 kr.
 
...Ligger nu i 104,50 kr.
 
 
 
...Rek "sälj" för FC-aktien. Kursen då i 48,90 kr.
 
 
 
 
...Rek "sälj" för PB-aktien som då låg i 1,06 kr.
 
...Ligger nu i 1,36 kr.
 
 
 
...Rek "sälj" för FC-aktien, då i 56,50 kr.
 
 
 
...Rek "sälj" för FC-aktien, då i 53,25 kr.
 
 
 
...Rek sälj för FC-aktien, då i 60,25 kr.
 
...Rek sälj för PB-aktien, då i 1,90 kr.
 
 
Osv.
 
 
 
 
Mer om bolagen
 
Var är bolagen baserade?
 
...FC: Göteborg (drygt 500 kilometer sydväst om Stockholm)
 
...PB: Lund (600-700 kilometer sydväst om Stockholm)
 
 
Antal anställda:
 
...FC: Drygt 100 pers (per slutet av 2014).
 
...PB: Drygt 20 pers (per slutet av q1/2015).
 
 
Så beskriver sig bolagen i sina senaste pressmeddelanden:
 
...FC:
 
Om Fingerprint Cards AB (publ)
 
Fingerprint Cards AB (FPC)
 
utvecklar,
producerar
och marknadsför
 
biometriska komponenter, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten.
 
 
Tekniken utgörs av
 
biometriska sensorer,
processorer,
algoritmer
och moduler
 
som kan användas separat eller i kombination med varandra.
 
 
De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bland annat
 
unik bildkvalitet,
extrem robusthet,
låg strömförbrukning
och kompletta biometriska system.
 
 
Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader, kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom
 
...smarta kort 
...och mobiltelefoner,
 
där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.
 
 
FPCs teknik används även i produkter för
 
...IT och internetsäkerhet,
...passerkontroll,
 
etc.
 
 
 
 
...PB:
 
OM PRECISE BIOMETRICS 
 
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik.
 
Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk.
 
Precise Biometrics levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen.
 
Bolagets produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare.
 
Mer information finns på precisebiometrics.com
 
 
 
Och:
 
Om oss
 
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet.
 
Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
 
Tekniken kan användas för
 
...ID-, företags- och bankkort
 
...samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk.
 
Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.
 
Mer information finns på www.precisebiometrics.com
 
 
 
PB delar in sin teknologi i tre användningsområden:
 
1) Fingerprint technology
2) Mobile smart card solutions
3) Desktop & physical access solutions
 
 
Så här beskrivs de i PB:s q1/2015-resultatrapport:
 
1)
Fingerprint technology:
 
Inom affärsområdet Fingerprint Technology ingår produkter som bygger på Precise Biometrics kärnteknik, algoritmer för fingeravtrycksigenkänning.
 
Produktportföljen består av tre produkter.
 
• Precise BioMatch™ Mobile, mjukvara som är utvecklad och optimerad för integration av fingeravtrycksigenkänning i smartphones och surfplattor.
 
• Precise BioMatch™ Embedded, mjukvara för integration av fingeravtrycksigenkänning i tredjepartshårdvara.
 
• Precise Match-on-Card™, mjukvara för integration av fingeravtrycksigenkänning i kort, till exempel bank- och id-kort.
 
 
2)
Mobile smart card solutions:
 
Affärsområdet Mobile Smart Card Solutions består av bolagets Tactivo produkter vilket är en produktportfölj av smartkort- och fingeravtrycksläsare för smartphones och surfplattor.
 
Tactivo möjliggör säker och enkel mobil inloggning till system och applikationer i organisationer som använder smarta kort som säkerhetslösning.
 
 
3)
Desktop & physical access solutions:
 
Affärsområdet Desktop & Physical Access Solutions omfattar bolagets traditionella produkterbjudande som fingeravtrycksläsare för stationära arbetsplatser och fysisk access till lokaler.
 
Här ingår exempelvis kombinerade fingeravtrycks- och smartkortsläsare för säker inloggning till system, nätverk och inpasseringskontroll.
 
 
 
PB:s intäkter i q1/2015 var fördelade enl följande:
 
FT 77%
MSCS 16%
DPAS 7%
- - -
Summa PB:s intäkter i q1/2015: 100% (4,4 miljoner kr)
 
Dvs PB:s algoritmer (dataprogram) för fingeravtrycks-läsning, svarade för den klart största delen av intäkterna.
 
 
Bla pressmeddelande från aug 2013 om att FC kan använda PB:s algoritmer i FC:s fingeravtrycks-läsare:
 
Fingerprint Cards väljer Precise Biometrics fingeravtrycksalgoritm
 
20 augusti, 2013
 
Precise Biometrics AB och Fingerprint Cards AB (FPC) har ingått ett samarbetsavtal där FPC licensierar Precise Biometrics fingeravtrycksalgoritm för att ytterligare stärka prestandan i sina världsledande kapacitiva sensorer.
 
FPC paketerar algoritmen i sina befintliga sensorprodukter, med huvudsaklig inriktning på mobiltelefoner och surfplattor.
 
Algoritmen kommer att stärka FPC-sensorernas prestanda ytterligare när det gäller precision och hastighet.
 
Det är viktiga kriterier, i synnerhet på de snabbväxande marknaderna för mobiltelefoner och surfplattor.
 
Integrationen av Precise Biometrics algoritm till FPC-produkter har framgångsrikt genomförts,
 
FPC kommer erbjuda det nya produktpaketet till sina partners och OEM-kunder under tredje kvartalet 2013.
 
Johan Carlström, CEO för FPC säger:
 
”FPC valde Precise Biometrics som partner tack vare algoritmens imponerande prestanda i kombination med våra sensorer.
 
Vi vill erbjuda bästa möjliga användarupplevelse för inbyggda sensorer i mobiltelefoner och surfplattor.
 
Pådrivna av världens största mobiltelefontillverkare förväntas flera hundra miljoner användare under de närmaste två åren att köpa smartphones och surfplattor med inbyggda fingeravtryckssensorer.
 
Det är av yttersta vikt att säkerställa att dessa användare får en smidig, praktisk och säker användarupplevelse, och därför har vi valt Precise Biometrics som partner för algoritmer.”
 
 
Thomas Marschall, CEO i Precise Biometrics säger:
 
”Vi är mycket glada över det nära samarbetet med Fingerprint Cards.
 
Våra utvärderingar visar att Fingerprint Cards sensorer har enastående prestanda, bland annat avseende bildkvalitet, strömförbrukning och storlek.
 
Deras position som marknadsledare i segmentet mobiltelefoner och surfplattor och deras lista av kunder är också mycket imponerande.
 
Ledande analytiker förutspår +1,5 miljarder sålda smartphones redan 2015 och det finns tydliga tecken på att viktiga aktörer för närvarande arbetar för att bygga in fingeravtryckssensorer i sina kommande produkter, vilket stärker vår positiva syn på marknaden för kommande år.
 
Vi förväntar oss också att en bred spridning av fingeravtryckssensorer kommer att påverka våra möjligheter inom Match-on-Card på ett positivt sätt.”
 
 
Dvs det samarbetet kan förklara varför även PB-aktien steg när FC meddelade måndag 18 maj 2015 om en stororder på fingeravtrycks-läsare för 230 miljoner kr.
 
Det kan alltså sitta PB-algoritmer i de läsarna som FC levererar, vilket även PB därmed får intäkter ifrån.
 
 
 
Sedan det pressmeddelandet i aug 2013 har båda bolagen bytt vd:ar.
 
Då var det följande personer:
 
...FC-vd: Johan Carlström.
 
...PB-vd: dansken Thomas Marschall
 
 
Men numera är det följande:
 
...FC-vd: Jörgen Lantto.
 
...PB-vd: Håkan Persson.
 
 
 
Tex ur FC:s årsredovisning för 2014:
 
I september 2014 utsågs Jörgen Lantto
till tillförordnad verkställande direktör efter
Johan Carlström.
 
 
Tredje kvartalet 2014:
 
Information rörande misstankar om
insiderbrott avseende Johan Carlström.
 
Jörgen Lantto utses till tf VD.
 
 
Verkställande direktör
 
Johan Carlström avgick som FPC:s verkställande
direktör den 11 september 2014.
 
Jörgen Lantto utsågs till ny tillförordnad
verkställande direktör att leda den löpande
verksamheten.
 
 
 
Pressmeddelande från 11 sep 2014:
 
Fingerprint Cards AB: Klargörande kring information rörande misstankar om insiderbrott
 
11 september, 2014
 
Med anledning av medias rapportering om misstänkt insiderbrott får Fingerprint Cards göra följande förtydligande.
 
...Fingerprint Cards bekräftar att en tidigare styrelseledamot och aktieägare i bolaget är under utredning för grovt insiderbrott.
 
...Därutöver är även bolagets VD under utredning för grovt insiderbrott.
 
 
Den uppkomna situationen är djupt beklaglig och vi ser naturligtvis mycket allvarligt på de misstankar som nu riktats mot bolagets VD och den tidigare styrelseledamoten.
 
Fingerprint Cards har från första stund samarbetat med Ekobrottsmyndigheten i deras utredning och har beslutat att parallellt starta en intern utredning. 
 
I anledning av den uppkomna situationen och i avvaktan på resultatet av den pågående utredningen har styrelsen och VD i samråd beslutat att Jörgen Lantto tillsvidare träder in som tillförordnad VD.
 
För mer information kontakta:
Urban Fagerstedt, Styrelseoredförande Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20.
 
 
 
Märkligt att Carlström ändå verkar sitta kvar i FC-styrelsen: http://www.fingerprints.com/corporate/bolagsstyrning/styrelsen/
 
Där beskrivs han så här:
 
Johan Carlström
 
Styrelseledamot sedan 2013. Född: 1963.
 
Utbildning: Ekonomlinjen, Uppsala och Stockholms universitet.
 
Tidigare uppdrag:
 
...20 års erfarenhet som säljchef hos bl. a. Ericsson, Ulticom och Mercury Interactive.
 
...5 år som finansanalytiker, varav huvudsakligen på Svenska Handelsbanken.
 
Innehav i FPC: 1 200 000 A-aktier via Sunfloro AB,
 16 600 B-aktier, 2 808 000 teckningsoptioner*
 
Beroende till bolaget som större ägare.
 
*Innehav per 24 mars 2014
 
 
Så här beskrivs nuvarande vd:n Jörgen Lantto på FC:s hemsida:
 
Jörgen Lantto
 
tillförordnad CEO sedan 2014, Executive VP CTO sedan 2013.
 
Född: 1963.
 
Utbildning: Gymnasieingenjör.
 
Tidigare uppdrag:
 
...CTO ST-Ericsson 2009-2012,
 
...22 år på Ericsson,
 
...VD Alice Systems
 
...samt medgrundare av Northstream.
 
Innehav i FPC: 7 300 B-aktier, 1 300 000 teckningsoptioner*
 
 
Dvs positivt att han verkar ha lång erfarenhet från telekomutrustnings-tillverkaren Ericsson vilket ger ett seriöst intryck.
 
Ericssons delägda bolag ST-Ericsson hade ju med mobiltelefoner att göra och Lantto var tydligen teknikchef (CTO) där.
 
Dock gick det dåligt för ST-Ericsson.
 
 
 
Även styrelseordförande Urban Fagerstedt verkar ha Ericsson-bakgrund (och erfarenhet från kinesiska konkurrenten Huawei):
 
Urban Fagerstedt
 
Styrelseordförande, i styrelsen sedan 2009. Född: 1953.
 
Sysselsättning: Vice president R&D, Huawei Technologies Sweden AB.
 
Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola.
 
Andra uppdrag: Ägare av och styrelseordförande i Fagerstedt Dynamics AB.
 
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
 
...Vice President och General Manager of Design unit Radio Networks i Ericsson AB.
 
...Styrelseordförande i Fagerstedt Dynamics Radio AB.
 
...Styrelseledamot i Netcom Consultants AB.
 
Innehav i FPC: 1 200 000 A-aktier via Sunfloro AB*.
 
Beroende som större ägare.
 
 
Dvs han verkar bla ha varit vice produktutvecklingschef på Huawei.
 
Fagerstedt blev väl ökänd inom Ericsson för att ha hoppat av, och öppnat kontor precis intill Ericsson i Kista för Huaweis räkning i syfte att locka över så många nyckelpersoner från Ericsson som möjligt till statsfinansierade uppstickaren Huawei.
 
 
Tex intervju med Fagerstedt från 2008: 
 
Huawei snart större än Ericsson
 
Kinesiska telekomtillverkaren Huawei har placerat sitt Sverigekontor inom strategiskt synhåll från Ericssons globala huvudkontor, och deklarerar nu att Huawei totalt sett kommer att bli större än Ericsson i hela världen under nästa år.
 
 
Och positivt att både Fagerstedt och Carlström är storägare i FC via bolaget Sunfloro som äger 18% av rösterna i FC tack vare röststarka A-aktier (dock ägarandel bara 2%): http://www.fingerprints.com/corporate/finansiell-info/aktien/agarforhallanden/
 
//Edit: Carlström kommer tydligen att avgå från FC:s styrelse i samband med bolagets bolagsstämma 3 jun 2015: http://www.fingerprints.com/corporate/kallelse-till-arsstamma-i-fingerprint-cards-ab-publ-4/
 
//
 
 
 
 
I PB tillträdde Håkan Persson tydligen som vd i nov 2013.
 
Så här beskrivs han på PB:s hemsida:
 
VD
Håkan Persson
 
Håkan Persson (född 1961) tillträdde som vd på Precise Biometrics i juni 2014 efter att agerat som tillförordnad VD sedan november 2013.
 
Han har en kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet.
 
Håkan har lång erfarenhet av management inom IT- och telekombranschen.
 
Innan Precise Biometrics har Håkan haft uppdrag som
 
...VD på Scalado AB, en marknadsledare inom mobil bildhantering,
 
...landschef på IBM Software Group
 
...och regionchef EMEA på Telelogic, ett svenskt mjukvaruföretag som förvärvades av IBM 2008.
 
Håkan Perssons starkaste egenskaper i sin roll som VD för Precise Biometrics är hans erfarenhet av försäljning och ledarskap inom IT- och telekombranschen samt en internationell karriär som chef och VD i ett flertal noterade och icke noterade bolag.
 
Innehav
1 000 000 teckningsoptioner
 
 
Dvs han verkar väl ha gedigen bakgrund.
 
Men räcker det för att få fart på PB?
 
Ännu så länge syns det inte så mycket av det sedan Persson tillträdde i nov 2013.
 
 
 
Pressmeddelandet från PB i nov 2013 om förre vd:n Thomas Marschalls avgång:
 
Precise Biometrics får ny VD
fr, nov 08, 2013 15:15 CET
 
Styrelsen för Precise Biometrics har beslutat att anlita en ny VD för att öka fokusen på tillväxt och för att positionera bolaget än bättre på den starkt växande mobilmarknaden. 
 
Thomas Marschall, som har varit VD för Precise Biometrics sedan 2006, lämnar bolaget.
 
Hans efterträdare, Håkan Persson, som har solid försäljnings- och ledningserfarenhet från närliggande branscher, hämtas in omedelbart för att under en övergångsperiod tillföra bolaget en fördjupad försäljningskompetens, samtidigt som styrelsen tillsammans med ett executive search-företag redan har påbörjat processen för att hitta en permanent VD för Precise Biometrics. 
 
//Edit: Sedan beslutades tydligen om att Persson skulle bli denna permanenta vd.
 
//
 
 ”Bolagets strategi ligger fast, precis som våra tillväxtmål. Precise Biometrics har under många år skapat en stabil grund för framtida utveckling. Nu är vi redo att ta nästa steg. Med bytet av VD vill styrelsen på ett snabbare sätt ta tillvara de möjligheter som finns på marknaden, och därvid säkerställa fortsatt momentum samt att bolaget till gagn för våra kunder, aktieägare och anställda drar nytta av den gynnsamma kapitalsituation”, säger styrelsens ordförande Lisa Thorsted. 
 
 ”Precise Biometrics är ett mycket spännande bolag med en teknologi som har stor potential. Ett ökat fokus på försäljning är en viktig nyckel för att realisera verksamhetens potential, och jag ser fram emot att bidra till detta tillsammans med övrig ledning och bolagets medarbetare”, säger Håkan Persson, tillförordnad VD för Precise Biometrics från och med idag. 
 
Om den avgående VDn säger styrelsens ordförande: ”Thomas Marschall har genom åren gjort en betydande insats som vi är tacksamma för. Han har kommersialiserat bolagets teknologi och patent och utvecklat nya produkter till stöd för detta, bidragit till en stärkt partnerstruktur och partnerstrategi samt säkrat nödvändigt kapital för en fortsatt utvecklingen och positionering av bolaget”.
 
 
 
Dvs Marschall smet ut bakdörren för att slippa se sina stora löften svikas.
 
Positivt i alla fall att han såg till att PB fick in stora kapitaltillskott så länge folk trodde på honom.
 
Men det var ju på falska premisser kan man säga vilket innebär att investerare blev lurade.
 
Mer om det som nämnt i tidigare blogginlägg från dec 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-4
 
 
 
Lisa Thorsted (dansk och Marschalls anförvant?) finns tydligen inte längre kvar som PB:s styrelseordförande.
 
På den posten sitter numera istället Torgny Hellström:
 
TORGNY HELLSTRÖM
 
Styrelsens ordförande
 
FÖDD
 1958
 
UTBILDNING
 Jur kand Stockholms Universitet, IBM Executive Education Thunderbird (University of Phoenix)
 
NUVARANDE POSITION
 Grundare av och senior managementkonsult på Ruddex International AB
 
STYRELSEMEDLEM SEDAN
 2013
 
TIDIGARE UPPDRAG
VD och andra ledande positioner inom Anoto Group AB, Vice President Telefoniaktiebolaget LM Ericsson (publ), ledande positioner inom Ericsson, IBM Europe och IBM Nordic juristavdelningar
 
ÖVRIGA UPPDRAG
Styrelsemedlem i DDM Holding AG, Schweiz
 
AKTIER I PRECISE BIOMETRICS
25 000
 
 
Dvs precis som Persson har han bakgrund från amerikanska datorjätten IBM.
 
Och även från Ericsson och fiaskobolaget Anoto.
 
 
Mer om Anoto i tex tidigare blogginlägg från apr 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/anoto/salj-anoto-aktien
 
...Då låg Anoto-aktien i 0,66 kr och fick då rek "sälj" i bloggen.
 
...Nu ligger aktien i 0,575 kr och det är ett mirakel att den ännu ligger så högt (uppblåst av spekulativa investerare).
 
Det innebär ett börsvärde på nästan 500 miljoner kr!
 
 
Anotos verksamhet:
 
Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form.
 
Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t.ex.
 
hälso- och sjukvård,
bank och finans,
transport och logistik
samt utbildning.
 
Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund.
 
Bolaget har även kontor i
 
Basingstoke samt Wetherby (Storbritannien),
Boston samt Los Angeles (USA)
och Tokyo (Japan).
 
Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.
 
 
Dvs Anoto verkar ligga granne med PB i Lund.
 
 
Anotos ekonomiska utveckling på sistone:
 
Intäkter:
2013: 144 miljoner kr
2014: 141 miljoner kr (-2%)
q1/2015: 43 miljoner kr (+16%)
 
Nettoresultat:
2013: -168 miljoner kr
2014: -63 miljoner kr
q1/2015: -6 miljoner kr
 
I kassan hade Anoto drygt 30 miljoner kr per slutet av q1/2015.
 
 
Så sent som i mars 2015 fick Anoto ett kapitaltillskott på 30-40 miljoner kr genom utförsäljning av ca 80 miljoner st nya Anoto-aktier för 0,427 kr per st: http://www.anoto.com/news-events/latest-from-anoto/anoto-group-successfully-completes-private-placement-of-approximately-sek-34-million/
 
I och för sig en hygglig affär på kort sikt med nuvarande börskurs i 0,575 kr.
 
Men Anoto verkar precis som PB ha varit ett hopplöst "kapitaltillskotts-bolag".
 
Och de nysålda ca 80 miljoner st aktierna ökade Anotos totala antal utestående aktier till nästan 830 miljoner st (dvs stor utspädning!).
 
 
Innan dess fick Anoto i nov 2014 ett kapitaltillskott på drygt 60 miljoner kr genom utförsäljning av 245 miljoner st nya aktier för 0,25 kr per st: http://www.anoto.com/news-events/latest-from-anoto/anoto-completes-rights-issue-and-secures-funding-of-sek-613m/
 
Osv.
 
Dvs hur kan dessa bolag fortleva på detta sätt?
 
 
 
 
Immateriella anläggningstillgångar
 
Positivt i alla fall i kråksången att både FC och PB har förhållandevis lite "luft" i form av bokförda värden på abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar ("ia-tillgångar") i sina balansräkningar.
 
Ia-tillgångar kan ju tex uppstå genom
 
...tidigare företagsköp 
 
...eller uppsamlade utvecklingskostnader som ännu ej resultatförts
 
Men om ia-tillgångarna senare visar sig värdelösa måste nedjusteringar ske av deras bokförda värden, vilket då innebär en negativ resultateffekt som urholkar det egna kapitalet i värsta fall så mycket så att bolaget blir konkursmässigt (dvs får ett negativt eget kapital) och omgående måste få stort kapitaltillskott för att överleva.
 
 
 
Bokfört värde på FC:s ia-tillgångar (per slutet av 2014): 70 miljoner kr.
 
Det motsvarade då 23% av FC:s egna kapital på drygt 300 miljoner kr.
 
 
Bokfört värde på PB:s ia-tillgångar (per slutet av q1/2015): 16 miljoner kr.
 
Det motsvarade 19% av PB:s egna kapital på 83 miljoner kr.
 
 
Däremot värre för Anoto med ia-tillgångar bokförda till 82 miljoner kr (per slutet av q1/2015).
 
Det motsvarade 85% av ett eget kapital på 96 miljoner kr.
 
 
 
Dvs bolagens ia-tillgångar som andel av eget kapital:
 
Anoto 85%
FC 23%
PB 19%
 
Anoto ligger alltså klart sämst till av de tre bolagen i detta avseende.
 
En käpphäst här i bloggen är alltså att stora ia-tillgångar (i förhållande till eget kapital) innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie, vilket därmed motiverar en lägre värderingsnivå än annars för bolagets aktie.
 
 
 
 
//Tillägg 23 maj 2015
 
Fingerprint Cards q1/2015-resultatrapport kom tors 21 maj 2015: http://hugin.info/132202/R/1923071/689594.pdf
 
Inkl den ser bolagets ekonomiska utveckling ut enl följande under de senaste kvartalen:
 
Intäkter (försäljning, förändring från motsvarande kvartal ett år tidigare):
q1/2013: 9 miljoner kr
q2/2013: 21 miljoner kr
q3/2013: 32 miljoner kr
q4/2013: 34 miljoner kr
 
q1/2014: 18 miljoner kr (+102%)
q2/2014: 44 miljoner kr (+114%)
q3/2014: 66 miljoner kr (+109%)
q4/2014: 105 miljoner kr (+208%)
 
q1/2015: 140 miljoner kr (+660%)
 
 
Resultat:
q1/2013: -12 miljoner kr
q2/2013: -5 miljoner kr
q3/2013: -1 miljon kr
q4/2013: -15 miljoner kr
 
q1/2014: -26 miljoner kr
q2/2014: -45 miljoner kr
q3/2014: -43 miljoner kr
q4/2014: -29 miljoner kr
 
q1/2015: -19 miljoner kr
 
 
Kassa (per slutet av respektive kvartal):
q4/2014: 102 miljoner kr
 
q1/2015: 121 miljoner kr
 
 
Kassa-förändring (från början av respektive kvartal till slutet av samma kvartal):
q1/2015: +19 miljoner kr
 
Dvs positivt att FC hade en positiv kassaförändring under q1/2015.
 
 
Kvartalssiffrorna ovan för FC:s intäkter och resultat blir följande i årstakt:
 
Intäkter:
apr 2013-mars 2014: 105 miljoner kr
apr 2014-mars 2015: 355 miljoner kr (+239%)
 
Resultat:
apr 2013-mars 2014: -47 miljoner kr
apr 2014-mars 2015: -136 miljoner kr
 
Dvs positivt att intäkterna mer än trefaldigats.
 
Men det blev också en klart ökad förlust.
 
 
Siffrorna ovan i årstakt kan jämföras med att FC-aktien nu står i 91,25 kr (slutkursen fre 22 maj 2015) vilket med ca 58,4 miljoner st utestående FC-aktier ger ett börsvärde på drygt 5 miljarder kr.
 
Dvs vem vill köpa ett bolag för drygt 5 miljarder kr om bolaget i årstakt har
 
...intäkter på 300-400 miljoner kr
 
...och en förlust på över 100 miljoner kr 
 
?
 
 
I och för sig god ökning på intäkterna, men hur blir det framöver med det?
 
Och hur kommer det att påverka resultatet?
 
 
FC för sin del (enl q1/2015-resultatrapporten) räknar med intäkter på
 
...1,5 miljarder kr under helåret 2015,
 
...varav minst 340 miljoner kr i q2/2015.
 
(Dock har FC:s tidigare prognoser underträffats kraftigt enl ovan.)
 
 
Det skulle ge följande intäkter under 2015:
 
q1/2015: 140 miljoner kr (faktiskt utfall)
q2/2015: tex 340 miljoner kr (enl bolagets prognos)
- - -
Summa 480 miljoner kr under första halvåret 2015.
 
Det innebär att det krävs intäkter på 1 020 miljoner kr under andra halvåret 2015 för att nå upp till helårsprognosen på 1,5 miljarder kr under helåret 2015.
 
Dvs tex:
 
q1/2015: 140 miljoner kr (faktiskt utfall)
q2/2015: tex 340 miljoner kr
q3/2015: tex 510 miljoner kr
q4/2015: tex 510 miljoner kr
- - -
Summa 1,5 miljarder kr
 
 
 
 
FC har även i pressmeddelanden enl nedan offentliggjort mera orderinfo sedan blogginlägget publicerades tis 19 maj 2015:
 
ons 20 maj 2015:
 
Yulong lanserar sin första telefon med touch sensor, Coolpad Tiptop Pro, med FPC1025
 
20 maj, 2015
 
Yulong annonserade den 11:e maj sin Android smartphone Coolpad Tiptop Pro, med FPC’s touch sensor FPC1025.
 
Ordervärdet från denna telefonlansering är inkluderad i FPCs kommunicerade försäljningsprognos om + 1 500 MSEK för 2015
 
Jörgen Lantto, tillförordnad VD på FPC, kommenterar:
 
”Yulong är en ledande smartphone-tillverkare i Kina och vi är stolta över att Yulong valde FPC1025 till sin första smartphone med en touch sensor.
 
FPC1025 stödjer
 
...360 graders fingerrotation,
 
...snabb svarstid
 
...och industriledande 3D-bildkvalitet.”
 
 
 
 
tors 21 maj 2015:
 
FPC:s touchsensor FPC1025 i Oppos smartphone R7 Plus
 
21 maj, 2015
 
Oppo annonserade den 20:e maj sin Android smartphone R7 Plus, med FPC:s touch sensor FPC1025.
 
Ordervärdet från denna telefonlansering är inkluderad i FPCs kommunicerade försäljningsprognos om + 1 500 MSEK för 2015
 
Jörgen Lantto, tillförordnad VD på FPC, kommenterar:
 
”Oppo är en ledande smartphone tillverkare i Kina och vi är stolta över att Oppo valde FPC1025 till sin smartphone R7 Plus, deras andra smartphone med en touchsensor,
 
en uppföljare till Oppo N3 phone som lanserades 2014 med FPC1021.
 
FPC1025 stödjer
 
...360 graders fingerrotation,
 
...snabb svarstid
 
...och industriledande 3D-bildkvalitet.”
 
 
Dvs båda dessa ordrar verkar redan vara inbakade i helårsprognosen på 1,5 miljarder kr för FC:s intäkter 2015.
 
Typiskt för FC:s ordrar att båda dessa kunder (Yulong och Oppo) är helt okända mobiltelefontillverkare för svenska öron.
 
 
 
Kursutveckling sedan blogginlägget skrevs:
 
...FC-aktien: -13% (från 104,50 kr per slutet av mån 18 maj 2015 till 91,25 kr per slutet av fre 22 maj 2015, dvs på fyra börsdagar).
 
Men däremot:
 
...PB-aktien: +35% (från 1,36 kr per slutet av mån 18 maj 2015 till 1,84 kr per slutet av fre 22 maj 2015, dvs på fyra börsdagar).
 
 
PB har kommit med tre pressmeddelanden sedan det ursprungliga blogginlägget (som publicerades morgonen tis 19 maj 2015):
 
Pressmeddelande nr 1 (från ons 20 maj 2015) sedan blogginlägget publicerades (på morgonen tis 19 maj 2015):
 
Precise Biometrics rekryterar interims-CFO
on, maj 20, 2015 08:00 CET 
 
Precise Biometrics har rekryterat Tommy Nilsson som interims-CFO.
 
Han ersätter Bo-Göran Jaxelius som lämnar bolaget under sommaren.
 
Uppdraget löper 1 juni - 31 dec 2015 med option om förlängning.
 
Rekrytering av en permanent CFO pågår. 
 
 
”Tommy är varmt välkommen till Precise Biometrics och ledningsgruppen.
 
Jag är övertygad om att han genom sina värdefulla erfarenheter kommer att stärka vårt operationella fokus ytterligare”,
 
säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics. 
 
 
Tommy Nilsson är 57 år och har lång erfarenhet från ledande positioner som VD och CFO från bland annat
 
Evry Shared Service Center,
Munters,
Läckeby Water Group,
Malmö Aviation
och Brio.
 
 
Dvs den till synes erfarne Tommy Nilsson blir tillfällig finanschef i PB tills ny, permanent finanschef anställts.
 
 
 
Pressmeddelande nr 2 (från ons 20 maj 2015) sedan blogginlägget publicerades (på morgonen tis 19 maj 2015):
 
Precise BioMatch Mobile integrerad i smartphone från Yulong
on, maj 20, 2015 13:00 CET 
 
Precise Biometrics produkt för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter, Precise BioMatch™ Mobile, har genom samarbetet med Fingerprint Cards (FPC) integrerats i den första telefonen med touch fingeravtryckssensor från Yulong, Coolpad Tiptop Pro.  
 
”Precise BioMatch Mobile möjliggör bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning för smartphones.
 
Det är glädjande att ytterligare en av de ledande kinesiska tillverkarna av smartphones valt att integrera vår produkt, vilket visar att vi etablerat en stark position på den kinesiska marknaden",
 
säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics. 
 
 
Integrationen rapporterades om i interimsrapporten för första kvartalet 2015 som en av två nya mobiltelefoner där Precise BioMatch Mobile inkluderats.
 
Värdet av licensintäkterna är baserat på antalet sensorer som FPC levererar till mobiltelefontillverkaren och kan därför inte prognostiseras i dagsläget.
 
 
Dvs det hade PB tydligen meddelat om i sin q1/2015-resultatrapport (från 12 maj 2015).
 
 
///Edit: Enl den rapporten bla:
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
 
 Precise BioMatch™ Mobile integrerades i ytterligare två mobiltelefoner genom samarbetet med Fingerprint Cards.
 
 
 
Och:
 
...Under kvartalet (q1/2015) har Precise BioMatch Mobile integrerats i två telefoner genom samarbetet med Fingerprint Cards.
 
...Efter kvartalet har Precise BioMatch Mobile integrerats i ytterligare två mobiltelefoner från mindre tillverkare.
 
 
 
Och:
 
Genom våra samarbeten med Synaptics och Fingerprint Cards ser vi goda möjligheter att Precise BioMatch Mobile kommer integreras i ett stort antal mobiltelefoner under året.
 
Under kvartalet har vi genomfört ett omfattande arbete att integrera Precise BioMatch Mobile med Synaptics sensorer, vilket ger förutsättningar för royaltyintäkter under andra halvåret.
 
Vi för även diskussioner med andra sensortillverkare om licensiering av Precise BioMatch Mobile.
 
Dessutom pågår ett antal intressanta projekt tillsammans med våra sensorpartners där Precise BioMatch Embedded integreras i andra typer av produkter, till exempel enheter för tid- och närvarorapportering samt dörrlås.
 
 
 
Och om affärsområdet Fingerprint Technology (där PB:s algoritmer för fingeravtrycks-läsare ligger):
 
Affärsområdets omsättning under första kvartalet uppgick till 3,4 Mkr.
 
Samarbetet med Fingerprint Cards genererade licensintäkter för integration av Precise BioMatch Mobile i fyra mobiltelefoner, varav två nya telefoner tillkom under första kvartalet.
 
Samtliga telefoner kommer från större tillverkare.
 
Ytterligare licensintäkter kom från det nationella id-kort projektet i Portugal.
 
 
///
 
 
 
 
Pressmeddelande nr 3 (från tors 21 maj 2015) sedan blogginlägget publicerades (på morgonen tis 19 maj 2015):
 
Precise BioMatch Mobile integrerad i ytterligare en smartphone från Oppo
to, maj 21, 2015 15:15 CET 
 
Precise Biometrics produkt för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter, Precise BioMatch™ Mobile, har genom samarbetet med Fingerprint Cards (FPC) integrerats i ytterligare en telefon från Oppo, R7 Plus.  
 
”Precise BioMatch Mobile möjliggör bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning för smartphones.
 
Det är glädjande att Oppo fortsätter att använda vår teknik, vilket också visar på en positiv marknadsutveckling för fingeravtryckssensorer i mobila enheter",
 
säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics. 
 
Integrationen ger licensintäkter med start under andra kvartalet 2015.
 
Värdet av licensintäkterna är baserat på antalet sensorer som FPC levererar till mobiltelefontillverkaren och kan därför inte prognostiseras i dagsläget.
 
 
Dvs precis som om ordern publicerad 20 maj 2015 anser PB det är svårt att prognosticera ordervärdet, eftersom det beror på hur många fingeravtrycks-läsare FC levererar till kunden.
 
Det visar alltså på ett osäkerhetsmoment vad gäller ordervärdet, vilket då även borde innebära en osäkerhet om vad ordervärdet för dessa läsare blir för FC:s del.
 
//
 
 
 
- - -
 
Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:
 
• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).
 
• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.
 
• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).
 
• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.
 
• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.
 
• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.
 
Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").
 
Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.
 
Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella
 
Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.
 
 
 
"Käpphästar" i denna blogg bla:
 
1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys
 
På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.
 
Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.
 
Det har även visat sig i vetenskapliga studier.
 
Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.
 
Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.
 
Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.
 
 
 
2) Aktieutdelningar
 
Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.
 
Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).
 
Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.
 
Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.
 
Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.
 
Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.
 
Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.
 
Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.
 
Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.
 
 
 
3) Immateriella tillgångar
 
Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.
 
Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.
 
Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.
 
Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).
 
Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.
 
Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.
 
Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.
 
 
 
I detta blogginlägg blev alltså rekommendationerna följande:
 
..."Sälj" för Fingerprint Cards-aktien vid börskurs 104,50 kr.
 
..."Sälj" för Precise Biometrics-aktien vid börskurs 1,36 kr.
 
Det var aktiernas slutkurser på Stockholmsbörsen måndag 18 maj 2015.