FLOWS

Flowscape

Market Cap 76.5M

Efter förvärvet av Flowscape (november 2017) bildas ett helt nytt Crowdsoft, i samband med förvärvet genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 31 MSEK netto. Pengarna ska framförallt investeras i intensifierad försäljning och geografisk expansion. Flowscape grundades 2011 och skapar mjukvarubaserade IT-lösningar för att optimera arbetet på moderna kontor, så kallade Workplace Experience System (WPE-system). Kunderna har antingen kontor med öppna landskap eller aktivitetsbaserad verksamhet (ABW) utan fasta platser. Idag har Flowscape runt 100 företagskunder varav cirka 27 är multinationella koncerner. Under 2017 uppgick omsättningen till strax över 20 MSEK och en övergång skedde till en SaaS affärsmodell.

+ more