FLOWS

Flowscape

Research update

Print

Flowscape: Tillbaka på rätt spår

Flowscapes rapport för det andra kvartalet 2018 visade framförallt på en försäljning högt över förväntningar, utvecklingen bekräftar Flowscapes kommunikation i den senaste kvartalsrapporten om en förhöjd säljaktivitet inom bolaget. Vi hade inte väntat oss att resultatet skulle synas redan nu utan utgick från högre försäljning först från Q3’18. Sammantaget en stabil rapport som endast föranleder mindre justeringar (som tidigare noterat har vi redan tagit höjd för en stark försäljning kommande kvartal). Värdering förblir oförändrad där base uppgår till 0,07 kronor per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download