GAPW B

Gapwaves

Research interview

Print

Intervju med Gapwaves vd Lars-Inge Sjöqvist

Det har under de senaste dagarna varit en del diskussion kring Gapwaves och vi har därför ställt några frågor till vd Lars-Inge Sjöqvist. I intervjun ger han en statusuppdatering samt förklarar mer kring samarbetet med Jariet och vilka fördelar bolagets teknik har.

Mobile World Congress i Barcelona närmar sig och ni har tidigare sagt att ni kommer presentera någon form av 5G-prototyp. Vad är status på denna?
Arbetet med att ta fram en demonstrator som visar på fördelarna med att använda Gapwaves teknologi för aktiva antenner inom 5G har accelererat under hösten. Vår målsättning är att tills mässan i Barcelona kunna uppvisa mätprestanda på hur Gapwaves lösning möjliggör aktiva antenner med högre verkningsgrad än vad som är möjligt idag.    
 
I samband med CES i Las Vegas som nu pågår har Ericsson fått mycket uppmärksamhet för 5G och intresset verkar överlag ha ökat för de tjänster som 5G kommer innebära. Vad är Gapwaves uppfattning?
Vi märker också att intresset från operatörerna för 5G har ökat och uppfattar att det är drivet av vilka tjänster de kommer kunna erbjuda. Det ska bli spännande att se vad som kommer presenteras under OS i Sydkorea som troligtvis kommer vara startskottet för utrullningen av 5G-testsystem. För Gapwaves som är baserade i Göteborg märker vi också av ett stort intresse för 5G från fordonsindustrin och det verkar som att man även därifrån förstått vilka möjligheter 5G medför för uppkoppling av fordon. 
 
Vad är status på kundsidan? Ni har i flera presentationer pratat om att avtal är nära förestående?
Situationen på kundsidan är fortsatt väldigt god, kanske till och med ännu bättre än vid senaste presentationen då vi kommit längre i diskussionerna. Däremot tar det lite längre tid än vi tidigare antagit att enas om utformning av projekt och inte minst under vilka villkor. Vad som är positivt är att intresset för teknologin är stort och att man tror på vad vi gör.
 
Ni tog nyligen in 23 mkr efter konvertering av teckningsoptioner som gavs ut i samband med börsintroduktionen. Vad ska ni använda dessa pengar till?
Dessa pengar kommer främst användas i utvecklingsprojekten runt aktiva antenner för 5G. Vi har under hösten ökat antalet anställda som arbetar med utveckling och kommer att gå in i en aktivare fas som driver kostnader i form av tester, prototyper mm. Utöver detta har vi intensifierat vårt samarbete med Jariet som utvecklar digitala chip för beamforming. 
 
Apropå samarbete med Jariet. Vad förväntar ni er att få ut av detta?
Jariet är en partner till oss för att kunna ta fram en komplett demonstrator av en aktiv antenn. Anledningen till att vi samarbetar med Jariet är för att de kommit väldigt långt i utveckling av digitala beamforming chipset. Däremot är fördelarna med Gapwaves teknologi oberoende av vilken chipteknologi som används. 
 
Ni var inbjudna att tala på European Telecommunications Standards Institutes (ETSI)  konferens om energieffektivitet i november. På vilket sätt leder Gapwaves antenner till en lägre energiförbrukning?
Gapwaves gapvågledarteknologi innebär lägre ledningsförluster i antenn och filter. Lägre ledningsförluster innebär att mindre uteffekt krävs från effektförstärkarna för att nå samma räckvidd, alternativt nå en längre sträcka. Gapwaves antenner uppvisar typiskt 3-4 dB lägre förluster än antenner av motsvarande storlek baserade på kretskortsteknologi. Detta motsvarar en halvering av den förbrukade effekten både på mottagar- och sändarsidan i ett system. 
 
Förutom lägre ledningsförluster möjliggör Gapwaves teknologi integration och kylning av effektförstärkare med högre verkningsgrad och uteffekt. Givet samma totala uteffektsbehov innebär detta ett minskat behov av antalet komponenter för både sändning och mottagning. Ett färre antal komponenter resulterar i mindre komplexitet, en lägre kostnad och en lägre total effektförbrukning för hela det aktiva antennsystemet. 
  
Aktiekursen har gått ned cirka 25% sedan början av december. Vad är er reaktion på det?
Vi försöker att inte kommentera aktiekursen och det är ofta svårt att förstå både vad som driver uppgång och nedgång. Vi kan bara konstatera att vi följer vår plan som kommunicerats tidigare även om vi självklart hade velat kunna presentera t ex avtal med kunder. Tillsammans med produktutvecklingen är avtal med kunder det vi prioriterar främst. 
 
Det är stor aktivitet på diverse forum som handlar om Gapwaves och intresset från aktiemarknaden är relativt stort. Följer ni med på vad som skrivs om er?
Vi försöker självklart att följa med på allt som skrivs om oss. Dessvärre kan vi inte kommentera allt som skrivs anonymt. Vi är i grunden positiva och uppskattar det intresse som finns för Gapwaves, däremot kan det vara problematiskt när direkta felaktigheter sprids. Vi utvärderar kontinuerligt vad för information vi kommunicerar och det är alltid en avvägning i hur detaljerat man ska kommunicera avancerad teknik.
 
Vi är väldigt trygga i vår teknologi och vår patentportfölj som bygger på många års forskning. Resultaten från forskningen runt gapvågledarteknologin har publicerats och granskats av oberoende forskare globalt. I de samtal vi har med potentiella kunder får vi också bekräftelse på teknologins styrkor jämfört med andra idag kända alternativ.