HMED

Hansa Medical

Research update

Print

Hansa Medical: Stegar vidare på egen hand

Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras av positiva studieresultat för huvudprojektet IdeS. Därtill har ledningen varit framgångsrik i byggandet av förtroende för läkemedlets potential i helt nya indikationer, inom vilka förberedelser pågår för påbörja kliniska studier. För att säkerställa finansiering av dessa studier genomförs en fullt garanterad nyemission.

Vi har uppdaterat våra modellantaganden kring Ides. Den främsta skillnaden är att vi nu förväntar oss att Hansa Medical på egen hand tar Ides till marknaden, mot tidigare antagande om att ett licensavtal med partner efter fas II. Därtill har vi lagt till prognoser för indikationerna anti-GBM och Guillain-Barrés syndrom. Vi räknar med försäljningspotential för Ides på 400 (150) miljoner dollar. Efter justeringar uppgår vårt motiverade värde till 47 (32) kronor per aktie, då vi inkluderar en fulltecknad nyemission.

Continue reading (pdf) icon-download