HMED

Hansa Medical

Research note

Print

Hansa Medical: Lovande preliminära data även från den svenska fas II-studien

I augusti kommer data från de sex första patienterna av tio som ingår i den svenska fas II-studien presenteras vid en konferens i Hong Kong. Liksom tidigare studier indikerat kan behandling med IdeS göra sensitiserade patienter transplanterbara. Behandling med IdeS inför transplantation visar lovande resultat, men det finns alltid risker med läkemedelsutveckling. Vi kalkylerar med 60 procent sannolikhet att produkten kommer lanseras och har ett motiverat värde på 66 kronor per aktie.

I den pågående svenska fas II-studien har nu samtliga 10 patienter behandlats med IdeS före njurtransplantation. De följs upp under sex månader efter genomförd transplantation och slutliga resultat väntas i Q4 2016.

Den ansvarige prövaren Tomas Lorant kommer presentera preliminära data från de sex första transplanterade patienterna under en konferens i Hong Kong i augusti. I det nu publicerade abstractet drar författarna slutsatsen att behandling med IdeS medför signifikant minskad nivå av HLA-antikroppar samt ett eliminerande av komplementbindande antikroppar. Inaktiveringen skedde inom en timme och korstesten som inledningsvis var positiva blev negativa efter behandlingen. Därmed kunde samtliga patienter genomgå njurtransplantationer. Uppföljningstiderna för de sex patienterna var 2-8 månader vid tidpunkten för abstractets inskickande.

Resultaten överensstämmer med data från såväl avslutade som det vi hittills känner till om de pågående studierna. Hansa Medical uppger att totalt 21 sensitiserade patienter behandlats med IdeS och därefter transplanterats. Förutom den pågående svenska fas II-studien som utförs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge pågår även en fas II-studie på Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles som också visar lovande data (se vår kommentar från 17 maj). Dessutom har en fas II-studie avslutats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Det vi hittills känner till om IdeS är mycket lovande. Det är dock inte alls ovanligt att produkter i det här utvecklingsskedet av olika skäl inte lyckas ta sig hela vägen till marknaden. När fler patienter behandlas och de kliniska studierna framskrider och framför allt slutförs med goda resultat kommer det öka sannolikheten i vår värderingsmodell. Vi anser fortfarande att 60 procent sannolikhet att produkten kommersialiseras är väl avvägt och det ger ett motiverat värde på 66 kronor per aktie i vår värderingsmodell.

Download our latest Research Report from 2017-08-11

Download full report icon-download