HMED

Hansa Medical

Research update

Print

Hansa Medical: Ett steg närmare marknaden

Hansa Medicals kliniska utveckling av IdeS för användning på sensitiserade patienter inför njurtransplantation går framåt. Betydligt fler än 20 patienter har transplanterats och nyligen startade en pivotal studie som bolaget hoppas ska räcka för registrering. Vi höjer sannolikheten för att projektet når marknaden till 70 (60) procent. I övrigt har vi endast gjort mindre justeringar av våra antaganden och för de andra indikationerna behåller vi vår tidigare syn. Förändringen innebär att vårt motiverade värde höjs till 74 (66) kronor per aktie. Aktien handlas nära den nivån som vi anser är väl avvägd med hänsyn till risken. Potentialen om allt går bra är stor, men nedsidan om det skulle gå dåligt är också betydande.

Continue reading (pdf) icon-download