HMED

Hansa Medical

Research note

Print

Hansa Medical: Preliminära fas II-data presenterade

Preliminära data från den pågående svenska fas II-studien presenterades i Hong Kong idag. Samtliga 10 patienter som ingår i studien har behandlats med IdeS och transplanterats med ett gott resultat. Därmed bekräftas vår positiva syn på projektet som var anledningen till att vi nyligen höjt sannolikheten för lansering till 70 (60) procent. Aktien handlas nära vårt motiverade värde på 74 kronor per aktie.

De preliminära resultaten från fas II-studien som pågår vid Uppsala och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge presenterades idag vid en konferens i Hong Kong av professor Gunnar Tufveson.

Samtliga 10 sensitiserade patienter som behandlats med 0,25 eller 0,50 mg IdeS/kg kroppsvikt har blivit transplanterbara. Efter behandlingen med IdeS och följande transplantation uppgavs att ingen av transplantationerna var förenad med fördröjd njurfunktion. Vidare uppgavs att transplantationerna i samtliga patienter resulterade i ”mycket goda kreatininnivåer”.

Professor Tufvesson konstaterade att behandling med IdeS ger en ”snabb och effektiv desensitisering för att möjliggöra transplantation för immuniserade patienter samt att en dos av 0,25 mg/kg kroppsvikt är en lämplig dos”.

Samtliga patienter är alltså inkluderade i studien och uppföljningstiden är 6 månader. Studien väntas slutföras under Q4 2016 och efter det förväntar vi oss med detaljerade data som kan vara av betydelse för att bedöma framför allt de potentiella riskerna.

Vi har nyligen höjt sannolikheten för lansering till 70 (60) procent, bland annat för att presenterade data är så pass lovande. Vårt motiverade värde är 74 kronor per aktie.

Download our latest Research Report from 2017-08-11

Download full report icon-download