HMED

Hansa Medical

Research note

Print

Hansa Medical: Fyller på kassan med riktad emission

Hansa Medical tar in 185 miljoner kronor före emissionskostnader från ett antal internationella specialistinvesterare och svenska institutioner. Såväl vi som bolaget har varit tydliga med att det finns ett kapitalbehov för att driva projekten mot marknaden. Vi är positiva till att kapitalanskaffningen sker nu, på det här sättet och dessutom till rätt typ av investerare.

Hansa Medical avser att ta in 185 miljoner kronor före emissionskostnader genom en riktad emission till ett antal investerare. Emissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma och hittills har aktieägare motsvarande 45 procent av rösterna förbundit sig att rösta för emissionen. Vi utgår från att emissionen kommer godkännas av stämman.

De internationella specialistinvesterarna HBM Healthcare Investments, Sectoral Asset Management, Sphera Funds Management och Aescap nämns i pressmeddelandet. Dessutom de svenska institutionerna Carnegie Asset Management, AFA Försäkringar, KK-stiftelsen, Thomas Olausson (som länge var en av de större ägarna i Vitrolife) och Unionen.

Teckningskursen är fastställd till 70 kronor per aktie. Det är en rabatt på 4,4 procent jämfört med gårdagens stängningskurs på 73,25 kronor. Vi betraktar det som en relativt liten rabatt och anser att nuvarande aktieägares utspädning är väl motiverad av att finansieringen snabbt kommer på plats och att ägarlistan kompletteras med ett antal välrenommerade investerare.

Vi är positiva till kapitalanskaffningen. I vår analys daterad 15 mars 2016 skev vi att ”det vore bra för bolaget att ta in kapital under de närmaste två åren, men det är relativt begränsade belopp det handlar om”. Aktien står nästan tre gånger högre idag än i mars och vi anser att det är ett bra läge att ta det steget just nu. Kapital bör tas in när man kan och inte när man måste. Därmed undviks spekulationer om nyemissioner och ledningen kan fokusera helt och fullt på att driva utvecklingen framåt.

Beloppet på 185 miljoner kronor före emissionskostnader är väl tilltaget. Den 29 juli skrev vi att ”genomförs de offensiva satsningarna vi anser vara befogade kommer det krävas ytterligare ca 100 miljoner kronor under de närmaste åren”. Sedan dess har omfattningen på studierna ökats något och vår bedömning byggde på att vissa projekt hölls tillbaka. Det är bra att bolaget väljer att ta in ett så pass stort belopp. Det signalerar tilltro till projekten samtidigt som bolaget kan driva verksamheten framåt på ett bra sätt utan att samtidigt behöva fördröja verksamhet som inte har högsta prioritet för stunden.

Download our latest Research Report from 2017-08-11

Download full report icon-download