HMED

Hansa Medical

News article

Print

HANSA MEDICAL: IDES BLOCKBUSTERPOTENTIAL KVARSTÅR - VD (NY)


(Lägger till: från sjunde stycket och framåt)STOCKHOLM (Direkt) Hansa Medical håller fast vid sin bedömning att läkemedelskandidaten Ides har en blockbusterpotential, det vill säga potential till en årlig försäljning överstigande 1 ...

(Lägger till: från sjunde stycket och framåt)

STOCKHOLM (Direkt) Hansa Medical håller fast vid sin bedömning att läkemedelskandidaten Ides har en blockbusterpotential, det vill säga potential till en årlig försäljning överstigande 1 miljard dollar.

"Vi uppskattar försäljningspotentialen till över en miljard dollar", säger Hansa Medicals vd Göran Arvidson till Nyhetsbyrån Direkt.

Hansa Medical har under onsdagen presenterat två nyheter efter varandra.

Först meddelade bolaget att fas 2-studien för Ides vid behandling av den autoimmuna blodsjukdomen Trombotisk trombocytopen purpura (TTP) avbryts.

Därefter presenterades positiva studieresultat för Ides i fas 2 för huvudindikationen högsensitiserade njurtransplantationspatienter.

"Nettonyhetsflödet i dag är väldigt positivt", menar Hansa Medicals vd Göran Arvidson för Nyhetsbyrån Direkt.

Hansa Medical valde att stoppa fas 2-studien med Ides för indikationen TTP efter en bedömning av risk nytta-profilen hos patienterna.

"Det är klart att det är en negativ nyhet att vi valt att stoppa den här studien. Anledningen till att vi har valt att stoppa den här studien är att dels hade vi biverkningar på de här två patienterna som behandlats och såg inte de positiva effekterna som ha de förväntat oss", säger Göran Arvidsson.

Han konstaterar samtidigt att TTP "är en liten indikation. Vi behöver inte göra några större förändringar i vårt väsentliga arbete utan det är full fart framåt nu inom transplantation och de andra områdena".

De två berörda patienterna i studien var diagnostiserade med TTP, men hade inga akuta symtom. I skenet av detta tyckte Hansa Medical inte att det var etiskt försvarbart att fortsätta studien.

Hansa Medical utvärderar möjligheten att undersöka säkerhet och effekt av Ides i symtomatiska akut sjuka TTP-patienter i en separat fas 2-studie i framtiden.

TTP är en sällsynt sjukdom och beräknas enligt en studie från 2005 ha mellan 4-5 fall per en miljon människor. SEB räknar i en analys från den 7 november med 4-11 fall per en miljon människor årligen. För de sju största marknaderna globalt skulle det då motsvara mellan 3.200-8.800 patienter.

SEB hade i ovan nämnda analys ett riskjusterat försäljningsestimat för Ides på totalt 1.696 miljoner kronor vid 2021. Utav detta estimat utgör TTP-indikationen 219 miljoner kronor. Exkluderas TTP-indikationen från SEB:s basscenario hamnar försäljningsestimatet för Ides på 1.477 miljoner kronor.

SEB räknade med en 70 procents sannolikhet att Ides skulle få godkännande i indikationen för njurtransplantationer. Sannolikheten för godkännande i de övriga tre indikationerna, TTP, Guillain-Barré och anti-GBM (Goodpastures sjukdom) estimerades till mellan 15-25 procent.

Redeye, som använder sig av konceptet analysgaranti, tillskrev TTP-indikationen ett värde på 13 kronor per aktie i sin senaste rapport.

Hansa Medical, som haft en brant kursresa under året med drygt en fyrdubbling av värdet, föll initialt så mycket som 21 procent efter det första negativa beskedet om den avbrutna studien kring TTP för att sedan återhämta sig efter beskedet om det positiva studieutfallet för njurtransplantationsindikationen. Hansa Medical hade strax före klockan 14 tappat lite mer än 3 procent för dagen.


Diagram: Hansa Medicals kursutveckling under 2016imageKälla: Infront