HMED

Hansa Medical

Research update

Print

Hansa Medical: Formgivande period väntar

Hansa Medicals ledande läkemedelskandidat IdeS är på väg mot marknad inom njurtransplantation. Den potentiellt registreringsgrundande Highdes-studie, som startade under 2016, kan ge resultat i början av 2018 och bra data betyder att IdeS kan nå marknaden 2019. Vi anser att de tidigare lovande resultaten gör att sannolikheten till lansering är hög. Cirka 100.000 patienter står på väntelistan i behov av en njurtransplantation i USA. Av dessa är upp till 30 procent sensitiserade och saknar bra behandlingsalternativ. Det utgör en nischad marknad som kan kommersialiseras med en begränsad säljkår. Detta tillsammans med möjlighet till premieprissättning av IdeS ger förutsättningar för hög lönsamhet efter en lansering. Vi har gjort en del ändringar i vår rating och flera antaganden vilket påverkat värderingen. Det motiverade värdet höjs till 160 (74) kronor per aktie – cirka 40 procent uppsida från dagens kurs. Bull och Bear case ger 273 (187) respektive 75 (4) kronor per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download