Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
HMED

Hansa Medical

Research note

Print

Hansa Medical: Fas II-resultat presenteras

Hansa Medical meddelade tidigare i dag att resultat från den amerikanska, forskarledda fas II-studien kommer att presenteras på American Transplant Congress den 30e april. Genom det abstrakt som offentliggjorts så kan utläsas att resultaten var goda och i linje med tidigare studier. Snabb, effektiv eliminering av samtliga IgG-antikroppar, en tolerabel biverkningsprofil och goda transplantationsresultat i 14 av 15 sensitiserade patienter är den stora slutsatsen. En patient förlorade njuren på grund av IgA- och IgM-antikroppar, en mycket ovanlig reaktion och inte relaterat till IdeS-behandlingen. Sammantaget anser vi att resultaten är ett bra kliv i rätt riktning för registrering av IdeS.

Varje pusselbit av data är viktig för bolagets potentiella registreringsansökan och resultaten tycks vara goda. Alla 15 patienter svarade på IdeS-behandling där IgG-antikroppar eliminerades. Patienterna, som hade HLA-antikroppsnivå till i medel 95 procent, behandlades 4-6 timmar innan transplantationen och donatorspecifika antikroppsnivåer hölls låga även en månad efter genomförd transplantation. Ett ihållande gensvar kan vara viktigt för att motverka avstötning av den nya njuren. Fyra episoder av AMR (antikropps-medierad avstötning) uppstod dock, alla vilka kunde behandlas med anti-AMR behandling. En av patienterna som transplanterades förlorade dock njuren (eng. graft loss) på grund av IgA- och IgM-antikroppar som attackerade den nya njuren. Detta är en mycket ovanlig reaktion (IgG-reaktioner är de vanligaste) och inte kopplad till IdeS. 

Sammantaget är resultaten positiva och ger stöd till utvecklingen av IdeS inom njurtransplantation. Resultaten omfattar 15 patienter och vi förväntar oss att ytterligare cirka 5 patienter kommer att inkluderas (bolaget har tidigare guidat om totalt 20 patienter). Studien visade att effektiviteten är ihållande god och biverkningsprofilen acceptabel. De event som uppstått under de kliniska studierna har varit hanterbara och kunnat behandlas. Att kunna transplanteras med hjälp av IdeS tycks därför vara mycket fördelaktigt för patienterna, speciellt med tanke på det alternativ som väntar om ingen transplantation kan genomföras. Vi gör inga förändringar i våra estimat. 

Download our latest Research Report from 2017-08-11

Download full report icon-download