Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
HMED

Hansa Medical

Research note

Print

Hansa Medical: Q1-rapport visar på stegrande kostnader

Hansa Medical släppte i morse årets första kvartalsrapport. Resultatet för Q1 uppgick till -45,0 (-20,0) miljoner kronor. Nettoomsättningen var 1,1 (0,6) miljoner kronor och rörelseresultatet låg på -44,8 (-19,9) miljoner kronor. Operativt kassaflöde var -43,7 (-17,6) miljoner kronor. Kostnaderna var högre än våra förväntningar och kan även komma att öka i andra halvan av året då flera studier avses startas.

En större del än tidigare (och stor del av de ökande kostnaderna) bedömer vi dock vara härlagt till CMC (chemistry, manufacturing, control) då Hansa tillverkar IdeS i större nivåer och kvalitetssäkrar enzymet för framtida produktion. Detta tenderar vara en kostsam del av utvecklingen men vi bedömer att kostnaderna för CMC kommer att sjunka efter 2017. Trots ökade kostnader så har Hansa däremot inget pressande kapitalbehov då likvida medel uppgår till strax över 200 miljoner kronor, vilket vi bedömer kommer räcka fram till en eventuell registreringsansökan för IdeS.

Då nyheter rapporteras löpande så innehöll rapporten inga stora överraskningar. Under kvartalets gång så var den största nyheten att resultaten från den amerikanska, forskarledda fas II-studien visade på ett positivt utfall från de första 15 patienterna. Alla patienter var svårt sensitiserade (utan behandlingsalternativ) och IdeS visade på en snabb och effektiv eliminering av IgG-antikroppar vilket möjliggjorde transplantation av HLA-inkompatibla patienter. 14 av 15 patienter kunde transplanteras med goda resultat. En av patienterna förlorade dock njuren på grund av en antikroppsmedierad avstötning av IgA- och IgM-antikroppar (inte riktade mot HLA), vilket IdeS inte kan eliminera. Detta är en mycket ovanlig reaktion och ansågs inte vara kopplad till IdeS. Fyra fall av AMR uppstod även men dessa kunde behandlas med anti-AMR-behandling. Sammantaget var resultaten positiva och ger god grund till en framtida marknadsansökan. Avsikten är att inkludera 20 patienter totalt och vi förväntar oss en uppdatering senare under 2017. Mer detaljerade studieresultat från de 15 första patienterna kommer att presenteras under American Transplant Congress den 30:e april.

Under kvartalet så har en prövarinitierad fas I/II-studie inom anti-GBM startat vilken kommer att genomföras i Europa. Anti-GBM är en mycket ovanlig sjukdom och ett fåtal patienter kommer studeras i den inledande fasen.

Hansa har även studerat IdeS i preklinik (in vivo) inom GBS, vilket publicerades i Experimental Neurology under Q1. Resultaten visade på en god potential till att använda IdeS i den akuta fasen av GBS. En fas I/II-studie avses starta mot slutet av 2017.

Download our latest Research Report from 2017-08-11

Download full report icon-download