HMED

Hansa Medical

Research update

Print

Hansa Medical: Q2 enligt plan & NEJM-publikation en fjäder i hatten

Det andra kvartalet gick planenligt för Hansa Medical som tog ytterligare steg i utvecklingen med första patienten behandlad i anti-GBM-studien, inkludering i PRIME av EMA och prekliniska resultat inom cancerbehandling. Resultatet blev -45,2 (-30,7) MSEK, med kostnader på -45,5 (-31,4) MSEK. Studieresultat från 25 patienter som desensitiserats med IdeS och sedan transplanterats publicerades i the New England Journal of Medicine den 3 augusti. Huvudresultaten var sedan tidigare kommunicerade som positiva och inga överraskningar framkom, men mer detaljerad patientdata ger bättre förståelse kring IdeS behandlingsförmåga. Hansa Medical står inför en viktig period i bolagets historia de kommande 12 månaderna, främst drivet av Highdes och den amerikanska fas I/II-studien vilka kommer att inkludera den sista patienten under 2017 med resultat som kan presenteras under första halvan av 2018.

Continue reading (pdf) icon-download