IMMU

Immunicum

Research update

Print

Immunicum: Starkt sentiment lyfter aktien

Data för Intuvax från fas I/II-studien inom indikationen mRCC ser fortsatt mycket lovande ut och senaste uppföljningsdata visar på en medianöverlevnad som överstiger 23 månader. För patienter med dålig prognos (n=5) har medianöverlevnaden passerat 22 månader, vilket kan jämföras med förväntade 9 månader för patienter behandlade med standardbehandling (Sutent). Inom kort inleds en mer omfattande fas II-studie som ska bekräfta dessa data samt ligga till grund för ett partneravtal.

Vi har lagt till projektet Subcuvax i vår värderingsmodell. Detta tillsammans med en försvagad svensk krona är anledning till höjt motiverat värde som uppgår till 36 (30) kronor per aktie. Det råder ett starkt momentum för bolag inom läkemedelsutveckling på börsen är argument för fortsatt bra kursutveckling och kursnivåer över vårt motiverade värde.

Continue reading (pdf) icon-download