IMMU

Immunicum

Research update

Print

Immunicum: I händelsernas centrum

Uppföljningsresultat från de första fas I/II-studierna med Intuvax inom mRCC och HCC ser så här långt lovande ut. Mest imponerande är överlevnadsdata som rapporteras för patienter med dålig prognos i mRCC-studien, där medianöverlevnaden med råge passerat vad som kan förväntas av dagens standardbehandling utifrån historiska data.
Den positiva utvecklingen som visats för patienter med mRCC och dålig sjukdomsprognos stärker vår tro på Intuvax inom indikationen. Vi höjer därför förvänt-ningarna på den pågående fas II-studien inom indikationen. Detta har ett positivt genomslag på värderingen och ligger bakom ett höjt motiverat värde till 40 (36) kronor. Immunicum handlas till viss rabatt mot sektorkollegor, vilket framstår oförtjänt. Ett bra förväntat nyhetsflöde är argument för att detta kommer att täppas till.

Continue reading (pdf) icon-download