IMMU

Immunicum

Research update

Print

Immunicum: Ökad aktivitet kring Intuvax

Inom kort väntas Immunicum, i samarbete med Karolinska Institutet, starta en ny fas I/II-studie för Intuvax på patienter med GIST. Upp till 12 patienter som står under Sutent-behandling (2L), men som uppvisar tumörprogression ska rekryteras till studie. GIST är en intressant indikation. Trots att Glivec inneburit en revolution för många av dessa patienter finns betydande behov av nya effektiva behandlingar för 2L-patienter. Vi beräknar marknadspotentialen för Intuvax inom 2L uppgår till 140 miljoner dollar. Efter uppdaterade modellantaganden och inkluderat indikationen GIST höjs motiverat värde till 45 (40) kronor. Ett förväntat tätt nyhetsflöde bedömer vi kommer driva ett fortsatt stort intresse i marknaden kring aktien och bolaget.

Continue reading (pdf) icon-download