IMMU

Immunicum

Research note

Print

Immunicum: Vi justerar för emission

Idag handlas Immunicum-aktien exklusive teckningsrätter i den pågående nyemission, där bolaget vill ta in 111 miljoner kronor från befintliga ägare. Eftersom emissionen i sin helhet är garanterad kan vi redan nu utgå ifrån att pengarna kommer in och därmed väger vi in den utspädningseffekt som emissionen ger upphov till vårt motiverade värde i basscenariot.

Justerat för att antalet aktier ökar till drygt 25 miljoner och att bolaget tillförs omkring 100 miljoner kronor sänks motiverat värde till 40 (45) kronor. Emissionen som nu inleds sker till kurs 22 kronor och teckningstiden löper mellan 30 maj – 14 juni. Handel med teckningsrätter sker mellan 30 maj – 10 juni.

Redeye agerar rådgivare åt Immunicum i transaktionen.

Download our latest Research Report from 2017-10-11

Download full report icon-download