IMMU

Immunicum

Research note

Print

Immunicum: Fas I/II-data har ytterligare förbättrats

Igår släpptes ny uppföljningsdata från fas I/II-studien, där Intuvax ges som behandling till patienter med metastaserad njurcancer (mRCC). Sedan den förra uppdateringen i slutet av januari i år har överlevnadsdata fortsatt att förbättras för hela patientpopulationen, men även i de två undergrupperna.

Medianöverlevnaden för samtliga 11 patienter som deltagit i studien uppges nu uppgå till över 37 månader, vilket är en ökning med 5 månader från förra uppdateringen. Det är nu en betydande skillnad mot den förväntade medianöverlevnaden (historiska resultat) med dagens standardbehandling som ligger på 15 månader. I undergruppen, patienter med dålig prognos (n=6), uppgår medianöverlevnaden till 31 månader. Det innebär en ökning med 3 månader från förra uppdateringen och därmed en ännu tydligare skillnad mot historiska resultat som ligger på 9 månader. För patienter med medelgod prognos (n=5) överstiger medianöverlevnaden 42 månader mot förväntade 26 månader. Av de elva patienter som deltagit i studien är nu fem vid liv jämfört med sex vid förra uppdateringen. Trots att en gått bort har slutlig medianöverlevnaden ännu inte nåtts i studien för hela populationen eller i någon av dess undergrupper. Som vi konstaterat många gånger tidigare framstår överlevnadsdata från fas I/II-studien som mycket lovande, men det är som alltid viktigt att komma ihåg att det är få patienter i studien och att det saknas kontrollgrupp. Vi gör inga ändringar av våra estimat och håller därmed fast vid ett motiverat värde på 40 kronor (inkl. fulltecknad nyemission) i vårt basscenario. Den främsta värdedrivaren av aktien närmaste året anser vi är resultat i den mer omfattande MERECA-studien som pågår i patienter med mRCC. Redan immunologisk data som kan visa på CD8+ T-cellsinfiltration i tumörer kommer vara viktig, då det visats på tydlig korrelation med förlängd överlevnad. Det rimmar även väl med vad som setts i andra studier inom området, varför denna typ av data väntas ha stor betydelse för samtal med potentiella tagare av projektet.

Download our latest Research Report from 2017-10-11

Download full report icon-download