IMMU

Immunicum

Research note

Print

Immunicum: Stärkta finanser

Igår kom beskedet om utfallet från genomförd företrädesemission, där det framgår att den blev fulltecknad. Det var inte helt oväntat eftersom den redan innan var fullt garanterad. Det positiva beskedet i går var dock att garantier inte behövts användas och att emissionen övertecknats, varför merparten av överteckningsoptionen även kunnat utnyttjas.

Utfallet i emissionen innebär att Immunicum tillförs 128 miljoner kronor, vilket uppskattningsvis betyder 116 miljoner kronor till bolaget efter transaktionskostnader. Immunicum står bolaget på starka ben inför en planerad ökad klinisk aktiviteten senare i år. Emissionsutfallet ger oss ingen anledning att ändra i vårt basscenario, där motiverat värde uppgår till 40 kronor. Redeye har agerat finansiell rådgivare till Immunicum i den genomförda nyemissionen.

Download our latest Research Report from 2017-10-11

Download full report icon-download