IMMU

Immunicum

Research note

Print

Immunicum: Närmar sig besked i USA

Morgonens rapport från bolaget innehåller inga uppseendeväckande nya besked. Vi visste sedan tidigare att MERECA-studien går lite långsammare framåt än ursprungsplanen, men nu har rekrytering av patienter i Europa påbörjats. Det är positivt att bolaget bekräftar att GIST-studien nu är igång och inkluderar patienter och att bolaget räknar med att inom kort få klartecken att utöka MERECA-studien (mRCC) till center i USA.

Kostnaderna under perioden hamnade på 43,6 miljoner kronor för det brutna räkenskapsåret 2015/16, vilket var något bättre än de 46,2 miljoner kronor vi räknat med. Efter försommarens nyemission är kassan relativt välfylld och vid utgången av första halvåret uppgick tillgänglig finansiering till 129,4 miljoner kronor. Med nuvarande kommunicerad strategiska utvecklingsplan för Intuvax bedömer vi att detta räcker för att finansiera verksamheten till mitten av 2018. Kring de pågående studierna nämns att GIST-studien nu är i gång och inkluderar patienter. Vi anser det är troligt att det finns utvärderingsbar data inom ett år från denna studie. Indikationen GIST ser vi som en intressant möjlighet för att framför allt snabbt kunna nå marknaden, men med en förhållandevis begränsad kommersiell potential. Bra data i studien kan även vara bra för att stärka skyddet kring Intuvax med möjlighet att få särläkemedelsstatus. Ansökningsprocessen att få utöka MERECA-studien till center i USA pågår fortsatt. Vi får dock en positiv bild av att det inte ska behöva vara några större utmaningar i denna process för att till slut nå fram till ett positivt besked från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Bolaget indikerar att de inom kort väntar besked från myndigheten och i samband med det hoppas kunna uppdatera marknaden mer om studiens omfattning och tidsplan. Kring förestående studier med Intuvax inom melanom framkommer inget nytt i rapporten och inte heller kring studien inom indikationen HCC. Nyligen meddelades att en utökning av styrelsen med nya ledamöter är föreslaget till årsstämman (http://goo.gl/0UpRCK) och därtill kan vi konstatera att organisationen utökats till 8 (5) personer och det verkar finnas behov av någon ytterligare förstärkning för att klara av att växa. De relativt offensiva satsningar bolaget dragit igång med att studera Intuvax i ett antal olika cancerindikationer och i olika kombinationer med andra läkemedel tror vi är rätt strategi för att bygga värden i Intuvax inför ett partnersamarbete. Speciellt intressant blir kommande resultat från melanom-studierna, där Intuvax ska kombineras med checkpointhämmare. Att visa bra resultat i denna kombination, tror vi, är viktigt för att attrahera ett bra intresse för projektet. Vårt motiverade värde av Immunicum, i vårt basscenario, uppgår till 40 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-10-11

Download full report icon-download