IMMU

Immunicum

Initiating coverage

Print

Immunicum: Står på starkare ben

Data från första fas I/II-studien med Intuvax inom njurcancer fortsätter förbättras, enligt bolagets senaste statusuppdatering i september. Medianöverlevnaden har nu passerat 40 månader, vilket kan jämföras med historiska resultat om en förväntad överlevnad på 15 för liknande patienter. Efter försommarens kapitalanskaffningar finns kapital för att ta projekten vidare mot viktiga delmål, men även för att bredda Intuvax och starta studier i indikationen melanom. Avsikten är att visa synergistisk effekt med checkpointhämmare, vilket blir en viktig kugge för att attrahera partnerintresse.

Vi har lagt till melanom i våra estimat för Intuvax och bedömer potentialen inom indikationen till 250 miljoner dollar. Uppskruvad förväntan på potentialen för Intuvax är anledning till att vi i vårt basscenario höjer motiverat värde till 46 (40) kronor.

For the English version: http://beta.redeye.se/company/immunicum/503929/immunicum-stronger-foundation#company-navigation

Continue reading (pdf) icon-download