IMMU

Immunicum

Research note

Print

Immunicum: Skifte på vd-stolen

Idag tillkännages att bolaget byter vd och Carlos de Sousa tillträder positionen redan den 1 oktober. Nuvarande vd Jamal El-Mosleh blir åtminstone kvar för att säkerställa en smidig övergång. De Sousa har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin (+25 år) med positioner både på större läkemedelsbolag så som exempelvis Novartis, Nycomed/Takeda och Pfizer och lite mindre bolag så som exempelvis BBB Therapeutics, Newron Pharmaceuticals och Zealand Pharma. Han verkar dock inte tidigare haft roll som vd på börsnoteratbolag. Hans bakgrund framstår som relevant för att vara med om att föra Immunicum vidare och framför allt kan bidra positivt med erfarenhet för att hitta licenspartner till Intuvax.

Vi tycker Jamal El-Mosleh gjort ett starkt jobb under sin tid på Immunicum med att föra bolaget från att vara ett rent forskningsbolag till att ha kliniska tillgångar med pågående kliniska studier inom flera indikationer med Intuvax. Han var delaktig att framgångsrikt lyckas notera Immunicum på NASDAQ OMX First North under 2013, då marknadsläget för bioteknikbolag var betydligt kärvare än det är idag. Dagens besked är inget större drama för oss och vi gör därför inga ändringar i våra estimat eller betyget för ledning och håller fast vid motiverat värde på 46 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-10-11

Download full report icon-download