IMMU

Immunicum

Research note

Print

Immunicum: Uppdatering av HCC-studie från SITC

Under den gångna helgen har Immunicum presenterat uppföljningsdata från den första delen av fas I/II-studien inom HCC. Resultaten ser lovande ut och har fortsatt att förbättras.

Under den gångna veckans årsmöte för Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), Maryland USA, har Immunicum presenterat resultat (12 november) i form av en vetenskaplig poster från den första delen av fas I/II-studien inom avancerad levercancer (HCC). Som tidigare rapporterats har nio utav totalt elva patienter i studien fått samtliga tre behandlingar med Intuvax. Fyra av de elva patienterna fick Intuvax som första linjens behandlingsalternativ (1L) och återstående sju patienter gavs Intuvax som andra linjens behandlingsalternativ (2L).

Medianöverlevnaden för 1L-patienter uppges till 11,9 månader och för 2L-patienter till 9,4 månader. I sex av de nio fullbehandlade patienterna har det noterats en ökning av tumörspecifika CD8+ T-celler i blodet, en vecka efter sista doseringen. Det noteras även en korrelation mellan ökning av tumörspecifika CD8+ T-celler i blodet och överlevnad, vilket framstår lovande. Intuvax biverkningsprofil är god, även om det rapporterats två fall av allvarliga biverkningar, feber, relaterade till behandlingen.

Bolaget meddelar i dagens pressmeddelande att samtliga patienter inkluderats i den andra delen av HCC-studien, som inleddes tidigare i år, där Intuvax ges i kombination med lokal kemoembolisering (TACE) eller Nexavar (sorafenib, Amgen & Bayer). Denna del omfattar sex 1L-patienter.

Det är sammantaget lovande resultat som presenterats. Att komma in tidigare i behandlingen av HCC och i kombination med dagens standardbehandling tror vi är en möjlighet att visa än bättre resultat med Intuvax inom denna erkänt utmanande indikation.

På fredag i denna vecka (18 november) släpps rapport för bolagets första kvartal i det brutna räkenskapsåret 2016/17 (1 juli – 30 september), som kommer innehålla en generell uppdatering av den kliniska verksamheten. Mest intressant blir att få uppdatering av MERECEA-studien och hur arbetet fortskrider för att utöka studien till att även inkludera patienter i USA, men även kring bolagets fortsatta planer inom melanom och GIST.

Aktien har i skrivande stund gått ned med drygt 5 procent efter dagens relativt positiva besked. En förklaring kan vara att delar av dagens pressmeddelande funnits tillgänglig på SITC’s hemsida, sedan förra veckan. En annan kan vara osäkerhet kring vad uppdatering av den kliniska verksamheten i veckans rapport kan innebära med ny vd bakom rodret.

Immunicums Intuvax är ett mycket lovande projekt anser vi. Dagens besked innebär dock inga ändringar av våra prognoser och motiverat värde i basscenariot är kvar på 46 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-10-11

Download full report icon-download