IMMU

Immunicum

Research note

Print

Immunicum: Tröghet i rekrytering av patienter till studier

Fredagens (förra veckan) rapport för första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2016/17 var siffermässigt relativt väl i linje med vår förväntan. Uppdatering från studierna med Intuvax visar dock att patientrekryteringen gått långsamt till huvudstudien MERECA, såväl som inom indikationen GIST där endast en patient hittills inkluderats.

Immunicum saknar produkter och därmed intäkter. Rörelsekostnaderna under det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2016-17 (1 juli-30 september) hamnade på 12,0 miljoner kronor, vilket var något bättre än de 14,1 miljoner kronor vi räknat med. Bolaget hade vid utgången av september månad likvida medel på 119,5 miljoner kronor. I rapporten uppdateras läget i de olika studierna som pågår med huvudprodukten Intuvax. MERECA-studien, där Intuvax ges till patienter med njurcancer (mRCC) har nu 36 patienter rekryterats och det uppges att huvuddelen av dessa tillkommit de senaste sex månaderna. Mot bakgrund av att det var 12 patienter i januari, så krävs en ordentlig ökningstakt om det tidigare kommunicerade målet att nå sista patient in i studien (n=90) under första halvåret 2017 ska kunna uppnås. Processen går även långsamt med amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att utöka studien till center i USA. Än långsammare har rekryteringen av patienter varit till GIST-studien, där endast en patient inkluderats. För att möjliggöra en ökad takt i rekryteringen inom denna särläkemedelsindikation ses protokollet över för att förenkla inklusionen av patienter. Att sista patient ska komma in i studien under första halvåret 2017 framstår i våra ögon som ett svårt mål att kunna nå. I levercancerstudien gjordes nyligen en uppdatering och det finns inget nytt i rapporten. Här har det gått mer enligt plan och sista patient i den utökade fasen har behandlats. Vi kan även konstatera att det börjat slira lite om huruvida bolaget avser starta studier inom melanom. Vi bedömer dock att det mer handlar om att bolaget utvärderar andra möjliga indikationer, där Intuvax kan testas tillsammans med PD-1-hämmare, snarare än att det spåret är påväg att överges. Bolaget meddelar även att nästa större uppdatering kring studierna kommer ske i samband med nästa rapport den 17 februari. Rekryteringstakten av patienter till framför allt MERECA-studien är lite av en besvikelse. Det påverkar dock inte grundcaset nämnvärt i ett längre perspektiv. Vi avser inte göra några större ändringar av våra prognoser, utan avvaktar ytterligare besked i februari nästa år. Inför fredagens rapport uppgick motiverat värde till 46 kronor.

________
 
NYTT VERKTYG: Är Immunicum medlemmarnas favoritbolag inom cancerforskning?
 
Testa vårt nya verktyg som låter dig som Redeye medlem bedöma din favorit bland 5 spännande bolag som ligger i frontlinjen inom cancerforskning. Immunicum är ett av dessa 5. Klicka här för att börja

Download our latest Research Report from 2017-10-11

Download full report icon-download