IMMU

Immunicum

Research note

Print

Immunicum: Klartecken för Intuvax i USA

Bolagets ansökan (IND) om att få utvärdera Intuvax i kliniska studier i USA har beviljats av läkemedelsmyndigheten FDA. Vi ser det som viktigt steg i utvecklingen och vi tror det ger förutsättningar för stärkt uppmärksamhet från industrin och investerare. Vi gör dock inga ändringar i våra estimat, med motiverat värde i basscenariot på 46 kronor.

Godkännandet av bolagets IND för Intuvax gör att den pågående MERECA-studien (fas II inom mRCC) kan utökas att inkludera amerikanska patienter. Dessutom är det positivt och innebär att ett generellt hinder för att genomföra studier med Intuvax i USA, vilket är viktigt i den fortsatta utvecklingen. Immunicum-aktien har utvecklas svagt senaste månaderna, men tog ett välförtjänt skutt uppåt under gårdagen (+8 procent). Vi gör dock inga ändringar av våra modellantaganden eller estimat och motiverat värde i vårt basscenario är kvar på 46 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-10-11

Download full report icon-download