IMMU

Immunicum

News article

Print

IMMUNICUM: LISTBYTE TILL NASDAQ STOCKHOLM SENARELÄGGS


STOCKHOLM (Direkt) First Northbolaget Immunicums listbyte till Nasdaq Stockholn senareläggs. Detta efter att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bordlagt Immunicums ansökan om upptagande till handel. Bolagskommittén noterade att Immunicum har ...

STOCKHOLM (Direkt) First Northbolaget Immunicums listbyte till Nasdaq Stockholn senareläggs. Detta efter att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bordlagt Immunicums ansökan om upptagande till handel.

Bolagskommittén noterade att Immunicum har formaliserat och anpassat sin bolagsstyrning och informationsgivning till de krav som föreligger för bolag som är noterade på Nasdaq Stockholm och att bolaget behöver uppvisa en längre period av tillämpning innan kommittén kan meddela slutligt beslut om bolagets ansökan, heter det i ett pressmeddelande.

Immunicum kommer att offentliggöra bolagskommitténs slutliga beslut efter att det meddelas, vilket inte väntas ske före det tredje kvartalet 2017, skriver Immunicum.