IMMU

Immunicum

Research update

Print

Immunicum: Finansierat för att nå betydande milstolpar

En företrädesemission pågår som kan tillföra bolaget 190 miljoner kronor efter transaktionskostnader. Kapitalet ger finansiering av verksamheten till slutet av 2019 och målet är att nå flera viktiga kliniska milstolpar för huvudprojektet ilixadencel under perioden.

Vi har uppdaterat våra modellantaganden och när vi inkluderar effekterna av att pågående nyemission blir fulltecknad reduceras vårt motiverade värde i basscenariot till 20 (39) kronor. Vi justerar även ned bear case till 4 (5) kronor och bull case till 42 (80) kronor.

Vi ser en betydande fundamental uppsida från nuvarande nedpressande nivåer och aktien handlas betydligt lägre än jämförbara bolag. För att vi ska få se en ordentlig återhämtning för aktien i närtid bedömer vi dock att det krävs att pågående nyemission blir fulltecknad. För investerare med längre horisont är det framför allt data som väntas under andra halvan av 2019 som är de stora kurskatalysatorerna. Vid positivt utfall i MERECA-studien och flerindikationsstudien ser vi potential upp mot vårt bull case.

Continue reading (pdf) icon-download