Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
IMMU

Immunicum

Fundamental View

Immunicum utvecklar immunstimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörformer. Bolagets längst framskridna produkt, Intuvax, som utvärderas i kliniska studier för behandling av njurcancer, levercancer och gastrointestinal stromacellstumör. Bolaget leds sedan hösten 2016 av Carlos De Sousa, med en lång erfarenheten inom läkemedelsbranschen. Organisationen är relativt kompakt, men har senaste halvåret utökats till 11 anställda. Eftersom bolaget ännu saknar kommersiella samarbeten eller produkter i marknaden genereras inga löpande intäkter. 

 

Last updated: 2017-08-16 Source: Redeye

Bolagets huvudprodukt är ilixadencel, som är ett cellbaserat allogent dendritcells-behandling 

Last updated: 2017-10-03 Source: Redeye

Immunicum är aktiva inom det snabbväxande fältet immunonkologi. Vi bedömer att området visar en kraftig försäljningsökning närmaste åren och att försäljningen ökar till över 35 miljarder dollar 2024.

Last updated: 2017-10-03 Source: Redeye

  • Ilixadencel har en unik och attraktiv profil för att bli en del av framtida kombinationer med etaberlade immunterapier
  • Ligger relativt väl framme inom I/O-fältet
  • Visat lovande data i klinisk studie
  • Ledning med lång industriell erfarenhet

Aktuell aktiekurs (14 kronor) avspeglar mycket låga förväntningar på huv-udprojektet ilixadencel (tidigare benämnd Intuvax). Vi tycker dessa nivåer är oförtjänt låga, men räknar inte med något större kurslyft förrän ny fin-ansiering är på plats. En annan faktor som håller tillbaka investerare är avsaknad av närliggande större triggers för aktien. Mycket negativt är därför redan inprisat i aktien, vilket gör en investering intressant.

Ilixadencel är en cellbaserad immunterapi där preparerade allogena (inte patentens) dendritceller injiceras i tumören. Behandlingen aktiverar immunceller i tumören som bland annat migrerar till lymfnoder, där de lär upp cirkulerande cytotoxiska T-celler att känna igen och angripa tumören. Kliniska studier med ilixadencel har visat lovande resultat inom njur- och levercancer med kraftigt ökad T-cellsinfiltration i tumörer och att behand-lingen kan förlänga överlevnad i vissa patienter.  

Ilixadencel har en bred potential och kan i princip användas inom alla solida tumörformer som är nåbara med en injektion. Den riktigt stora kommersiella potentialen bedömer vi är i kombination med andra im-munterapier, exempelvis PD-1-hämmare.

Att ilixadencel inte behöver special produceras för varje enskild patient, men ändå kan leda till en patientspecifik immunrespons mot tumören är en betydande konkurrensfördel jämfört med andra cellterapier. Därtill har ilixadencel uppvisat en mild biverkningsprofil, vilket skapar förutsättningar för att användas i kombinationer med andra behandlingar. 

Immunicum är aktivt inte det snabbast växande fältet inom läkemedels-industrin, men det är även det mest konkurrensutsatta. Många andra lovande behandlingar är under utvärdering som kommer konkurrera om läkemedelsbolagens gunst, men även om patienter i kliniska studier. Som alltid är det värt att nämna att läkemedelsutveckling är förknippat med höga risker och speciellt innan det finns mer omfattande klinisk data som backar upp konceptet.

Last updated: 2017-10-04 Source: Redeye