NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
IMMU

Immunicum

Fundamental View

Immunicum utvecklar immunstimmulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörformer. Bolagets längst framskridna produkt, Intuvax, som utvärderas i kliniska studier för behandling av njurcancer, levercancer och gastrointestinal stromacellstumör. Bolaget leds sedan hösten 2016 av Carlos De Sousa, med en lång erfarenheten inom läkemedelsbranschen. Organisationen är relativt kompakt, men har senaste halvåret utökats till 11 anställda. Eftersom bolaget ännu saknar kommersiella samarbeten eller produkter i marknaden genereras inga löpande intäkter. 

 

Last updated: 2017-05-29 Source: Redeye

Coming soon

Last updated: 2017-03-31 Source: Redeye

Coming soon

Last updated: 2017-03-31 Source: Redeye

  • Intuvax har en unik och attraktiv profil för att bli en del av framtida kombinationer med etaberlade immunterapier
  • Ligger relativt väl framme inom I/O-fältet
  • Visat lovande data i klinisk studie
  • Ledning med lång industriell erfarenhet

Immunicum är aktiva inom det heta området immunonkologi (I/O). Fältet är under snabb förändring och nya terapier som nyligen etablerats på marknaden förväntas utgöra en viktig del i den framtida cancervården. Bolaget utvecklar ett dendritcellsbaserat cancervaccin, Intuvax, vilket är den främsta värdedrivaren för aktien. Konceptet som Intuvax utgår ifrån är unikt och utgör en intressant möjlighet för att kombinera med andra immunterapier och därmed kunna behandla fler svårt sjuka cancerpatienter. 

Intuvax är i fas II inom njurcancer (MERECA), vilket är den viktigaste studien som pågår. Studien är en fortsättning på de lovande resultat som Intuvax visat i en begränsad (n=11) fas I/II-studie inom samma indikation. Fas II-studien kan följas löpande (öppen studie) och vi förväntar oss att de första mer handfasta resultaten från studien kommer att nå marknaden under 2018.

Bolaget saknar produkter i marknad, varför värdestegring i bolaget är förknippat med de utvecklingsframsteg som uppnås i projekten, vilket gör aktien känslig för nyheter kring dessa. Det finansiella läget är under kontroll, men behöver dock sannolikt förstärkas för att nå data i den pågående fas II-studien. Det gäller även om bolaget väljer att expandera utvärderingen av Intuvax till fler indikationer. 

Nuvarande aktiekurs (18 kronor) anaser vi avspeglar relativt låga förväntningar, att pågående fas II-studie ska bli framgångsrik. Detta trots att bolaget hittills lovande resultat. Vi räknar med att intresset och förväntningarna ökar i takt med att vi närmar oss resultaten från MERECA-studien nästa år.

Som alltid är läkemedelsutveckling förknippat med höga risker och speciellt innan det finns mer omfattande klinisk data som backar upp konceptet.

 

Last updated: 2017-05-29 Source: Redeye