INDEX

InDex Pharmaceuticals

Press release

Print

InDex Pharmaceuticals deltar på europeiska Crohns- och kolit-organisationens (ECCO) kongress

"Vi glädjer oss åt att återigen ha blivit utvalda att redovisa data vid den största IBD kongressen i världen och att våra resultat fortsätter att möta stort intresse från den medicinska expertisen", säger Peter Zerhouni, vd för ...

"Vi glädjer oss åt att återigen ha blivit utvalda att redovisa data vid den största IBD kongressen i världen och att våra resultat fortsätter att möta stort intresse från den medicinska expertisen", säger Peter Zerhouni, vd för InDex Pharmaceuticals. "Årets kongress sammanfaller dessutom med förberedelserna av vår nästa kliniska studie med läkemedelskandidaten cobitolimod för behandling av ulcerös kolit. Deltagandet på kongressen ger oss möjlighet att ha en aktiv dialog med de ledande experterna inom fältet och marknadsföra CONDUCT-studien."

Båda postrarna kommer att presenteras under postersessionen fredagen den 17 februari. Den första postern har titeln Binding properties of human TLR-9 receptor to cobitolimod - a candidate for treatment of active Ulcerative Colitis in late stage of clinical development och visar cobitolimods bindningsaffinitet till receptorn Toll-like receptor 9 (TLR9). Den andra har titeln IL-10 induction properties of the TLR-9 agonist cobitolimod - a candidate for treatment of active Ulcerative Colitis in late stage of clinical development och visar att cobitolimod kan stimulera en dosberoende frisättning av den anti-inflammatoriska cytokinen IL-10 in vitro hos immunceller både från friska individer och från patienter med ulcerös kolit. 

Vetenskapliga sammanfattningar av postrarna kommer att finnas tillgängliga på ECCOs hemsida (www.ecco-ibd.eu) från och med slutet av januari.

För mer information:
Peter Zerhouni, vd
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Om The European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO)
ECCO är det största forumet för specialister inom inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i världen. ECCO tar fram vetenskapliga riktlinjer för behandling av IBD, bedriver utbildningsverksamhet, främjar forskning och företräder IBD specialister, samt arbetar med patientföreningar och industrin för att minska sjukdomsbördan för patienterna. Deras årliga kongress lockade mer än 5000 deltagare 2016 och är den största IBD kongressen i världen.

Kort om cobitolimod
Cobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. Det är en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös kolit. Cobitolimod har uppnått kliniskt proof-of-concept i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan. Cobitolimod är även känd som Kappaproct® och DIMS0150.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.