INDEX

InDex Pharmaceuticals

Research note

Print

InDex Pharmaceuticals: Särläkemedelsstatus för pediatrisk ulcerös kolit

INDEX meddelade i dag att man beviljats särläkemedelsstatus av FDA för cobitolimod vid behandling av barn med ulcerös kolit. Statusen innebär en marknadsexklusivitet på sju år och ger bolaget regulatoriskt stöd i den fortsatta utvecklingen.

Pediatrisk ulcerös kolit ligger inte närmast till hands för bolaget och därför är statusen inte av så stor vikt i dagsläget. Det kan däremot komma att bli viktigt vid ett senare skede och kan även hjälpa vid partnerförhandlingar. Störst fokus för bolag ligger nu på CONDUCT-studien, vilken inkluderade den första patienten under det andra kvartalet i år. Sex länder är nu godkända och öppna för rekrytering (Frankrike det senaste tillskottet sedan vår analys i juli). 215 patienter ska in totalt och vi förväntar oss att resultaten kan kommuniceras runt årsskiftet 2018/2019. 

Vårt motiverade värde på INDEX är 14 kronor per aktie, där Bull och Bear Case ger 24 respektive 4 kronor per aktie. Dagens nyhet motiverar inga ändringar.

Download our latest Research Report from 2018-03-14

Download full report icon-download