INDEX

InDex Pharmaceuticals

Research note

Print

InDex Pharmaceuticals: Tidsram för CONDUCT-resultat skjuts till H1-19

Index meddelade sent i dag att rekryteringen till CONDUCT-studien har gått långsammare än väntat, vilket gör att man flyttar tidsplanen för att kunna presentera huvudresultaten till H1-19 (från Q4-18). Nyheten kan ha en negativ effekt på aktien i närtid men motiverar inga ändringar i vår värdering.

CONDUCT kommer att inkludera totalt 215 patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. För att kunna genomföra en sådan stor studie så använder sig Index av cirka 90 kliniker i 12 länder i Europa. Även om alla länder nu är godkända för att inkludera patienter så har uppstarten i några länder gått långsamt. Det råder även stor konkurrens om patienter då flertalet studier genomförs samtidigt i Europa, vilket tycks vara en bidragande faktor till förskjutningen (t.ex. så har Celgene haft svårt att få ihop rekryteringen till sin fas III med ozanimod).

Index meddelar att 119 patienter inkluderats hittills (55 procent av totalt). Med den hittills uppnådda rekryteringstakten så kommer resultaten att kunna presenteras senast i Q2 2019, men rekryteringen går oftast som snabbast mot slutet då samtliga kliniker är igång och inkluderar patienter, vilket tenderar ge en exponentiell kurva. Det är därför möjligt att vi får se resultaten under Q1 2019. Vi har flera gånger tidigare flaggat för att resultaten kan komma att presenteras under Q1, vilket vi främst grundat på att konkurrensen kring patienter är hård. För patienterna är det oftast mer attraktivt att inkluderas i en längre studie med både en induktionsdel och en långtidsbehandling, vilket ofta löper över 52 veckor jämfört med CONDUCT som har 4 veckors behandlingsperiod och en totalt 10 veckor lång studie. 

Aktien har gått starkt den senaste tiden och slutade dagen strax över 8,50 kr. Men då studieresultaten skjuts upp från Q4-18 till Q1/Q2-19 så betyder det att man får vänta lite längre för att syna korten och vi tror att nyheten kommer att ha en negativ effekt på aktien i närtid. Vi tror inte att man kan dra någon speciell lärdom angående cobitolimods attraktionskraft från inkluderingstakten och med kostnader på cirka 20 miljoner per kvartal och 100 miljoner i kassan så bör man kunna klara sig till andra halvan av 2019, vilket gör att vi heller inte ser någon särskild emissionsrisk innan studiedata. Så medan aktien kan kylas ned efter dagens nyhet så ändrar det inget i det fundamentala caset och vi gör inga ändringar i vår värdering vilken kvarstår på 14 kronor per aktie, med Bull och Bear Case på 24 respektive 4 kronor per aktie. Vi ser fortfarande en attraktiv risk-reward i Index inför data. 

Download our latest Research Report from 2018-09-10

Download full report icon-download