IVSO

Invisio Communications

Research note

Print

Invisio inför Q1’17: Tillväxtsatsningar väntas leda till något lägre marginal

Inför Invisios Q1-rapport, onsdag den 26 april, väntar vi oss intäkter på 84 MSEK och EBIT om 21 MSEK, motsvarande en intäktstillväxt på 6 procent och en EBIT-marginal uppgående till 25 procent. Ett utfall i linje med våra prognoser innebär en marginalkontraktion på 4 procentenheter från förra året, vilket delvis beror på att vi antar att förra årets rekord-bruttomarginal på 53 procent (bara Q1’15 har varit starkare) sjunker till 52 procent. Den andra förklaringen är bolagets tillväxtsatsningar, vilka innebär att bolaget enligt vår bedömning sysselsatte cirka 10 personer fler i Q1’17 än för ett år sedan.

Vi har under några kvartal uppmärksammat den svagare orderingången. I och med den nya affären med Storbritannien på 90 MSEK ligger orderboken för Q1’17 dock enligt våra beräkningar kring 160 MSEK, i linje med snittet för 2016, vilket ger goda möjligheter för fortsatt tillväxt under 2017. Invisio brukar inte säga så mycket om rådande affärsläge i rapporterna men vi hoppas på någon intressant kommentar om 90 MSEK-ordern.

Vi upprepar vår fair value range på 28-90 SEK per aktie och vårt base case på 72 SEK per aktie, varav det senare implicerar att vår syn på framtida tillväxt inte skiljer sig så mycket från aktiemarknaden sett till den information som för tillfället är känd. Bolag av samma höga kvalitet som Invisio utvecklas dock inte sällan till ”compounders” och de brukar även ha för vana att kontinuerligt komma med trevliga överraskningar. Vi ser därför likt innan en risk för att Invisio kommer fortsätta överglänsa våra estimat samt ta stora affärer från de 50 upphandlingarna och därmed indirekt tvinga oss till att revidera upp våra estimat. EV/EBIT 2017E uppgår i dagsläget till 28x men väntas sjunka till 18x redan 2018.

Download our latest Research Report from 2017-11-06

Download full report icon-download