IVSO

Invisio Communications

Research note

Print

Invisio: Lanserar ny intercom-lösning för fordon

Invisio lanserar i dag, tisdag, på DSEi-mässan i London Invisio Intercom - en helt ny intercom-lösning på marknaden. Intercom-teknik används för kommunikation i avgränsade, mindre utrymmen; inte sällan såsom i det här fallet för fordon. Att idéen bakom denna produkt vuxit fram i nära samarbete med kund är ingen nyhet men likväl enligt oss värt att återigen påpeka då de starka kundrelationerna utgör en viktig konkurrensfördel.

Invisios lösning innebär att flera användare av Invisios kontrollenheter men även externa radioapparater samtidigt kan vara anslutna och kommunicera med varandra i en rad olika fordon. Produkten fungerar bäst med V60 men är även kompatibel med annan utrustning från t.ex. Peltor. Tekniken kan inte bara användas i landgående fordon såsom jeepar utan även i t.ex. ribbåtar och helikoptrar, vilket således innebär ständiga möjligheter till kommunikation för soldater som växelvis rör sig både i och utanför fordon. Intercom-enheterna kan dessutom kopplas ihop och förlängas, vilket innebär att de inte behöver vara begränsade till endast en handfull användare per fordon.

Det finns många olika användningsområden för Invisio Intercom. Dagens fordon har inte sällan endast en intercom-lösning för förarsätet och skytten i tornet. Med hjälp av Invisios teknik kan soldaterna där bak också få möjlighet att kommunicera. Invisio Intercom förefaller vara en mycket användarvänlig lösning som kan sättas upp på 30 sekunder och den kräver inte några uppgraderingar av befintlig utrustning i fordonen. Invisio Intercom kommmer utgöra en plattform för nya liknande produkter. Vi antar att en enklare lösning endast inriktad på V60 eller Invisios andra kontrollenheter inte borde vara långt borta, om den efterfrågas.

Vi antar att Invisio Intercom inledningsvis särskilt är relevant för specialstyrkor som behöver verka i många olika miljöer och situationer samt snabbt förflytta sig med diverse olika transportmedel. På sikt borde det dock även finnas stora möjligheter inom arméernas mekaniserade förband (t.ex. stryker brigades). För grupper av soldater som hoppar mellan olika fordon är det fullt logiskt att en mobil Invisio Intercom-enhet på bara 500 gram borde finnas med i packningen. Lösningen skulle möjligen även i förlängingen kunna säljas till fordonstillverkarna. Det är dock svårt även för Invisio själv att veta hur försäljningen kommer se ut i detta tidiga skede. Oavsett hur affärsmodellen senare artar sig så vågar vi påstå att addresserbar marknad sett till volymer är mycket stor då det finns hundratusentals militärfordon. 

Invisio vill däremot inte ange några prisuppgifter annat än att Invisio Intercom kommer att vara signifikant billigare än de gamla och tunga lösningarna på 25 000- 50 000 euro som sålts fram tills i dag för montering i fordonen. Vår bedömning är att Invisio Intercom kommer vara dyrare än bolagets övriga produkter och  inte sänka den starka bruttomarginalen.

Vi ser dagens nyhet som väldigt positiv men har tidigare varnat för att förväntningarna på de nya produkterna kan ha varit något för höga. Aktiemarknaden tog mycket riktigt inte någon större notis om nyheten och aktien handlas nu ned strax under 1 procent efter en mindre uppgång under morgonen. Eftersom Invisio Intercom väntas vara redo för leverans i H2'18 och intäkterna för 2018 därmed antas bli små ser vi inte att vi behöver göra några revideringar i våra kortsiktiga estimat. Ser vi till 2019 så väntar vi oss att Invisio Intercom kommer underlätta för bolaget att nå den försäljning på strax under 600 MSEK som vi tidigare prognostiserat. 

Download our latest Research Report from 2018-05-03

Download full report icon-download