IVSO

Invisio Communications

Research note

Print

Invisio inför Q1'18: Kurskörningar efter bl.a. temporär ordertorka

Inför Invisios Q1-rapport, den 26 april, antar vi en 4 procent högre försäljning än förra året, motsvarande 91 MSEK men ett lägre EBIT på 18 MSEK (23). Som innan så är det tillväxtsatsningar med fler anställda som tynger resultatet kortsiktigt. Aktien är ned 20 procent i år på temporär ordertorka, ett överdrivet GN-hot samt generell småbolagsfrossa.

Ett viktigt eventuellt besked från kvartalsrapporten är huruvida arbetet med intercom-lösningen flyter på som planerat. I vår förra analysuppdatering uppskattade vi att storleken för denna marknad bör vara minst lika stor som marknaden för bolagets traditionella lösningar. En första order på Intercom-lösningen rycker närmare med tanke på att Intercom-systemet väntas vara kommersiellt tillgängligt i slutet på året. Vi räknar därför kallt med att bolagets ordertorka under årets inledning kommer brytas senare under året.

För Q1 kommer orderingången emellertid se mycket svag ut. Då Invisio inte tagit några större affärer under perioden räknar vi med att orderingången går ned med runt 80 procent y/y till cirka 20 MSEK, vilket borde innebära en orderbok på strax över 80 MSEK. Föregående är en fullt normal svängning givet bolagets affärsmodell, vilket vi även flaggat för flera gånger innan.

Den svaga orderingången under inledningen på året har tillsammans med GNs aviserade inträde på marknaden och ett generellt svagt sentiment för småbolag fått Invisio-aktien att gå kräftgång. Aktiekursen har hittills i år gått från 79 SEK, förbi vårt base case på 72 SEK, ned till cirka 62 SEK, vilket motsvarar en nedgång på runt 20 procent även om en uppryckning skett under senaste veckan. Vår bedömning är fortfarande att ett par större kontrakt som bryter den negativa trenden kan lura runt hörnet men det är väldigt svårt att försöka förutse avgörandet av dessa hemliga kontrakt, vars upphandlingsprocesser ofta löper långt förbi sina deadlines. Vi väntar oss även att GN-hotet kommer ligga kvar som en våt filt över aktien för ett bra tag framöver även om denna risk nu enligt vårt synsätt redan bör vara inprisad i kursen.

Download our latest Research Report from 2018-08-21

Download full report icon-download